Тема: "Побудова алгоритмів з послідовними повтореннями"

Знайти суму парних чисел, що знаходить в діапазоні від 100 до 200.
S-сума.
А-число
Ось фрагмент програми:
Do While A<200
A=A+2
S=S+A
Loop
Вихідні дані S=7650

2

Re: "Побудова алгоритмів з послідовними повтореннями"

Повтор теми.