1

Тема: алгоритм руху дотичної по кривій (C++ Builder)

цей алгоритм потрібно переробити з Canvas в Chart
допоможіть хто знає як це зробити. Будь-ласка. У мене вся программа готова потрібно тільки цю похідну провести і все...

double ftx(double x, double x0)
{
 return sin(x0)+cos(x0)*(x-x0);
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
 Refresh();
 for (double i = -1; i <= 10; i+=0.001)
  Canvas->Pixels[50*i+100][250-50*sin(i)] = clBlack;

 Tag++;
 if (Tag > 300)
  Tag = -101;
 double i = 1.*Tag/100.;
 if (cos(i) > 0)
  Canvas->Pen->Color = clGreen;
 else
  if (cos(i) < 0)
  Canvas->Pen->Color = clRed;
 else
  Canvas->Pen->Color = clBlack;
 double t = cos(atan(cos(i)));
 Canvas->MoveTo(50*(i-1*t)+100, 250-50*ftx(i-1*t, i));
 Canvas->LineTo(50*(i+1*t)+100, 250-50*ftx(i+1*t, i));
 Canvas->Pen->Color = clBlue;
 Canvas->Brush->Color = clBlue;
 Canvas->Ellipse(50*i+97, 247-50*sin(i), 50*i+103, 253-50*sin(i));
}