1

Тема: Створити клас точок в просторі :(

Описати клас за наведеним протоколом. Зберегти описи класу в окремому модулі. Написати програму для демонстрації всіх методів описаних класів.

type
     TPoint = class
//------------------------- атрибути --------------------------------------------------------------

X, Y, Z : Real; // координати точки в просторі

//------------------------- методи - конструктори-------------------------------------------------

constructor Create; overload; // створити точку (0;0;0)

constructor Create(X,Y,Z : Real); overload; // створити точку з заданими координатами

constructor CreateRead; // створити точку, координати ввести з клавіатури

//------------------------- методи ----------------------------------------------------------------------------

function GetX : Real; // отримати координату X

function GetY : Real; // отримати координату Y

function GetZ : Real; // отримати координату Z

procedure SetX(X : Real); // встановити координату X

procedure SetY(Y : Real); // встановити координату Y

procedure SetZ(Z : Real); // встановити координату Z

procedure MoveVector(A,B,C : Real);
// переміщення точки в напрямку вектора (A,B,C)

function GetSphericalDistance : Real;
// отримати координату "відстань" в сферичній системі координат

function GetSphericalAngleX : Real;
// отримати значення кута від осі OX в сферичній системі координат

function GetSphericalAngleZ : Real;
// отримати значення кута від осі OZ в сферичній системі координат


procedure SphericalToCartesian (Distance, AngleX, AngleZ : Real;
var coordX, coordY, coordZ  : Real);
// перехід від сферичної системи координат до декартової

procedure CartesianToPolar (coordX, coordY, coordZ : Real; var Distance, AngleX, AngleZ : Real);
// перехід від декартової системи координат до полярної
End;

2

Re: Створити клас точок в просторі :(

О великий господарю, дозволь я допоможу Тобі безкоштовно та без реєстрації...

x

3

Re: Створити клас точок в просторі :(

prosto
Щось уже пробували робити? Із чим саме виникли проблеми?