1 Востаннє редагувалося Bartash (19.07.2013 18:14:37)

Тема: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

У даній темі створено покажчик-навігатор розділу "С/С++".
Тема оновлюється.


Література

Теорія та практика C/C++

Показати теми

    Складання блок-схем для програм на С/С++
    Налаштування Eclipse+MinGW
        Підключення бібліотек в Eclipse під MinGW
    Стиль та оформлення коду на С
   
   

   
   

   

   

   

   

    Шаблон "Фасад"
    Присвоєння змінній символів
    Ділення у С
    Програмування платіжних терміналів
    Цікаві задачі з програмування
    Олімпіадна задача. Графи
    Числовий вираз символів
    Дата та час у С
    Для чого створювати віртуальні функції?
    Бібліотеки для роботи з XLS-файлами
        Перевірка bind'у до певного порту
        Логічне осмислення покажчика на функцію
        MIDI-мелодії на C++
        Відновлення стертих фото
        Розрядність типів даних
        Як записати у float NaN?
        Управління LPT-портом
        Анімація у DOS

        Лулзи:)

I belong to the Dead Generation.

2 Востаннє редагувалося Bartash (19.07.2013 17:27:09)

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Налаштування програмного середовища

I belong to the Dead Generation.

3

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Лаби, практичні, дипломні

I belong to the Dead Generation.

4 Востаннє редагувалося Bartash (19.07.2013 17:37:09)

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Математичні завдання

Показати теми

        Вища математика в С++
                Метод Зейделя для СЛР

                Матриці та СЛР
        Системи лінійних рівнянь. Метод Гаусса
        Вирішення матриці. Метод Гаусса
        Добування коренів матриці СЛР. Метод Гаусса
        Послідовності у рядках матриці
        Матриці та С++
        Заповнення матриці відносно діагоналей
                Заповнення матриці нулями
        Транспонування матриці
        Перетворення елементів матриці
        Введення матриці з файлу (С)
        Елементи матриці, розташовані під головною діагоналлю
                Зчитування матриці з файлу
                Виведення частково зафарбованої матриці

                Комбінаторика, мат. статистика та теорія ймовірностей
        Перестановки n чисел, які в сумі дають r
        Генератор випадкових величин на базі розподілу Релея

                Аналітична геометрія
        Задача про координати. C під *nix
        Відстань між двома точками на площині
        Правильний шестикутник на С++
        Точка на стороні трикутника
        Квадрант за значенням кута у градусах   
                Площа трикутника за квадратом, будованим на гіпотенузі

                Теорія чисел
        Алгоритм роботи з довгими числами на С++
        Заміна числа його модулем
        Ціла та дробова частини числа
        Високосний чи невисокосний рік?
        Однакові цифри у числі
        Зміна порядку цифр числа на зворотній
        Подільність числа на n
        Абсолютне значення числа

                Інтерпретація математичних виразів
        Інтерпретатор арифметичних виразів
        Калькулятор ПОЛІЗу
                Перетворення дробів
                Числа словами
                Конвертація чисел між різних систем
                Фіксований формат дробового числа

I belong to the Dead Generation.

5 Востаннє редагувалося Bartash (19.07.2013 17:08:08)

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Робота з масивами

Показати теми

                Типові операції з масивами
        Видалення елементу масиву
        Вилучення елементу масиву
            Передача багатовимірного масиву до функції
               Передача вказівника на масив у якості параметра функції
        Реверс масиву
                Визначення розміру масиву

                Алгоритми та перетворення масивів
        Добуток та сума елементів масиву
            Сума елементів масиву з парними номерами
            Модифікування елементів масиву за ознакою парності індекса
                Сортування послідовності чисел
                    Сортування масиву та знаходження мінімума
            Найбільші елементи масиву
                Обробка лінійного масиву з ООП
            Побудова множини з масиву
            Перетин послідовностей
            Циклічний зсув елементів масиву
        Скільки разів у послідовності змінюється знак
            Перевірка послідовності на арифметичну прогресію

        Отримання цифри з числа за позицією
                Визначення розмірів багатомірних масивів

I belong to the Dead Generation.

6 Востаннє редагувалося Bartash (19.07.2013 17:25:46)

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Робота з текстом

Показати теми

                Типові операції
        Субрядки тексту
        Заміна символів у тексті
        Заміна тексту у рядках
                Заміна підрядка іншим
                Копіювання рядка

                Алгоритми та синтаксичний аналіз тексту
        Пошук цифр у тексті
        Слово-паліндром
        Пошук слова з повтором літери
        Числовий код (значення) символу
        Парність довжини рядка
        Синтаксичний розбір слів

I belong to the Dead Generation.

7

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Хоча до плюсів немаю відношення, але за розвиток української документації, висловлюю подяку ;)

pew pew :D
Блоґ
Подякували: Replace, Q-bart, ostap34PHP, /KIT\4

8

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

miroslav.chandler написав:

Хоча до плюсів немаю відношення, але за розвиток української документації, висловлюю подяку ;)

З огляду на кількість тем навігатор може прискорити пошук подібних проблем у розділі.

I belong to the Dead Generation.

9 Востаннє редагувалося Bartash (10.05.2013 23:38:33)

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Теми, що очікують своєї долі

Показати теми
I belong to the Dead Generation.

10 Востаннє редагувалося Chemist-i (31.01.2015 17:37:13)

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Хлопці, ви мабуть будете сміятися, але я на старість пішов на курси Сі++. На жаль курси напрочуд москальські. Я навіть змушений був написати інструкцію. Подаю її на їхній мові. Може Ви відпівісте на питання. Бо від москалів нічого розумного не добився.

Инструкция: Как давать материал

Инструкция: Как давать материал

Сейчас Вы подаёте материал гадко, мерзко, отвратительно, даже по-москальски. А надо подавать структурировано. То есть нужно дать структуру программы. Вы же даёте всё скомкано. Вот я до сих пор не понимаю: зачем Сейчас нужны проэкты?? Может ли программа быть, существовать, выполняться без проэкта? Или она без проэкта нежизненна??
Вот как бы я давал. Я бы сказал, как соотносятся друг с другом файлы, программы и проэкты. Я бы объяснил, что во что входит. Допустим, проэкт состоит из программ, а программы состоят из файлов.

Потом я бы показал создание проэкта. СТОП!! А дальше показал бы, как в проэкте создаётся файл. Вы же даёте всё СЛИТНО!! Потом показал бы создание ещё одного файла в этом же проэкте. Обратил бы внимание, что у них общее и чем они отличаются. Потом создал бы другой проэкт опять же с двумя файлами. И показал бы, что произойдет, если в один проэкт вставить файл из другого проэкта.
Уже прошло три занятия, а я не знаю, библиотеки вызываются проэктами или программами. То есть библиотекой пользуются все файлы проэкта?? Или каждый отдельно должен себе вызывать??

Привожу аналогию для доходчивости. Химию можно преподавать по-людски. А именно: рассказать о том, что все элементы структурированы в таблицу Менделеева по группам и периодам. И лишь потом изучать свойства  элементов.
А можно как Вы - сразу изучать свойства водорода. Конечно, можно спросить о таблице, но для этого нужно знать о её существовании. Чтобы у Вас учиться, нужно сначала окончить курсы экстрасенсов, чтобы догадываться о структуре.
У Вас по аналогии с таблицей Менделеева должен быть плакат, на котором была бы изображена разветвлённая программа. И Вы должны показать, как на карте, где я сейчас нахожусь.

Короче всё остаётся в силе. Я как не мог, так и не могу переходить от одного проэкта к другому. Я как не мог так и не могу создавать файлы в проэкте. Вот сейчас я хотел бы домашнее задание выполнить на отдельном файле, чтобы не нагромождать программы. И я буду да конца курса, а может быть и далее хотеть.

Слава богу я научился переходить от одного файла к другому. И то только потому, что Вы Оля Анатольевна показали мне альтернативный способ открывания.
Вот Оля Анатольевна, Вы говорите, что я пытаюсь создать файл в файле.
Далее. Вы говорите: деточка потяни за верёвочку щелкни по этой кнопочке дверь файл и откроется. Вы помните, как я изумился: разве это файп?? Я думал, что это проэкт.
О чём это говорит, даже кричит?? О том, что я что-то ключевое не знаю. Я мучаюсь, теряя время и нервы. А Вы цепко держите меня в неведеньи: мучься Толык и дальше.

Ольга Анатольевна, честно говоря я не ожидал, что моя конструктивная критика Вам так понравится. Но Вы так воодушевлённо благодарили за неё, что я решил продолжить. Я учился в разных заведениях, но такого шаблонного подхода, такого москальского догматизма я не встречал. Ну нельзя же так цепляться за методичку. Вы видите, что я чего-то не понял и шпарите дальше НЕ ВЗИРАЯ. А оно не идёт мне впрок, бо я начала не понял. Такое впечатление, что вам нужно оттарабанить часы, а там хоть не рассветай. И не надо обвинять меня в тупости.

Я же самостоятельно без Вас с горем пополам разобрался с проэктами и файлами. Идём дальше. А дальше алгоритмизация. Так вот она мне не нужна. Я её проходил у здесь же, когда изучал паскаль. Алгоритмы ведь не привязаны к языку. А вот их реализация привязана, бо каждый язык имеет свои инструменты.

А как раз инструменты вы не даёте. Сколько бы я ни решал задач на целочисленное деление, я не познаю ничего нового. Вы раскройте мне весь инструментарий, покажите возможности языка. Я не знаю операторов языка. Сколько их?? Какие?? Как пользоваться метками и есть ли они вообще?? Я не знаю какие библиотеки существуют кроме математической.

Давайте задачи таким образом, чтобы новая задача содержала что-то новое. А об алгоритмизации я так скажу: я сделал алгоритм вычисления определителя аналитическим способом. Вы его нигде не найдёте. Везде встретите лишь различные модификации метода Гауса. Более того, я его усовершенствовал. Я убрал вычисление числа инверсий и возведение в степень.

Почему чтобы сохранить файл на флешке нужно его перевести в текстовый формат??

Теперь о главном. В Новый год принято чего-то желать. Ну, здоровья желают лишь старым, поэтому желаю Вам неожиданной, шальной любви. Если бы я знал Ваш знак зоодиака, то пожелал бы точнее.

Звичайнісінький електрик, як наприклад, Лех Валенса.
Подякували: 0xDADA11C71

11 Востаннє редагувалося ostap34PHP (07.05.2017 20:58:01)

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

elektryk написав:

Хлопці, ви мабуть будете сміятися, але я на старість пішов на курси Сі++.

Програмувати ніколи не пізно :) , я був на курсах Main academy, там на курсі з основ програмування, був чоловік років 60, до того він робив сайти на джумлі  *YES*, це своєрідний доказ

"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!",
"Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь"  - Тарас Шевченко
"Лупайте сю скалу!" - Іван Франко
Подякували: 0xDADA11C71

12 Востаннє редагувалося Vyachek Astrofizuk (15.02.2018 19:01:54)

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Шановне панство, я хочу зарекомендувати задачник:  "С/С++ в задачах и примерах" Никита Культин 2-е издание.
Там задачі початкового рівння. Проте вони годяться для перевірки і тренування синтаксису мови. *JOKINGLY* Так би мовити: за чайком.
Може він і російський, але єдиний на просторах інтернету.

ПОЦІЛУЙТЕ МЕНЕ В ДУПУ!

13

Re: НАВІГАТОР РОЗДІЛУ

Дана тема неактуальна. Закриваю.

I belong to the Dead Generation.