1

Тема: Допоможіть з лабою!!!

Задане натуральне число n. Серед чисел 1, 2, . . . , знайти всі ті, які можна представити у
вигляді суми квадратів двох натуральних чисел. Процедуру розпізнавання повних квадратів
описати з допомогою функції мови С.