1

Тема: Задача С++

Потрібно написати программу мовою С++. Завдання:
Задано двовимірний масив дійсних чисел. Необхідно кожний елемент відповідного рядка розділити на суму елементів цього рядка. Розмірність масиву (число стовпців, число рядків) та значення його елементів увести з клавіатури.
Розумію, що всьго потрібно дійти своїм розумом, але, якщо чесно, перекрутив уже всі варінти і нічого не виходить.