Тема: C++

T(N,M)                    Знайти стрiчку з найбiльшою i                             N <=20   
                                      найменшою сумою елементiв. Ви-                         M <=15   
                                      вести на друк знайденi стрiчки 
                                      i суми їх елементiв.       

Допоможіть виконати задачу!!!