1

Тема: Не виводиться вся база, виводиться лише перші значення з цієї бази

#include "pch.h"
#include <string>
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>

using namespace std;

struct Weather //cтруктура "Погода"
{
  string local; //район місцевості
  int data; //дата
  int count; //кількість опадів
  double intensity; //інтенсивність опадів
  double speed; //швидкість вітру
  int temp; //середня температура 
  string direction; //напрямок вітру
  string afternoon; //температура вдень
  string night;//температура вночі
} s[100];
int add(int n) //додавання інформації в базу
{
  char ch;
  do {
    cout << "Місцевість: " << endl;
    cin >> s[n].local;
    cout << "Дата: " << endl;
    cin >> s[n].data;
    cout << "\tОпади: \n" << endl;
    cout << "Кількість: ";
    cin >> s[n].count;
    cout << "Інтенсивність: " << endl;
    cin >> s[n].intensity;
    cout << "\Вітер \n";
    cout << "Швидкість: " << endl;
    cin >> s[n].speed;
    cout << "Напрямок: " << endl;
    cin >> s[n].direction;
    cout << "Середня температура протягом дня: " << endl;
    cin >> s[n].temp;
    cout << "День: " << endl;
    cin >> s[n].afternoon;
    cout << "Вночі: " << endl;
    cin >> s[n].night;
    system("cls");
    cout << "Бажаєте продовжити?(y/n)"; //поки ви не натисните на n після введення бази програма буде виконуваться, якщо ви натискатимете y
    cin >> ch;
    system("cls");
  } while (toupper(ch) != 'N'); //перетворює рядкові літери в заглавні для роботи з вихідом 
  return ++n;
}
void Out(int n) //виведення бази
{
  cout << "\t\t ________________________________" << endl;
  cout << "\t\t|\tINFORM PRO BAZU:\t |";
  cout << "\n";
  cout << "\t\t|--------------------------------|" << endl;

    do
    {
    
        cout << "\t\t|Місцевість: " << s[i].local << "\t\t" << "|";
        cout << "\n\t\t|Дата: " << s[i].data << "\t\t \t |";
        cout << "\n\t\t|\tОпади: " << "\t     |";
        cout << "\n\t\t|Кількість: " << s[i].count << "\t\t" << " |";
        cout << "\n\t\t|Інтенсивність: " << s[i].intensity << "\t\t" << " |";
        cout << "\n\t\t| \tВітер: " << "\t\t\t |" << "\t\t ";
        cout << "\n";
        cout << "\t\t|Швидкість: " << s[i].speed << "\t\t\t" << " |";
        cout << "\n\t\t|Напрямок: " << s[i].direction << "\t\t" << " |";
        cout << "\n\t\t|Середня температура: " << s[i].temp << "\t |";
        cout << "\n\t\t|День: " << s[i].afternoon << "\t\t\t |";
        cout << "\n\t\t|Вночі: " << s[i].night << "\t\t\t |" << endl;
        cout << "\t\t|________________________________|" << endl;
      
    } while (false)
    {

    }
    
  system("pause");
  system("cls");
}
void t(int n) // температура в місцевості +10 
{
  int dat = 0;

  cout << "Уведіть дату: ";
  cin >> dat;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << "Виведення інформації \n" << endl;
    if (s[i].data == dat && s[i].temp == +10)
    {
      cout << "Місцевість: " << s[i].local << endl;
    }
    else
      cout << "Тут не було температури +10 " << endl;
  }
  
  system("pause");
  system("cls");
}
void average(int n) //середня кількість опадів 
{
  string loc;
  int day;
  cout << "Ввести місцевість: ";
  cin >> loc;
  cout << "Вводимо діапазон днів: ";
  cin >> day;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    if (s[i].local == loc)
    {

      if (day != 0) // якщо виконується умова
      {
        double precipitation = (double)s[i].count / day;
        cout << "Середня кількість опадів: " << precipitation << endl;
      }
      else
        cout << "Середня кількість опадів невідома" << endl; // якщо не виконується умова
    }

  }
  system("pause");
  system("cls");
}
void wind(int n) //Визначення напрямку вітру у вказаний день та вказану дату 
{
  string locaal;
  int date;
  cout << "Місцевість: " << endl;
  cin >> locaal;
  cout << "Дата: " << endl;
  cin >> date;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    if (s[i].local == locaal)
    {
      if (s[i].data == date)
      {
        cout << "Напрямок був: " << s[i].direction << endl;
        cout << "Дата: " << s[i].data << endl;
      }
      else
        cout << "Тут такого не було! " << endl;
    }
    else
      cout << "Помилка! " << endl;
  }
  system("pause");
}

int main()
{

  int n = 0;
  while (1)
  {
    cout << "\t\t\t\tМеню" << endl;
    cout << "\t\t---------------------------------" << endl;
    cout << "\t\t|\t1 - Додати\t\t|" << endl <<
      "\t\t|\t2 - Вся база\t\t|" << endl <<
      "\t\t|\t3 - Місцевість де +10\t|" << endl <<
      "\t\t|\t4 - Середня кількість опадів\t|" << endl <<
      "\t\t|\t5 - Напрямок вітру\t|" << endl <<
      "\t\t|\t6 - Вихід\t\t|" << endl;
    cout << "\t\t---------------------------------" << endl;
    int a; cin >> a;
    switch (a)
    {
    case 1:
      system("cls");
      n = add(n);
      system("cls");
      break;
    case 2:
      system("cls");
      Out(n);
      break;
    case 3:
      system("cls");
      t(n);
      break;
    case 4:
      system("cls");
      average(n);
      break;
    case 5:
      system("cls");
      wind(n);
      system("cls");
      break;
    case 6:
    {exit(0);
    default:
      exit(0);
    }
    }
  }
  return 0;
}

2 Востаннє редагувалося koala (10.11.2018 10:41:46)

Re: Не виводиться вся база, виводиться лише перші значення з цієї бази

"Перші значення"(множина) чи "перший запис"(однина)?
Ну і в мене цей код узагалі не компілюється, каже, що в функції Out немає змінної i.