1

Тема: Проблеми з конфігом Apache

Доброго часу доби. :)

Маю на Debian 7 поставлений Апач з дефолтним сайтом. Налаштовував йому зараз обмеження зовнішнього доступу шляхом Allow From %ip%. І тут РАПТОВО граблі:

Власне, файл /etc/apache2/sites-available/default:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin booboo@localhost
  
  DocumentRoot /mypath/mysitedir

  <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
  </Directory>

  <Directory /mypath/mysitedir>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All

#    Order allow,deny
#    Allow From 127.0.0.1
  </Directory>

# Далі опис CGI, які мені не треба взагалі

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Коли я знімаю комент навпроти локалхоста та Order і рестартую апач - доступ до сайту у бравзері з того ж локалхоста зникає. Пробував прописати ІР іншого хоста і з нього зайти - той же результат.

Панове, що тут за код ДНК?

I belong to the Dead Generation.

2

Re: Проблеми з конфігом Apache

Спробував запустити апач з вашим конфігом. У мене все ок.
Спробуйте в дозволені ірі додати 127.0.1.1

Allow From 127.0.1.1
Allow From 127.0.0.1

Взагалі якщо цікаво я повністю конфіг апача виніс у свою директорію і редагую тільки його. У меен там 2 хости і все =)

Я собі теж робив зовнішній доступ. Але з яких ірішок мені можна бачити хост я вказував у роутері і прокидував порти. Так простіше як на мене ;)
Також ще додав такі фішки як ServerAliaS 127.0.1.1

Подякували: Bartash1

3

Re: Проблеми з конфігом Apache

funivan написав:

Спробував запустити апач з вашим конфігом. У мене все ок.
Спробуйте в дозволені ірі додати 127.0.1.1

Allow From 127.0.1.1
Allow From 127.0.0.1

Взагалі якщо цікаво я повністю конфіг апача виніс у свою директорію і редагую тільки його. У меен там 2 хости і все =)

Я собі теж робив зовнішній доступ. Але з яких ірішок мені можна бачити хост я вказував у роутері і прокидував порти. Так простіше як на мене ;)
Також ще додав такі фішки як ServerAliaS 127.0.1.1

Другий ІР допоміг. Химерно це, однак. :)

Я не маю доступу до роутера, тому htaccess - єдина альтернатива. :)

I belong to the Dead Generation.