1

Тема: Задача

У квадратній матриці С6*6 знайти суму елементів , що знаходяться по її периметру.
Потрібно написати код С++ по цій задачі.