Стиль текстового блоку

Створити HTML файл, який містить п’ять стилів документу, текстовий блок з першим стилем та об’єкт виклику функції з циклічною зміною стилів даного блоку (використати масив імен стилів та властивість об’єкту className).