41 Востаннє редагувалося reverse2500 (18.02.2015 21:16:52)

Re: Низькорівнева всячина

The world's leading source for technical x86 processor information.
цей сайт використовую як підказку коли потрібно щось дізасемблерувати, назразок типу коли в IDA дамп байтів

Подякували: 0xDADA11C7, leofun012

42

Re: Низькорівнева всячина

Білоруси про трояноподібний яндеск бар
http://replace.org.ua/extensions/om_images/img/5960f3d58c2cb/zjbGEjbRrP8.jpg

Подякували: HetmanNet, VertoX, leofun013

43 Востаннє редагувалося Kane (08.08.2015 15:37:12)

Re: Низькорівнева всячина

Тре було 32-байтовий масив сконвертити у строковий вигляд і навпаки, і я не знав про CryptBinaryToString, і тому створив велик наведений нижче:

format pe console

section '.code' import readable writeable executable

include 'win32ax.inc'

library   msvcrt, 'msvcrt.dll'

import   msvcrt,\
      printf, 'printf',\
      getchar, 'getchar'


proc print, buf
  locals
    frmt db '%02X', 0
  endl

  mov esi, [buf]
  xor ecx, ecx

@@: movzx eax, byte[esi]

  push ecx
  cinvoke printf, addr frmt, eax
  pop ecx

  inc ecx
  inc esi

  cmp ecx, 32
  jne @b

  cinvoke printf, next_line

  ret
endp

proc strkey_to_uint, s, u
  mov esi, [s]
  mov edi, [u]

  xor ecx, ecx
@@: push ecx

  mov eax, ecx
  shr eax, 1

  xor ecx, ecx

.end_step:
  mov dl, byte[esi + ecx]
  sub dl, '0'
  cmp dl, 9
  jng .is_num
  push 'A' - 10
  jmp .is_chr
.is_num:
  push '0'
.is_chr:
  mov dl, byte[esi + ecx]
  pop ebx
  sub dl, bl

  cmp ecx, 0
  jne .next_step
  shl edx, 28
  inc ecx
  jmp .end_step

.next_step:
  mov ebx, edx
  and ebx, 0xF0000000
  shr ebx, 24
  or edx, ebx

  mov byte[edi + eax], dl

  pop ecx
  add ecx, 2
  add esi, 2
  cmp ecx, 64
  jl @b

  ret
endp

proc uint_to_strkey, s, u
  mov esi, [u]
  mov edi, [s]

  xor ecx, ecx
@@: push ecx
  mov cl, 4

.end_step:
  mov al, byte[esi]
  shr al, cl
  and al, 0xF

  cmp al, 9
  jng .is_num
  push 'A' - 10
  jmp .is_chr
.is_num:
  push '0'
.is_chr:
  pop edx

  add eax, edx

  mov byte[edi], al
  inc edi

  cmp cl, 4
  jne .next_step
  xor cl, cl
  jmp .end_step

.next_step:
  pop ecx
  inc ecx
  inc esi
  cmp ecx, 32
  jl @b

  mov byte[edi], 0

  ret
endp

entry $

  stdcall strkey_to_uint, key_str, buf_uint8
  stdcall print, buf_uint8

  cinvoke printf, key_str
  cinvoke printf, next_line

  stdcall uint_to_strkey, buf_char, buf_uint8
  cinvoke printf, buf_char

  cinvoke getchar
  xor eax, eax
  ret


  key_str     db '1122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122', 0
  next_line    db 13, 10, 0

  buf_uint8    rb 32
  buf_char    rb 64 + 1

Ну і до пари на C, навіщо добру пропадать?

typedef enum _KEY_CONV_MODE {
  KEY_ERROR = -1,
  KEY_OK,
  STRKEY_TO_UINT,
  UINT_TO_STRKEY
} KEY_CONV_MODE;


int convert_key(char *s, uint8_t *u, KEY_CONV_MODE m) {
  switch (m) {
    int i;

    case STRKEY_TO_UINT:
      if (strlen(s) != 64)
        return KEY_ERROR;

      for (i = 0; i < 64; i += 2)
        u[i / 2] = (s[i] - (s[i] - '0' <= 9 ? '0' : 'A' - 10)) * 16 + s[i + 1] - (s[i + 1] - '0' <= 9 ? '0' : 'A' - 10);

      break;

    case UINT_TO_STRKEY:
      for (i = 0; i < 32; i++)
        *s++ = (u[i] >> 4) % 16 + ((u[i] >> 4) % 16 <= 9 ? '0' : 'A' - 10),
        *s++ = u[i] % 16 + (u[i] % 16 <= 9 ? '0' : 'A' - 10);

      *s = '\0';

      break;

    default:
      return KEY_ERROR;
  }

  return KEY_OK;
}
Подякували: 0xDADA11C71

44

Re: Низькорівнева всячина

Використання RtlGenRandom на прикладі генератору паролів:

format pe console

section '.code' import readable writeable executable

include 'win32ax.inc'

library   msvcrt, 'msvcrt.dll',\
      advapi32, 'advapi32.dll'

import   msvcrt,\
      printf, 'printf',\
      getchar, 'getchar'

import   advapi32,\
      RtlGenRandom, 'SystemFunction036'

proc xrand, min, max
  locals
    pRandomBuffer rd 1
  endl

  invoke RtlGenRandom, addr pRandomBuffer, 4
  cmp eax, 0
  je .err

  mov eax, [pRandomBuffer]
  xor edx, edx
  mov ecx, [max]
  div ecx
  mov eax, edx
  add eax, [min]
  jmp .fin

.err:
  xor eax, eax
  dec eax
.fin:
  ret
endp

proc rand_char, buf, num
  locals
    c db '0aA'
  endl

  mov edi, [buf]
  xor ecx, ecx
@@: push ecx

  push 3
  push 0
  call xrand

  lea esi, [c]
  add esi, eax

  cmp eax, 0
  je .is_num
  push 26
  jmp .is_chr
.is_num:
  push 10
.is_chr:
  push 0
  call xrand

  mov dl, [esi]
  add dl, al
  mov byte[edi], dl

  pop ecx

  inc edi
  inc ecx
  cmp ecx, [num]
  jl @b

  mov byte[edi], 0

  ret
endp


entry $
  xor ecx, ecx
@@: push ecx
  stdcall rand_char, rand_buf, 32
  cinvoke printf, frmt_str, rand_buf
  pop ecx
  inc ecx
  cmp ecx, 40
  jl @b

  cinvoke getchar
  xor eax, eax
  ret


  frmt_str      db '%s', 13, 10, 0
  rand_buf      rb 32 + 1
Подякували: 0xDADA11C7, leofun012

45 Востаннє редагувалося HetmanNet (08.08.2015 19:06:23)

Re: Низькорівнева всячина

0xDADA11C7 написав:

треба робити УКР. ресурс по reverse engineering software

А цей ресурс чим вам не догодив?

Боїться що коли ресурс приверне увагу, адмін запанікує та всіх здасть.

46

Re: Низькорівнева всячина

Зараз настає час дрібних вікі-проєктів і сект навколо них, а тоді вже колись з'явиться ресурс на основі захищеної мережі, зміненим в бік системності правописом, форумним рушієм з покращеною категоризацією, власними відомими розробками, гривня матиме таке ж ходження, як і вівериця.

Подякували: leofun011

47

Re: Низькорівнева всячина

Є старенька стаття на ксакепі, під назвою "Морфим, не отходя от кассы: Мутация кода во время компиляции". Так ось там розписано про чудові можливості макросів FASM'у, за допомогою яких ми можемо дуже гарно обфускувати сирці.
Основою подібних речей - є генерація випадкових чисел. У тій статті використовувався лінійний конгруентний метод, початковим значенням котрого, є вбудована фішка FASM для отримання timestamp, а саме - %t. Той алгоритм - копія deprecated функції у crt - rand() (натомість, радять використовувати rand_s(), бекендом якої, у windows, є RtlGenRandom).
Значить розвивав я цю тему, пітончик мені генерував FASM'ом різні exe.. морфило доволі непогано. Але потім я запримітив наступне:

use32

min = 0xFFFF
max = 0xFFFFFFFF

rept 10 {
  mov eax, min + %t mod max
}

видає:

mov eax, 0x55E18A39
mov eax, 0x55E18A39
mov eax, 0x55E18A39
mov eax, 0x55E18A39
mov eax, 0x55E18A39
mov eax, 0x55E18A39
mov eax, 0x55E18A39
mov eax, 0x55E18A39
mov eax, 0x55E18A39
mov eax, 0x55E18A39

Фіговий seed. Через подібну лажу, виникали "пробіли" (колізії) при генерації. Вирішення? або ж треба ставити sleep() на кожній ітерації, або.. тоді я не додумав - додати функціонал до самого FASM.

Версія FASM, яку ми будемо доповнювати - 1.71.39

Відкриваємо PARSER.INC шукаємо наступне:

  cmp  al,'t'
  je  get_timestamp_id

після нього пишемо:

  cmp al, 'r'
  je get_rnd_id

шукаємо:

   get_org_origin_id:
  mov  eax,3
  ret

після пишемо:

   get_rnd_id:
  mov eax, 4
  ret

Відкриваємо EXPRCALC.INC і шукаємо:

  cmp  eax,3
  je  org_origin_label

після нього пишемо:

  cmp eax, 4
  je rnd_label

шукаємо:

   timestamp_label:
  call  make_timestamp
   make_qword_label_value:
  stos  dword [edi]
  mov  eax,edx
  stos  dword [edi]
  add  edi,0Ch
  jmp  calculation_loop

після нього пишемо

   rnd_label:
  call make_rnd
  stos  dword [edi]
  xor  eax,eax
  stos  dword [edi]
  add  edi,0Ch
  jmp  calculation_loop

У FASM.ASM додаєм нову API:

 dd 0,0,0,rva advapi_name,rva advapi_table

 advapi_table:
  RtlGenRandom dd rva _RtlGenRandom
  dd 0

 advapi_name db 'advapi32.dll', 0

 _RtlGenRandom dw 0
  db 'SystemFunction036', 0

у секції зі змінними (section '.data'), додаєм

pRandomBuffer rd 1

Відкриваємо SYSTEM.INC, та у кінці додаєм наступну процедуру:

make_rnd:
  push 4
  push pRandomBuffer
  call [RtlGenRandom]
  
  cmp eax, 0
  je .err
  
  mov eax, [pRandomBuffer]
  jmp .fin

.err:
  xor eax, eax
  dec eax
.fin:
  ret

Компілюємо. Запускаємо наступний код:

use32

min = 0xFFFF
max = 0xFFFFFFFF

rept 10 {
  mov eax, min + %r mod max
}

маємо:

mov eax, 0xAEE20D07
mov eax, 0x475732CE
mov eax, 0x91EDBD28
mov eax, 0x19F13DFD
mov eax, 0xDA4ED476
mov eax, 0xF6563F6F
mov eax, 0xE3C7984B
mov eax, 0xA6C7CB04
mov eax, 0xDCB228FA
mov eax, 0xF4FD6E45

Інша справа :)

Як ви могли помітити, задля своєї забаганки, ми забронювали %r

Подякували: 0xDADA11C7, leofun01, /KIT\3

48

Re: Низькорівнева всячина

А чому ви не використовували попереднє значення псевдорандому для генерації наступного?

49

Re: Низькорівнева всячина

quez написав:

А чому ви не використовували попереднє значення псевдорандому для генерації наступного?

І не такі милиці було пороблено. Джерело ентропії у даному випадку і для подібної задачі - дуже невдале, а при одночасному запуску декількох процесів FASM - виникає повна або часткова колізія. Працює через раз, що є неприпустимо.

Подякували: 0xDADA11C7, leofun012

50

Re: Низькорівнева всячина

Kane написав:
quez написав:

А чому ви не використовували попереднє значення псевдорандому для генерації наступного?

І не такі милиці було пороблено. Джерело ентропії у даному випадку і для подібної задачі - дуже невдале, а при одночасному запуску декількох процесів FASM - виникає повна або часткова колізія. Працює через раз, що є неприпустимо.

Логічно.

В кінці кінців ви використовуєте RtlGenRandom, який

generates a pseudo-random number.

Чому не викликати її в виконуваному файлі? Це костиль, чи зроблено для зручності, чи просто шукали на свою голову задач?

51

Re: Низькорівнева всячина

quez, сенс у використанні випадкового значення на стадії препроцессингу (макроси).

Так, це не погана задача для ознайомлення з нутрощами подібних проектів, спортивний інтерес, ну і для зручності - RtlGenRandom все ж таки краще, аніж я би ліпив коників із суміші декількох технологій, тим паче працює "на стороні" - краще і придумати не можна.

Подякували: quez, 0xDADA11C7, leofun013

52

Re: Низькорівнева всячина

Kane написав:

а при одночасному запуску декількох процесів FASM - виникає повна або часткова колізія. Працює через раз, що є неприпустимо.

Дякую за ваш внесок, бачу працюєте в промислових масштабах 8) До речі, щойно вийшла мова FASM2 й нині розробка мови асемблера для будь-якої залізяки дуже легка справа, бо нова макромова FASM2 добре для цього прилаштована. Найепічніші нововведення:

ієрархічні простори назв
    space:
    space.x = 1
    space.y = 2
    space.color:
    space.color.r = 0
    space.color.g = 0
    space.color.b = 0

те саме

    namespace space
        x = 1
        y = 2
        color:
        .r = 0
        .g = 0
        .b = 0
    end namespace
оператор присвоєння з можливістю скасування нового значення і відновлення попереднього
    a = 1
    a =: 2     ; preserves a = 1
    a = 3      ; discards a = 2 and replaces it with a = 3
    restore a    ; brings back a = 1
Покращені структури
    struc POINT
        label . : qword
        .x dd ?
        .y dd ?
    end struc

    my POINT    ; defines my.x and my.y
покращені цикли
    s = x/2
    repeat 100
        if x/s = s
            break
        end if
        s = (s+x/s)/2
    end repeat
віртуальний простір пам'яті для збереження констант

Зчитати звідтіля можливо лише за допомогою оператору load

    virtual at 0
        hex_digits::
        db '0123456789ABCDEF'
    end virtual
    load a:byte from hex_digits:10 ; a = 'A'
оператор eval

так, вам не почулося, оператор виконує програму мовою асемблера, що може полегшити розробку макросів

    repeat 26
        eval 'A'+%-1,'=',`%
    end repeat

Також до дистрибутиву додається асемблери для 8051, 8086, Java Bytecode, avr, dcpu-16 писані макромовою FASM2 і приклади роботи з ними

Подякували: Kane, reverse2500, 0x9111A, leofun01, 221VOLT5

53

Re: Низькорівнева всячина

оператор присвоєння з можливістю скасування нового значення і відновлення попереднього

Навіть не знаю, для чого це може бути використано, окрім як для внесення багів до програми.

54

Re: Низькорівнева всячина

натякну малюнком:
https://pp.vk.me/c619828/v619828546/1ad6/NVrYWRrGbjE.jpg

55

Re: Низькорівнева всячина

Вірним шляхом крокує Томаш.
Тільки не вистачає найпримітивнішого I/O для повноцінного щастя. Раз він робить ставку на макроси у ядрі і тільки, було б дуже доречно.

Подякували: 0xDADA11C71

56

Re: Низькорівнева всячина

флейм

Перл з cyberforum)) "Ніколи не здавайся і ти побачиш, як здаються інші".

http://i71.fastpic.ru/big/2015/0829/09/3f3de32ece29972eff736b05ef47df09.png

Подякували: 0xDADA11C7, reverse2500, leofun01, /KIT\4

57

Re: Низькорівнева всячина

quick sort

format pe console

section '.code' import readable writeable executable

include 'win32ax.inc'

library msvcrt, 'msvcrt.dll'

import msvcrt,\
      printf, 'printf',\
      getchar, 'getchar'


proc print, arr, n
  locals
    frmt_byte    db '%d%s', 0

    left_bracket  db '[',   0

    delim_comma   db ', ',  0
    right_bracket  db ']',   13, 10, 0
  endl

  cinvoke printf, edx, addr left_bracket

  mov esi, [arr]
  xor ecx, ecx

@@: push ecx

  mov edx, [n]
  dec edx
  cmp ecx, edx
  jne .comma

  lea edx, [right_bracket]
  push edx

  jmp .next

.comma:
  lea edx, [delim_comma]
  push edx

.next:
  movzx eax, byte[esi]
  cinvoke printf, addr frmt_byte, eax
  add esp, 4

  pop ecx
  inc ecx
  add esi, 4

  cmp ecx, [n]
  jne @b

  ret
endp

proc qsort, arr, left, right
  mov edx, [right]
  mov ebx, [left]
  mov edi, [arr]

@02:
  mov ecx, ebx
  lea eax, [edx + ebx]
  mov esi, edx
  mov eax, eax
  test eax, eax
  jns @03
  add eax, 1

@03:
  sar eax, 1
  mov eax, dword[eax * 4 + edi]
  jmp @05

@04:
  inc ecx

@05:
  cmp dword[ecx * 4 + edi], eax
  jl @04
  jmp @07

@06:
  dec esi

@07:
  cmp dword[esi * 4 + edi], eax
  jg @06
  cmp ecx, esi
  jg @09
  mov ebx, dword[ecx * 4 + edi]
  mov dword[ebp + 8], ebx
  mov ebx, dword[esi * 4 + edi]
  cmp dword[ebp + 8], ebx
  jle @08
  mov dword[ecx * 4 + edi], ebx
  mov ebx, dword[ebp + 8]
  mov dword[esi * 4 + edi], ebx

@08:
  inc ecx
  dec esi
  cmp ecx, esi
  jle @05

@09:
  mov ebx, dword[ebp + 12]
  cmp ecx, edx
  jge @10

  stdcall qsort, edi, ecx, edx

@10:
  cmp ebx, esi
  jge @11
  mov edx, esi
  jmp @02

@11:
  ret
endp


entry $
  stdcall print, arr, arr_sz
  stdcall qsort, arr, 0, arr_sz - 1
  stdcall print, arr, arr_sz

  cinvoke getchar
  xor eax, eax
  ret


  arr     dd 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11
  arr_sz   = ($ - arr) / 4

[99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11]
[11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99]

Питання до пана 0xDADA11C7 бо він крипт шпрехає: на "ринку" є попит морфу smali-байткоду?

Подякували: 0xDADA11C71

58

Re: Низькорівнева всячина

на ринку попит є на комплексні рішення, якби там був попит на окремі послуги, то третина ринку б озолотилася. Крипт андроїдних застосунків в сенсі? Так, попит є і платять більше ніж за звичайний крипт для вінди.

Я тут низькорівневий кібуц хочу створити для навчання початківців і мистецтва, стукну вам невдовзі з пропозицією.

59

Re: Низькорівнева всячина

Крипт андроїдних застосунків в сенсі?

і криптор і пакер є сенс, вже питали на ехелабі

Подякували: 0xDADA11C71

60

Re: Низькорівнева всячина

0xDADA11C7 написав:

. Крипт андроїдних застосунків в сенсі?

elf ARM чи байткод?