1

Тема: Двовимірний масив символів

Допоможіть, будь ласка із завданням:
Створити двовимірний динамічний масив символів, де кожен рядок
може мати різну розмірність, залежно від уведеної символьної стрічки
(речення). Доповнювати цей масив доти, поки не буде введено порожню
стрічку. Вивести на екран введений текст, а тоді, використовуючи вказівники,
впорядкувати його так, щоб кожна наступна стрічка була не коротшою від
попередньої.