1

(12 відповідей, залишених у C/C++)

Так я вже показав проект(один файл).

#include <Windows.h>
#include <cstring>
#define sysDirBuffer 256
 
void showError()
{
  #define lastErrBuffer 128
  wchar_t *lastErr;
  FormatMessage(
    FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
    NULL,
    GetLastError(),
    MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
    (LPTSTR)&lastErr,
    lastErrBuffer,
    NULL
  );
  MessageBox(
    NULL,
    lastErr,
    L"Error Box",
    MB_OK
  );
  LocalFree(lastErr);
  #undef lastErrBuffer
}
 
int CALLBACK WinMain(
  _In_ HINSTANCE hInstance,
  _In_ HINSTANCE hPrevInstance,
  _In_ LPSTR   lpCmdLine,
  _In_ int    nCmdShow
)
{
  BOOL wasGotSystemDirectory;
  LPTSTR lpBuffer = new TCHAR[sysDirBuffer];
  UINT uSize(sysDirBuffer);
  wasGotSystemDirectory = GetSystemDirectory(lpBuffer, uSize);
  if (!wasGotSystemDirectory)
  {
    showError();
  }
  
  wcscat_s(lpBuffer, sysDirBuffer, L"\\SoundRecorder.exe");
  
  LPCTSTR lpApplicationName = lpBuffer;
  PROCESS_INFORMATION lpProcessInformation;
  STARTUPINFO lpStartupInfo;
  ZeroMemory(&lpProcessInformation, sizeof(lpProcessInformation));
  ZeroMemory(&lpStartupInfo, sizeof(lpStartupInfo));
  lpStartupInfo.cb = sizeof(lpStartupInfo);
  lpStartupInfo.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;
  lpStartupInfo.wShowWindow = SW_SHOW;
 
  BOOL wasCreatedProcess = CreateProcessW(
    lpApplicationName,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    TRUE,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    &lpStartupInfo,
    &lpProcessInformation
  );
 
  if (wasCreatedProcess)
  {
    MessageBox(
      NULL,
      L"Process was opened",
      L"Message Box",
      MB_OK
    );
  }
  else
  {
    showError();
  }
 
  Sleep(10000);
 
  return 0;
}

2

(12 відповідей, залишених у C/C++)

SHGetSpecialFolderPath is not supported https://msdn.microsoft.com/en-us/librar … S.85).aspx
%windir%\system32 пробував і %systemroot%\system32, не допомагає

А хтось програму запускав ? У вас працює ?

3

(12 відповідей, залишених у C/C++)

varkon так, пробував, не працює
LoganRoss і це не допомагає
Завжди помилка "2"

Також щойно спробував змінити компілятори (пробував MiniGW, Embarcadero Technologies Builder C++)

Змінив щойно кодування символів "Debug" -> "Properties" -> "Character Set" -> "Use Unicode ..."
І в коді

#include <Windows.h>
#include <cstring>
#define sysDirBuffer 256

void showError()
{
  #define lastErrBuffer 128
  wchar_t *lastErr;
  FormatMessage(
    FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
    NULL,
    GetLastError(),
    MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
    (LPTSTR)&lastErr,
    lastErrBuffer,
    NULL
  );
  MessageBox(
    NULL,
    lastErr,
    L"Error Box",
    MB_OK
  );
  LocalFree(lastErr);
  #undef lastErrBuffer
}

int CALLBACK WinMain(
  _In_ HINSTANCE hInstance,
  _In_ HINSTANCE hPrevInstance,
  _In_ LPSTR   lpCmdLine,
  _In_ int    nCmdShow
)
{
  BOOL wasGotSystemDirectory;
  LPTSTR lpBuffer = new TCHAR[sysDirBuffer];
  UINT uSize(sysDirBuffer);
  wasGotSystemDirectory = GetSystemDirectory(lpBuffer, uSize);
  if (!wasGotSystemDirectory)
  {
    showError();
  }
  
  wcscat_s(lpBuffer, sysDirBuffer, L"\\SoundRecorder.exe");
  
  LPCTSTR lpApplicationName = lpBuffer;
  PROCESS_INFORMATION lpProcessInformation;
  STARTUPINFO lpStartupInfo;
  ZeroMemory(&lpProcessInformation, sizeof(lpProcessInformation));
  ZeroMemory(&lpStartupInfo, sizeof(lpStartupInfo));
  lpStartupInfo.cb = sizeof(lpStartupInfo);
  lpStartupInfo.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;
  lpStartupInfo.wShowWindow = SW_SHOW;

  BOOL wasCreatedProcess = CreateProcessW(
    lpApplicationName,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    TRUE,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    &lpStartupInfo,
    &lpProcessInformation
  );

  if (wasCreatedProcess)
  {
    MessageBox(
      NULL,
      L"Process was opened",
      L"Message Box",
      MB_OK
    );
  }
  else
  {
    showError();
  }

  Sleep(10000);

  return 0;
}

також не допомогло

Відлагодка
http://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1772&amp;download=0

4

(12 відповідей, залишених у C/C++)

В "C:\Windows\SysWOW64" немає такої програми, я також щойно спробував програмно дізнатися директорію за допомогою "GetSystemDirectory" - також не допомогло.

#define sysDirBuffer 256

BOOL wasGotSystemDirectory;
  LPTSTR lpBuffer = new TCHAR[sysDirBuffer];
  UINT uSize(sysDirBuffer);
  wasGotSystemDirectory = GetSystemDirectory(lpBuffer, uSize);
  if (!wasGotSystemDirectory)
  {
    MessageBox(
      NULL,
      "Fail",
      "Message Box",
      MB_OK
    );
  }
  
  strcat_s(lpBuffer, sysDirBuffer, "\\SoundRecorder.exe");

  LPCTSTR lpApplicationName = lpBuffer;

Зробив release build і запустив із правами адміністратора, і це не допомогло

Оскільки програма sound recorder не багато займає місця, скопіював її у директорію з моєю програмою та змінив шлях до виконуваного файлу, тепер запускається.

До речі C# запускає з c:\windows\system32

static void Main(string[] args)
    {
      Process.Start("soundrecorder");
    }

Проблема частково вирішена, але якщо хтось знає чому C++ відмовляється знаходити цю програму - пишіть

Це версія програми до коду з шляхом c:\windows\system32\SoundRecorder.exe
https://drive.google.com/open?id=1Ix0-a … jEeKHIPWSo - exe
Я не закривав процес! тому якщо раптом запуститься, прийдеться закривати task менеджером

5

(1 відповідей, залишених у C/C++)

#include <iostream>
#include <string>

int main()
{
  int n;
  std::cin>>n;
  int l, w, h, say;
  std::string cavab = "";
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    std::cin>>l>>w>>h;
    say = 2*(l*h + w*h)/16;
    if ((l*h + w*h)%8 != 0) say++;
    cavab += std::to_string(say) + "\n";
  }
  std::cout<<cavab;
  return 0;
}

6

(12 відповідей, залишених у C/C++)

Так, існує. Якщо ввести c:\windows\system32\soundrecorder.exe у File Explorer, то відкривається програма. Якщо знайти програму в c:\windows\system32\ і подивитися Location: C:\Windows\System32
Пробував з врахуванням регістру і без, завжди помилка "2"

(Як я і казав calc i notepad відкривається, тому це якось дивно...)

та ж ситуація з другим параметром lpCommandLine, якщо ввести calc (не шлях, а просто calc) - працює, a soundrecorder - ні.

Пробував system("soundrecorder"); - не працює...

7

(12 відповідей, залишених у C/C++)

Windows 8 (не 8.1)
Visual Studio 15
Якщо зайти в "Run" (win + r) і ввести команду "soundrecorder", то sound recorder відкривається. (тобто програма є)
GetLastError повертає 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND)

Ось код, якщо замінити sound recorder на calc або notepad то код працює, якщо замінити на soundrecorder - ні. Не розумію в чому проблема

  LPCTSTR lpApplicationName = "c:\\windows\\system32\\soundrecorder.exe";
  PROCESS_INFORMATION lpProcessInformation;
  STARTUPINFO lpStartupInfo;
  ZeroMemory(&lpProcessInformation, sizeof(lpProcessInformation));
  ZeroMemory(&lpStartupInfo, sizeof(lpStartupInfo));
  lpStartupInfo.cb = sizeof(lpStartupInfo);
  lpStartupInfo.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;

  BOOL wasCreatedProcess = CreateProcess(
    lpApplicationName,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    TRUE,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    &lpStartupInfo,
    &lpProcessInformation
  );

  if (wasCreatedProcess)
  {
    MessageBox(
      NULL,
      "OK",
      "Message Box",
      MB_OK
    );
  }
  else
  {
    #define lastErrBuffer 128
    char *lastErr;
    FormatMessage(
      FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
      NULL,
      GetLastError(),
      MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
      (LPTSTR)&lastErr,
      lastErrBuffer,
      NULL
    );
    MessageBox(
      NULL,
      lastErr,
      "Message Box",
      MB_OK
    );
    LocalFree(lastErr);
    #undef lastErrBuffer
  }

  Sleep(10000);

Чому не можу відкрити "sound recorder" ? Як це виправити ?

8

(608 відповідей, залишених у Інше)

Допоможіть отримати формулу послідовності
http://www.wolframalpha.com/input/?i=2, … ,+121,+197
2, 5, 9, 16, 27, 45, 74, 121, 197

z=10;
(-z^2+z+2)/(z^3-2*z+1) = -0.089704 (а має бути 320)
Там є формула генерація, але схоже що я її не правильно використовую.

9

(2 відповідей, залишених у C/C++)

Бібліотека cmath, функції floor i ceil

10

(13 відповідей, залишених у Електроніка)

Можна почати з програм для проектування електронних систем (вони також емулюють роботу електронних схем)
Ось приклади:
Proteus 8 Professional, NI Multisim, Аналоги
Для реальних пристроїв підійде макетна плата з отворами - для тестування, і монтажна макетна плата - для робочих пристроїв, також можна зробити свою плату з текстоліта покритого міддю (технологію можна легко знайти)
радіокомпоненти продаються в інтернет-магазинах і радіоринках

11

(4 відповідей, залишених у C/C++)

Я вибачаюсь не все зрозумів..., ось, наприклад, в мене є файли: Source.cpp, Source1.cpp, Header.h, Header1.h, якщо потрібно поширити (оголосити) глобальну змінну - можна скористатися extern'ом, але оскільки використовується статична змінна, extern не може бути застосованим...

koala написав:

а конкретно виділення пам'яті та ініціалізація - у відповідному .cpp-файлі.

ось тут якраз не зрозумів

якщо в Source.cpp написати "std::stack<int> A::values;" (виділити пам'ять), помилка Error    C2086    'std::stack<int,std::deque<_Ty,std::allocator<_Ty>>> A::values': redefinition

Якщо цього не робити LNK1169    one or more multiply defined symbols found

Якщо використати extern Error    C2720    'A::values': 'extern ' storage-class specifier illegal on members

Source.cpp

#include <iostream>
#include "Header.h"
#include "Header1.h"

int main()
{
  MyClass myClass;
  A::values.push(1);

  getchar();
  return 0;
}

Header.h

#pragma once

#include <stack>

class A
{
public:
  static std::stack<int> values;
};

std::stack<int> A::values;

Source1.cpp

#include "Header1.h"
#include "Header.h"

MyClass::MyClass()
{
  A::values.push(1);
}

Header1.h

#pragma once

class MyClass
{
public:
  MyClass();
};

Можете показати на прикладі як це зробити, або більш детальніше пояснити ?

приклад з глобальною змінною

Source.cpp

#include <iostream>
#include "Header.h"
#include "Header1.h"

std::stack<int> values;

int main()
{
  MyClass myClass;
  values.push(1);

  getchar();
  return 0;
}

Header.h

#pragma once

#include <stack>

class A
{
public:
  
};

extern std::stack<int> values;

Source1.cpp

#include "Header1.h"
#include "Header.h"

MyClass::MyClass()
{
  values.push(1);
}

Header1.h

#pragma once

class MyClass
{
public:
  MyClass();
};

12

(4 відповідей, залишених у C/C++)

Не раз стикався з такою проблемою: потрібно між об'єктами різних класів передати данні.
Наприклад: Є класи А, В, С вони по різному опрацьовують setValue, мають вставляти дані в один і той самий стек.
Як бути в такому випадку ?

#include <iostream>
#include <stack>

std::stack<int> values;

class A
{
public:
  virtual const int &getValue() const
  {
    int &a = values.top();
    values.pop();
    return a;
  }
  virtual void setValue(const int &value)
  {
    values.push(value + 1);
  }
};

class B : public A
{
public:
  void setValue(const int &value) override
  {
    values.push(value + 2);
  }
};

class C : public A
{
public:
  void setValue(const int &value) override
  {
    values.push(value + 3);
  }
};

int main()
{
  A obj1;
  obj1.setValue(5);
  B obj2;
  obj2.setValue(5);
  C obj3;
  obj3.setValue(5);
  
  std::cout<<obj1.getValue()<<'\n';
  std::cout<<obj1.getValue()<<'\n';
  std::cout<<obj1.getValue()<<'\n';
  return 0;
}

Чому в класах С++ не можна створити статичну змінну ?

static std::stack<int> values;

Пробував якось обійти це... (хоча це ще гірший варіант...)

#include <iostream>

template<typename T>
class A
{
public:
  static T &getStaticVar(const T &setStaticVar = 0)
  {
    static T staticVar = 0;
    if(setStaticVar != 0)
      staticVar = setStaticVar;
    return staticVar;
  }
};

int main()
{
  A<int> obj;
  obj.getStaticVar(5);/*Встановлюю 5 у об'єкт obj*/
  
  std::cout<<A<int>::getStaticVar();/*беру значення без жодного об'єкту*/
  
  return 0;
}

Що ж все таки робити, створювати глобальну змінну в просторі імен, використовувати патерни (як singleton наприклад), чи є, інша, краща ідея ?

13

(0 відповідей, залишених у C/C++)

В мене було багато класів які виводили інформацію (результат їхньої роботи) в консоль, але згодом мені потрібно було вивести всю інформацію у файл.
Це можна зробити за допомогою команди ">" Windows консолі

program.exe > text.txt

або замінити буфер у cout, ось приклад як це зробити:

std::cout.rdbuf( streambuf ); - Заміна буфера для cout

у функції main читайте коментарі

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdexcept>
#include <string>

class Abstract
{
public:
  virtual void print() const = 0;
};

class A : public Abstract
{
public:
  void print() const override
  {
    std::cout<<"A\n";
  }
};

class B : public Abstract
{
public:
  void print() const override
  {
    std::cout<<"B\n";
  }
};

class C : public Abstract
{
public:
  void print() const override
  {
    std::cout<<"C\n";
  }
};

int main()
{
  /*Ініціалізація класів*/
  A obj1;
  B obj2;
  C obj3;
  Abstract *arr[] = {&obj1, &obj2, &obj3};
  
  std::filebuf* fout = new std::filebuf;/*Буфер потоку для читання та запису файлів*/
  std::streambuf* backup = std::cout.rdbuf();/*Копія потоку консолі*/
  std::string filename = "text.txt";/*Ім'я файлу*/
    if(! fout->open(filename, std::ios::out | std::ios::trunc))/*Відкриття файлу*/
      throw std::runtime_error("File " + filename + " cannot be opened");/*Обробка помилки*/
  std::cout.rdbuf(fout);/*Заміна буфера для cout*/
  
  /*Виведення...*/
  for(int i = 0; i < 3; i++)
  {
    arr[i]->print();
  }
  
  fout->close();/*Закрити файл*/
  delete fout;/*Видалити потік*/
  std::cout.rdbuf(backup);/*Відновити потік що виводить в консоль*/
  std::cout<<"Console";/*Перевірка*/
  
  return 0;
}

В деяких випадках це дуже допомагає, а то я думав передавати посилання на ofstream у всі класи.

Прихований текст
Звичайно, я розумію, що нічого нового не розказав для тих хто добре знає потоки, але для мене така можливість була "нова"

14

(7 відповідей, залишених у C/C++)

http://replace.org.ua/post/112145/#p112145

15

(1 відповідей, залишених у C/C++)

1) int temp - змінна, яку ви ніде не використовуєте
Її можна використати, наприклад, для підрахунку 6 і 5 цифр 
2) ch[g] = ch13 && ch[g] = ch23
знаки "=" і "==", відрізняться, 1 - присвоєння 2 - порівнняння
3) ch = new int[n]; - це масив, чотири окремі числа, вам це потрібно чи все таки число в яке входить чотири цифри ?

#include<iostream>
 
int main()
{
  int *ch;
 
  int const n = 4;
  ch = new int[n];
 
  int k = 0;
  int temp(0);
 
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    //std::cout << "Write your 4th number:";
    std::cin >> ch[i];
  }
  int max = ch[0];
  for (int k = 0; k < n; k++)
  {
    if (ch[k] > max)
    {
      max=ch[k];
    }
  }
  int const ch13 = 5;
  int const ch23 = 6;
  for (int g = 0; g < n; g++)
  {
    if (ch[g] == ch13 || ch[g] == ch23)
    {
      temp|=ch[g];
    }
  }
  std::cout << "NAibolshee: " << max <<" | temp:"<< (temp==7?"found":"not found");
  return 0;
}
)

Жарт..., думав що ви код не скинете...

#include <iostream>
#include <bitset>
#include <cstring>
int main()
{
  unsigned short a= 2946;
  unsigned char maxNum = 0;
  unsigned char found = 0;
  __asm 
  {
    mov EAX, DWORD PTR a
    mov EDX, 0    
    mov BX, 10
    mov ECX, 4
    BEGIN_LOOP1 :
    div BX
    push DX
    mov DX, 0
    loop BEGIN_LOOP1
    mov ECX, 4
    mov DX, 0
    mov BH, 1
    mov BL, 0
    BEGIN_LOOP2 :
    pop AX
    cmp AX, DX
    ja POINT1
    POINT1GOBACK:
    cmp AX, 5
    je POINT2
    cmp AX, 6
    je POINT2
    POINT2GOBACK:
    loop BEGIN_LOOP2
    jmp AVOID
    POINT1 :
    mov DX, AX
    jmp near POINT1GOBACK
    POINT2:
    OR BL, AL
    jmp near POINT2GOBACK
    AVOID:
    mov WORD PTR maxNum, DX
    mov BYTE PTR found, BL
  }
  std::cout << "Max number = " <<(int)maxNum << " | " 
    << (found == 7 ? "Number six and five found" : "Number six and five not found" );
  getchar();
  getchar();
  return 0;
}

не по темі

sensei написав:

Звичайно можете, тільки раз ви послуговуєтесь с++ ним бітсетом, то і не вмішуйте сюди сішний стандарт,
а с++11 стандарті масив ініціалізується constant-expression'ом

Так в С++ використовується std::array, хіба ні ? Те що ви написали це С стиль.

sensei написав:
int a;
cin >> a;
int arr[a];

Так я можу написати
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/zb1574zs.aspx

Можна вставити не константне значення у виклик функції з нетиповими параметрами шаблонів?
наприклад bitset

int b;
std::cin>>b;
std::bitset<b>(0b1100);

(Я вже пробував використовувати явні конвертації - не допомагають, помилка error: the value of ‘b’ is not usable in a constant expression)

struct Abstract {
  virtual std::string getClassName() = 0; // pure virtual
  void show() const
  {
    std::cout << "Abstract = " <<this->getClassName() << '\n';
  };
};

struct a : Abstract {
  virtual std::string getClassName() override
  {
    return "a";
  }
};

struct b : Abstract {
  virtual std::string getClassName() override
  {
    return "b";
  }
};

int main() 
{
  a obj;
  obj.show();
  return 0;
}

Чому функція абстрактного класу не може бути тільки для читання ? Якщо писати "const" тоді виникає помилка
error: passing ‘const Abstract’ as ‘this’ argument of ‘virtual std::string Abstract::getClassName()’ discards qualifiers [-fpermissive]
Метод show не модифікує об'єкт, а лише бере дані.

Прихований текст
Я знаю що для вирішення проблеми потрібно забрати "const" з show функції, моє питання: чому так відбувається ?

20

(5 відповідей, залишених у C/C++)

Arete написав:

Betterthanyou
Щоб заінлайнити функцію, лінкер повинен мати доступ не тільки до оголошення функціїї, але й до її реалізації(коду). Скоріш за все у вас реалізація функції знаходиться в cpp-файлі, а має бути в хедері.

О точно, я взагалі про це забув. Дякую, тепер проблема вирішена