1

Тема: Однакові символи

Мені треба з слова що вводить користувач знайти скільки однакових символів міститься в цьому слові..
Я думаю що перше треба  порівняти чи є однакові символи в слові

program land_of_wonderful;

var
 s, c: string[50];
 z,i, j: integer;


begin
 readln(s);
 c:=s;
 for т:= 1 to length(s) do
 begin
  for j := 1 to length(s) do
   begin
   if s[j] = s[т] then 
  

А що робити далі? Підкажіть, будь-ласка, словами..

Навчаюсь вчитись, щоб навчатись.