Тема: Допоможіть з кодом для Текстового редактора

Не всі кнопки роблять...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace БЛОКНОТттт
{
    public partial class Form1 : Form
    {
       int count = 1;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

       

       

      private void новийToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
           RichTextBox1.Clear();
           

        }

        private void вирізатиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            RichTextBox rtb = null;
            if (tabControl1.TabCount != 0)
            {
                rtb = tabControl1.SelectedTab.Controls[0] as RichTextBox;
                rtb.Cut();
            }

        }

        private void копіюватиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            RichTextBox rtb = null;
            if (tabControl1.TabCount != 0)
            {
                rtb = tabControl1.SelectedTab.Controls[0] as RichTextBox;
                rtb.Copy();
            }

        }

        private void вставитиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                        RichTextBox rtb = null;
                        if (tabControl1.TabCount != 0)
                       
                            rtb = tabControl1.SelectedTab.Controls[0] as RichTextBox;
                            rtb.Paste();
                       
        }

        private void відкритиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {

                       OpenFileDialog op = new OpenFileDialog();
            {
                if(op.ShowDialog()==DialogResult.OK)
                richTextBox1.LoadFile  (op.FileName,RichTextBoxStreamType.PlainText);
            this.Text=op.FileName;
        }

       
        }

        private void зберегтиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        SaveFileDialog sv = new SaveFileDialog();
            sv.Filter = "Text Documents(*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.*";
            if (sv.ShowDialog() == DialogResult.OK)
           
                richTextBox1.SaveFile(sv.FileName, RichTextBoxStreamType.PlainText);
            this.Text = sv.FileName;

       
       
        }

        private void шрифтToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                FontDialog fd = new FontDialog();
            fd.Font = richTextBox1.SelectionFont;

       
        }
        private void колірФонуToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        ColorDialog cr = new ColorDialog();
            {
                if (cr.ShowDialog() == DialogResult.OK) { richTextBox1.BackColor = cr.Color; }
        }}

        private void вихідToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void проРозробникаToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show(" Тимчак Андрій");
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
       
        }
    }
}

2

Re: Допоможіть з кодом для Текстового редактора

Які саме кнопки не працюють?

3

Re: Допоможіть з кодом для Текстового редактора

Відкрити. зберегти.вихід.шрифт.колір фону.про розробника

4

Re: Допоможіть з кодом для Текстового редактора

private void відкритиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {

            OpenFileDialog op = new OpenFileDialog();
      {
        if(op.ShowDialog()==DialogResult.OK)
        richTextBox1.LoadFile (op.FileName,RichTextBoxStreamType.PlainText);
      this.Text=op.FileName;
    }

    
    }

гадаю після діалогу відкриття, треба наступні дві операціх взяти в душки. Бо так виходить, що ми могли просто закртити діалогове вікно, а заголовок в формі все-одно зміниться.