1

Тема: поможіть написати програму на С++

прямокутник зі сторонами а б

конструктор повинен дозволяти ініціалізацію прямокутника і спрощену ініціалізацію квадрата. Визначення площі квадрата. Перевантаження операцій ==б<,>,виводу <<, вводу>>, а також операцію *=<тип>.
дуже потрібнодякую

2

Re: поможіть написати програму на С++

друже, лабораторку тобі за невелику суму зроблять товаріші, а тут допомагають тим хто щось робить самостійно і має конкретні питання

ukrainian.stackexchange.com - це питання-відповіді з української мови
Подякували: Очі.завидющі, Cyan, Chemist-i3