Тема: Допоможіть студенту - Структура повторення while

Написати програму, яка циклічно запрошує ввести три цілих числа. Перше число вказує позицію символу по горизонталі, друге – позицію символу по вертикалі, третє – код символу. Програма повинна вивести символ з кодом, рівним третьому числу, у місце екрану, яке визначається першими двома числами. Завершити програму, якщо користувач як перше число вкаже значення 0.