41

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Список може зберігати до 65535 значень в ENUM списку.

В мене переповнився стек від цього речення.

МАКЕ ЦКЯАІИЕ БЯЕАТ АБАІИ

42

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

If you define a CHECK constraint on a table it can limit the values in certain columns based on values in other columns in the row.
Так?
Якщо Ви призначаєте  умову  CHECK для таблиці, то це обмежить дані в певних колонах відповідно зв'язаних між собою.

Збираю знання і... роздаю знання :)

43

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

A view is a virtual table.

This chapter shows how to create, update, and delete a view.

??? по-українському view   ???

Вигляд - віртуальна таблиця ?

Збираю знання і... роздаю знання :)

44 Востаннє редагувалося koala (28.12.2014 19:27:15)

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) написав:

view = [vju:] 1. вид; проє́кція 2. по́гляд, то́чка зо́ру // to have in ~ ма́ти на ува́зі; in ~ of з о́гляду на; with a ~ з мето́ю, з на́міром 3. огляда́ти/огля́нути
~ of data = предста́влення (подання́) да́них; ро́зріз да́них

http://e2u.org.ua/s?w=view&dicts=al … ghlight=on

Подякували: Анатолій1

45 Востаннє редагувалося Анатолій (28.12.2014 19:35:02)

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Дякую, а щоб було коректно в перекладі в контексті Бази Даних, то краще:

1. Представлення - віртуальна таблиця бази даних?
2. Подання - віртуальна таблиця ?
Напевно краще - Представлення
Але "представлення"  - :) це прям вже про тий світ
А більше ніяких варіантів не має? Програмери що юзають Бази Даних як кажуть на такий тип таблиць ?

ПС А словничок закину собі в закладки )

Збираю знання і... роздаю знання :)

46 Востаннє редагувалося Анатолій (28.12.2014 20:49:27)

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Гаразд знайшов

view ~ = проєктува́ння предста́влень (під час розробляння баз даних)

буде представлення


Що скажете, якщо в себе на сторінці робити такий переклад


A view is a virtual table.

This chapter shows how to create, update, and delete a view.

SQL CREATE VIEW Statement
In SQL, a view is a virtual table based on the result-set of an SQL statement.

A view contains rows and columns, just like a real table. The fields in a view are fields from one or more real tables in the database.

You can add SQL functions, WHERE, and JOIN statements to a view and present the data as if the data were coming from one single table.


"Представлення (View) - віртуальна таблиця.
В цьому розділі ми переглянемо як створювати, оновлювати та видаляти таблицю Представлення (View).

В SQL  Представлення є віртуальною таблицею, що базується на результуючих запитах SQL-виразів. Таблиця представлення (View) має рядки та колонки, як справжня таблиця. Поля цієї таблиці це поля з однієї чи декількох реальних таблиць Бази Даних.
Ви можете додавати SQL-функції, WHERE, та JOIN вирази, щоб переглянути та вивести дані як дані з однієї таблиці."

Можу я написати в себе ось так  Представлення (View) , представлення виділяти і писати з великої літери (щоб зрозуміло було що це підмет чи іменник в реченні, а не дієслово :) представлення таблиці - вічна їй память) та плюс залишити оригінал слово View?

Збираю знання і... роздаю знання :)

47

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

З маленької і без "таблиця" - будь-хто, знайомий із правилами української мови, зрозуміє, що це не дієслово. Просто "представлення" чи "подання" (мені друге більше подобається). View залишити тільки в заголовку, щоб можна було знайти.
І не плутайте представлення і преставлення.

48

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

koala написав:

З маленької і без "таблиця" - будь-хто, знайомий із правилами української мови, зрозуміє, що це не дієслово. Просто "представлення" чи "подання" (мені друге більше подобається). View залишити тільки в заголовку, щоб можна було знайти.
І не плутайте представлення і преставлення.

Дякую, а скоректую свою сторінку.
А чому без "таблиця"? Якщо, наскільки я зрозумів, представлення все-таки таблиця, хоч і віртуальна.
Чи є якість незначні особливості?

Як на мене то речення:
"Представлення має стовпчики та рядки даних" та
"Таблиця представлення має стовпчики та рядки даних"
- несе однакове смислове навантаження

Збираю знання і... роздаю знання :)

49

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Таблиця - це table. Подання - це view. Не можна використовувати термін, що вже використовується в іншому значенні, якщо не хочете плутанини.

50

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

koala написав:

Таблиця - це table. Подання - це view. Не можна використовувати термін, що вже використовується в іншому значенні, якщо не хочете плутанини.

Зрозумів

Збираю знання і... роздаю знання :)

51

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Note: Some database systems do rounding differently than would typically be considered. Most people assume that the ROUND() function would round to the nearest whole number. However, many DBMS's do "Bankers Rounding". This means that the number being rounded is rounded to the nearest EVEN whole number. I.E. if the number being rounded was 11.3, the logical rounding to most people would be to 11. However, since 11 is odd, "Bankers Rounding" would round this number to 12 instead.

Мій варіант:
"Відмітьте: Деякі Бази Даних по різному виконують округлення ніж зазвичай прийнято. Деякі вважають, що функція ROUND() повинна округлювати до найближчого цілого числа.
Тим не менше, деякі Системи Керування Базами Даних виконують "Банківське Округлення"; Це значить, що значення буде округлено до найближчого парного числа.
Наприклад, якщо  значення 11.3, логічно було б округлити до 11. Тим не менш, оскільки 11 є непарне, то метод "Банківське округлення" округлить це значення до 12."

Збираю знання і... роздаю знання :)

52

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

джерело w3schools.com

текст:MySQL is the most popular database system used with PHP.

переклад: MySQL є найбільш популярною системою Бази Даних що застосовується з PHP.

Питання: Наскільки я орієнтуюсь, то MySQL - є Система Керування Базою Даних, а згідно тексту ніби це Система Бази Даних, чи це одне й те ж? Чи я не правильно розумію контекст оригіналу тексту.

Збираю знання і... роздаю знання :)

53 Востаннє редагувалося koala (22.01.2015 22:13:50)

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

"Database system" refers collectively to the database model, database management system, and database.

http://en.wikipedia.org/wiki/Database
Так що тут правильно СКБД.

Подякували: Анатолій1

54

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

І ще невеличкий кусочок тексту, що туго йде :)

текст:1. A query is a question or a request.
та
2. Another great thing about MySQL is that it can be scaled down to support embedded database applications.

Переклад:
1. Запит це є звернення до Бази Даних або ... ( що ?  тут я намагаюсь точніше прив'язати до Бази Даних і нічо :(  ... запит є запитання або зворотній запит???  )
2. Іншим значним досягненням MySQL є те, що вона може бути зменшена за рахунок застосуванням вбудованих додатків Бази Даних. (тут зменшення напевно мається обєм директив БД, чи що розробники мають на увазі коли кажуть за зменшення ?)

Збираю знання і... роздаю знання :)

55

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Should I Use MySQLi or PDO?
Both support Prepared Statements. Prepared Statements protect from SQL injection, and are very important for web application security.

Prepared Statements взагалі перекладається чи ні? Чи все ж таки є поняття як Prepared Statements?

Збираю знання і... роздаю знання :)

56

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Це відносно нове поняття. Англійською є також варіант parameterized statement, він мені здається більш продуктивним в плані перекладу. Скажімо, параметризовані запити - мова ж йде саме про запити. Російською, до речі, цей спосіб побудови запитів зветься "связываемые переменные", тобто назва навпаки за тим, що підставляється, а не за тим, що будується на початку.

57

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Привіт, контекст Prepared Statements в PHP + MSQL
текст " 3. Execute: At a later time, the application binds the values to the parameters, and the database executes the statement. The application may execute the statement as many times as it wants with different values"

переклад: "3. Виконання: Пізніше, застосунки отримують значення параметрів і СКБД виконує запит. Застосунки можуть виконувати запит стільки раз, скільки це  необхідно для різних значень даних. "

application- застосунки, але як на мене речення не звучить. Хоча, це можливо для початківця не звично...

І між іншим, Prepared Statements - для себе визначу, як Підготовлений Вираз - пізніше поварившись в "каші" PHP Баз Даних побачу як більше воно використовується в обіході

Збираю знання і... роздаю знання :)

58

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Впритул не бачу "значень параметрів".

МАКЕ ЦКЯАІИЕ БЯЕАТ АБАІИ

59 Востаннє редагувалося koala (27.01.2015 14:31:19)

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

Перевірте число (однину-множину). І подивіться в словнику, що значить to bind.
Так, і розберіться із мірою потрібності. Wants - це жодного разу не "необхідно".

60

Re: Переклад англомовних сторінок за тематикою SQL,... і можливо інших

.....values to the parameters...

quez написав:

Впритул не бачу "значень параметрів".

але свою думку при можливості можете висловити ширше, а якщо зможете виконати коректний переклад цілого речення, то взагалі будете в статусі респект :) , а так... як кажуть "танцював танцював і не вклонився "

koala написав:

Перевірте число (однину-множину). І подивіться в словнику, що значить to bind.
Так, і розберіться із мірою потрібності. Wants - це жодного разу не "необхідно".

bind- зв'язувати, можливо тоді запишу речення
wants -  як правило "хоті́ти"; але "застосунок хоче" не коректно вважаю, більше людина щось хоче, тут краще необхідно, виконується, вимагається, тобто коли програмному кодові необхідно виконати якісь арифметичні дії, чи навіть операції. Код виконує операції передачі даних - як на мене це красиве речення.

" 3. Execute: At a later time, the application binds the values to the parameters, and the database executes the statement. The application may execute the statement as many times as it wants with different values"

"3. Виконання: Пізніше, застосунки зв'язують  значення даних з параметрами запиту і СКБД виконує запит. Застосунки можуть виконувати запит стільки раз, скільки це  необхідно для різних значень даних."

можете дати кращий переклад речення якщо будете ласкаві.

Збираю знання і... роздаю знання :)