21

Re: База даних та php

Скоріше за все у вас якась помилка, але її не показує :)

Спробуйте напочатку файлу написати:

<?php
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
?>
Подякували: rusikz1

22

Re: База даних та php

Notice: Undefined index: name in R:\home\localhost\www\site2\index.php on line 26
[Денвер: показать возможную причину ошибки]
Notice: Undefined index: sname in R:\home\localhost\www\site2\index.php on line 27

Notice: Undefined index: tel in R:\home\localhost\www\site2\index.php on line 28

Notice: Undefined index: emeil in R:\home\localhost\www\site2\index.php on line 29
дані успішно вставлені

23

Re: База даних та php

В самій формі потрібно вказувати назви без символа $.

Подякували: rusikz1

24

Re: База даних та php

  <title>Ëàáîðàòîðíà Àíêåòà</title>

<html>

<body>
<?php
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
?>
 <h1>Àíêåòà</h1>
 <form method="POST">
 Âàøå ³ìÿ: <input type="text" name="name"><br>
Ïð³çâèùå <input type="text" name="sname"><br>
 e-mail: <input type="text" name="emeil"><br>
 òåëåôîí <input type="text" name="tel"><br><br>
 <br>
 <textarea name="mes" rows=5 cols=60 ></textarea><br><br>
 <input type="hidden" name="act" value="act">
 <input type="submit" name="submit" value="Íàä³ñëàòè">
 <input type="reset" name="reset" value="Î÷èñòèòè">
 </form>
 <?
if (isset($_POST['act'])) {
 
$name = $_POST['name'];
$sname = $_POST['sname'];
$tel = $_POST['tel'];
$emeil = $_POST['emeil'];
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "inf");
 
if ($mysqli->connect_errno) {
  printf("Ïîìèëêà: %s\n", $mysqli->connect_error);
  exit();
}
$sql = "INSERT INTO infa(name, sname, emeil, tel)VALUES('$name', '$sname','$emeil','$tel')";
$mysqli->query($sql);

 echo "name=$name<br>";
 echo "sname=$sname<br>";
 echo "emeil=$emeil<br>";
 echo "tel=$tel<br>";
 
$mysqli->close();

echo "äàí³ óñï³øíî âñòàâëåí³";
return;

}
?>

 
</body>
</html>

25

Re: База даних та php

все в мене виводить на екран після заповнення форми і натиснення на кнопку надіслати. а як тепер пееревірити чи записало воно у таблицю?

26

Re: База даних та php

Спробуйте одразу після $mysql->query написати:

echo $mysqli->error;

Якщо помилок немає, то дивіться в таблиці.

Подякували: rusikz1

27

Re: База даних та php

Записує, дякую вам дуже. як напишу свій сайт виставлю кнопку на ваш форум, ще раз дякую, у мене ще є запитання але треба йти спати завтра напишу)))

28

Re: База даних та php

а чи можна дані з цієї форми відправити на емейл мій? або якщо хтось зайде і відправить дані на то чи можна хотяби сповіщення зробити?

29 Востаннє редагувалося funivan (05.04.2013 10:54:47)

Re: База даних та php

після коду  $mysqli->close(); вставте

mail('youremail@gmail.com', 'Нові дані', $name);

Подякували: rusikz1

30

Re: База даних та php

а що означає нові дані?

31

Re: База даних та php

тема листа ;)

32

Re: База даних та php

не приходить мені письмо, може ще треба якихось додаткових налаштувань?

33

Re: База даних та php

ви на своєму компютері робите цю фішку чи на хостингу?

34

Re: База даних та php

у мене на комп'ютері стоїть денвер і є ще безплатний хостин, я зараз пробую на хостингуу

35

Re: База даних та php

все одно не приходить, не знаю що зробити.

36 Востаннє редагувалося funivan (05.04.2013 11:52:18)

Re: База даних та php

скиньте сюди код =)

37

Re: База даних та php

  <title>Ëàáîðàòîðíà Àíêåòà</title>

<html>

<body>
<?php
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
?>
 <h1>Àíêåòà</h1>
 <form method="POST">
 Âàøå ³ìÿ: <input type="text" name="name"><br>
Ïð³çâèùå <input type="text" name="sname"><br>
 e-mail: <input type="text" name="emeil"><br>
 òåëåôîí <input type="text" name="tel"><br><br>
 <br>
 <textarea name="mes" rows=5 cols=60 ></textarea><br><br>
 <input type="hidden" name="act" value="act">
 <input type="submit" name="submit" value="Íàä³ñëàòè">
 <input type="reset" name="reset" value="Î÷èñòèòè">
 </form>
 <?
if (isset($_POST['act'])) {
 
$name = $_POST['name'];
$sname = $_POST['sname'];
$tel = $_POST['tel'];
$emeil = $_POST['emeil'];
$mysqli = new mysqli("sql200.fbihosting.org.ua", "fbi_12523521", "2442569z", "fbi_12523521_infa");
 
if ($mysqli->connect_errno) {
  printf("Ïîìèëêà: %s\n", $mysqli->connect_error);
  exit();
}
$sql = "INSERT INTO infa(name, sname, emeil, tel)VALUES('$name', '$sname','$emeil','$tel')";
$mysqli->query($sql);

 //echo "name=$name<br>";
 //echo "sname=$sname<br>";
 //echo "emeil=$emeil<br>";
 //echo "tel=$tel<br>";
 echo $mysqli->error;
$mysqli->close();
mail('rusikz94@gmail.com', 'Íîâ³ äàí³', $name);
echo "Âè çàïèñàëèñü ÕÀ-ÕÀ";
return;

}
?>

 
</body>
</html>

 
 

Re: База даних та php

З-під денвера не відправляються листи.

39

Re: База даних та php

у вашому випадку тільки з хостінгу пробуйте;)

40

Re: База даних та php

З хостінгу теж не приходять(