21

Re: Дуже потрібна допомога по задачі,вже четвертий день граюсь з нею

yooll написав:

А такі дані:

6
1;2;4;3
3;2;4;5
3;4;4;7
1;6;4;7
3;4;6;5
5;4;8;5

Чотири.

22 Востаннє редагувалося yooll (07.01.2014 22:44:41)

Re: Дуже потрібна допомога по задачі,вже четвертий день граюсь з нею

Bartash написав:
yooll написав:

А такі дані:

6
1;2;4;3
3;2;4;5
3;4;4;7
1;6;4;7
3;4;6;5
5;4;8;5

Чотири.

А має бути три.
Тут є три точки, в кожній з яких перетинається по 2 листи. Якщо в них забити, то всі листи охопляться.

23

Re: Дуже потрібна допомога по задачі,вже четвертий день граюсь з нею

yooll написав:
Bartash написав:
yooll написав:

А такі дані:

6
1;2;4;3
3;2;4;5
3;4;4;7
1;6;4;7
3;4;6;5
5;4;8;5

Чотири.

А має бути три.
Тут є три точки, в кожній з яких перетинається по 2 листи. Якщо в них забити, то всі листи охопляться.

Точно, маєте рацію. Прогалина у підході. :(

24

Re: Дуже потрібна допомога по задачі,вже четвертий день граюсь з нею

Хоча за інших умов це було нормально (справа):
http://radikal.ua/data/upload/6895e/05615/dcab3ca632.jpg

25

Re: Дуже потрібна допомога по задачі,вже четвертий день граюсь з нею

Є нова ідея, прочитавши уважно умову, можна зробити такі висновки:
1. Беремо черговий прямокутник, і знаходимо координати його середини. (Оскільки N менше 21, питання про швидкодію і обробку довгих чисел знімається)
2. Беремо слід. прямокутник, і находимо його середину.
3. Порівнюємо координати середин, якщо збігаються - +1 цвях, а якщо ні, то +2 цвяха. Профіт, не?)

26

Re: Дуже потрібна допомога по задачі,вже четвертий день граюсь з нею

Тут є незначна двозначність: "в середині" може означати як точку, так і область. Втім, речення в дужках все розставляє по місцях:

drummerdolbit написав:

(цвяхи, що проходять через границі аркушу, не прибивають його)

Тобто будь-яка позиція, крім границі аркушу, знаходиться всередині, мова йде не про геометричний центр. Отже, ваш розв'язок не працює.

27

Re: Дуже потрібна допомога по задачі,вже четвертий день граюсь з нею

"Аркуш вважається прибитим, якщо в середині нього проходить хоча б один цвях"
Можливо середина - центр прямокутника?

28

Re: Дуже потрібна допомога по задачі,вже четвертий день граюсь з нею

Тоді як ви поясните фразу в дужках? Що вона уточнює?

29 Востаннє редагувалося koala (10.01.2014 13:57:57)

Re: Дуже потрібна допомога по задачі,вже четвертий день граюсь з нею

Ось. Тестовий файл через пробіли, циклів поки що не шукає. Алгоритм - той, що я вище писав, розтягнутий на коментарі.

I just love C++11
#include <iostream> 
#include <fstream>
#include <list> 
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <utility>
#include <cstring> //strcmp

using std::cout;
using std::endl;
using std::istream;
using std::ostream;
using std::ifstream;
using std::list;
using std::vector;
using std::set;
using std::map;
using std::swap;
using std::pair;

const int fieldSize = 100;
bool verbose;

struct Point
{
 int x, y;
 Point(int x_ = 0, int y_ = 0): x(x_), y(y_) 
 {}
};

struct Rect
{
 Point topLeft, bottomRight;
 bool contains(const Point& p)
 {
  return ( p.x >= topLeft.x   ) && 
      ( p.y >= topLeft.y   ) &&
      ( p.x < bottomRight.x ) && 
      ( p.y < bottomRight.y );
 }
};

struct NailPlace : Point
{
 set< Rect * > papers;
 NailPlace(int x, int y): Point (x, y), isNailed(false)
 {}
 bool isNailed;
};

istream& operator >> (istream& is, Point& p);
istream& operator >> (istream& is, Rect& r);
ostream& operator << (ostream& os, const Rect& rect);
ostream& operator << (ostream& os, const NailPlace& nailPlace);
vector< Rect > *readFile(const char fileName[]);

int main(int argc, char *argv[])
{
 verbose = ( argc > 1 ) && ( strcmp( argv[ 1 ], "-v") == 0 );
 
 cout << "Reading file..." << endl;
 
 vector< Rect > &rects = *readFile( "points.txt" );
 if ( ( rects.empty() ) )
 {
  cout << "Error reading file" << endl;
  delete &rects;
  return -1;
 }
 
 cout << "Creating potential list..." << endl;
 
 // 1. Складаємо список місць для цвяхів. 
 list< NailPlace > potential;
 for( int x = 0; x < fieldSize; ++x )
  for( int y = 0; y < fieldSize; ++y )
  {
   //Для кожної клітинки визначити множину аркушів,
   NailPlace place(x, y);
   for( auto &rect: rects)
   {
    if( rect.contains( place ) )
    {
     // які на ній лежать. 
     place.papers.insert( &rect );
    }
   }
   if( verbose && !place.papers.empty() )
    cout << "Gathering papers: " << place << endl;
   for (auto nailPlace = potential.begin(); ( !place.papers.empty() )&& ( nailPlace != potential.end() ); ++nailPlace )
   {
    //2. Якщо ця множина є підмножиною множини, що вже є в списку, то ігноруємо її, інакше додаємо. 
    if( includes( nailPlace->papers.begin(), nailPlace->papers.end(), 
           place.   papers.begin(), place.   papers.end() ) ) 
            place.papers.clear();
    //Якщо в списку були підмножини доданої множини, видаляємо їх.     
    else if (includes( place.   papers.begin(), place.   papers.end(),
              nailPlace->papers.begin(), nailPlace->papers.end() ) )
               nailPlace = potential.erase( nailPlace );
   }
   if( !place.papers.empty() )
    potential.push_back( place );
  }
 if( verbose )
 {
  cout << "Potential list:" << endl; 
  for (auto &nailPlace : potential)
   cout << "Place:" << nailPlace << endl; 
 }
 //3. Шукаємо аркуші, що є членами рівно 
 bool change;
 do
 {
  map < Rect *, pair <unsigned int, NailPlace *> > rectCount;
  for( auto &nailPlace : potential )
   if( !nailPlace.isNailed )
    for( auto &rect : nailPlace.papers )
    {
     ++rectCount[ rect ].first;
     rectCount[ rect ].second = &nailPlace;
    }
  
  change=false;
  //однієї множини зі списку. 
  
  for( auto rect = rects.begin(); rect != rects.end(); ++rect )
   if( rectCount[ &*rect ].first == 1 )
   {
    //Прибиваємо.
    rectCount[ &*rect ].second->isNailed = true;
   }

/* ToDo:
4. Ті аркуші, що лишилися, будуть утворювати один чи декілька циклів. Перебираємо варіанти їх розірвання - скажімо, рекурсивною процедурою.
Це все можна і через графи описати, так навіть правильніше. Але мороки для початківця забагато.
*/  
  
 }while(change);
 cout << "Solution:" << endl; 
 for (auto &nailPlace : potential)
  if( nailPlace.isNailed )
   cout << "Place:" << nailPlace << endl; 
 delete &rects;
 return 0; 
}

istream& operator >> (istream& is, Point& p)
{
 return is >> p.x >> p.y;
}

istream& operator >> (istream& is, Rect& r)
{
 is >> r.topLeft >> r.bottomRight;
 if( r.topLeft.x > r.bottomRight.x)
  swap(r.topLeft.x, r.bottomRight.x);
 if( r.topLeft.y > r.bottomRight.y)
  swap(r.topLeft.y, r.bottomRight.y);
 return is;
}

ostream& operator << (ostream& os, const Rect& rect)
{
 return os << "("    << rect.topLeft.x   << ", " << rect.topLeft.y   
      << ")-(" << rect.bottomRight.x << ", " << rect.bottomRight.y
      << ")";
 
}

ostream& operator << (ostream& os, const NailPlace& nailPlace)
{
 os << "(" << nailPlace.x << ".5, " << nailPlace.y << ".5): ";
 for( auto &rect : nailPlace.papers)
  os << *rect << ", ";
 return os; 
}

vector< Rect > *readFile(const char fileName[])
{
 ifstream dataFile( fileName );
 auto rects = new vector< Rect >;
 if( !dataFile )
 {
  cout<<"Failed to open file!" << endl;
 }
 else
 {
  int line, n;
  dataFile>>n;
  for( line = 2; dataFile && ( line <= n + 1 ); ++line )
  {
   Rect rect;
   dataFile >> rect;
   rects->push_back( rect );
   if( verbose )  
    cout << rect << endl;
  }
  if( !dataFile )
  {
   cout<<"Failed to read file, error on line " << line << endl;
   rects->clear();
   return rects;
  } 
 }
 return rects;
}
a.out -v
Reading file...
(1, 2)-(4, 3)
(3, 2)-(4, 5)
(3, 4)-(4, 7)
(1, 6)-(4, 7)
(3, 4)-(6, 5)
(5, 4)-(8, 5)
Creating potential list...
Gathering papers: (1.5, 2.5): (1, 2)-(4, 3),
Gathering papers: (1.5, 6.5): (1, 6)-(4, 7),
Gathering papers: (2.5, 2.5): (1, 2)-(4, 3),
Gathering papers: (2.5, 6.5): (1, 6)-(4, 7),
Gathering papers: (3.5, 2.5): (1, 2)-(4, 3), (3, 2)-(4, 5),
Gathering papers: (3.5, 3.5): (3, 2)-(4, 5),
Gathering papers: (3.5, 4.5): (3, 2)-(4, 5), (3, 4)-(4, 7), (3, 4)-(6, 5),
Gathering papers: (3.5, 5.5): (3, 4)-(4, 7),
Gathering papers: (3.5, 6.5): (3, 4)-(4, 7), (1, 6)-(4, 7),
Gathering papers: (4.5, 4.5): (3, 4)-(6, 5),
Gathering papers: (5.5, 4.5): (3, 4)-(6, 5), (5, 4)-(8, 5),
Gathering papers: (6.5, 4.5): (5, 4)-(8, 5),
Gathering papers: (7.5, 4.5): (5, 4)-(8, 5),
Potential list:
Place:(3.5, 2.5): (1, 2)-(4, 3), (3, 2)-(4, 5),
Place:(3.5, 4.5): (3, 2)-(4, 5), (3, 4)-(4, 7), (3, 4)-(6, 5),
Place:(3.5, 6.5): (3, 4)-(4, 7), (1, 6)-(4, 7),
Place:(5.5, 4.5): (3, 4)-(6, 5), (5, 4)-(8, 5),
Solution:
Place:(3.5, 2.5): (1, 2)-(4, 3), (3, 2)-(4, 5),
Place:(3.5, 6.5): (3, 4)-(4, 7), (1, 6)-(4, 7),
Place:(5.5, 4.5): (3, 4)-(6, 5), (5, 4)-(8, 5),