1 Востаннє редагувалося Ярослав (07.11.2012 00:28:09)

Тема: Переклад завдань по книзі Кернігана і Рітчі 1-20 ... 1-24

Опишіть чого вимагає автор в цих завданнях.

Exercise 1-20. Write a program detab that replaces tabs in the input with the proper number of blanks to space to the next tab stop. Assume a fixed set of tab stops, say every n columns.
Should n be a variable or a symbolic parameter? 
Exercise 1-21. Write a program entab that replaces strings of blanks by the minimum number of tabs and blanks to achieve the same spacing. Use the same tab stops as for detab.
When either a tab or a single blank would suffice to reach a tab stop, which should be given
preference? 
Exercise 1-22. Write a program to ``fold'' long input lines into two or more shorter lines after the last non-blank character that occurs before the n-th column of input. Make sure your program does something intelligent with very long lines, and if there are no blanks or tabs before the specified column. 
Exercise 1-23. Write a program to remove all comments from a C program. Don't forget to handle quoted strings and character constants properly. C comments don't nest. 
Exercise 1-24. Write a program to check a C program for rudimentary syntax errors like unmatched parentheses, brackets and braces. Don't forget about quotes, both single and double, escape sequences, and comments. (This program is hard if you do it in full generality.) 

Promt ні?

Вправа 1-20. Напишiть програму detab, яка би замiнювала табуляцiю у вводi на вiдповiдну кiлькiсть пробiлiв. Припустiть сталий крок табуляцiї, скажiмо кожнийn-нний стовпчик. Чи має бути n змiнною, чи символiчною константою?
Вправа 1-22. Напишiть програму для завертання довгих рядкiв вводу у два або бiльше коротших пiсля останнього знака, що не є пробiлом, який знаходиться перед n-нним стовпчиком вводу. Впевнiться, що ваша програма дiє розумно з дуже довгими рядками i у випадку браку пробiлiв i табуляцiї перед вказаним стовпчиком.
Вправа 1-23. Напишiть програму, яка би вилучала всi коментарi з вихiдного файла C. Не забувайте про видалення залапкованих ланцюжкiв i символьних констант.
Коментарi в C не гнiздуються.
Вправа 1-24. Напишiть програму, яка би перевiряла C-програми на елементарнi синтаксичнi помилки, як от невiдповiднiсть круглих, фiгурних i квадратних дужок. Не забувайте про одинарнi та подвiйнi лапки, екранованi послiдовностi, коментарi. (Ця програма важка, якщо ви зробите її загальною.)

2

Re: Переклад завдань по книзі Кернігана і Рітчі 1-20 ... 1-24

Наскільки мені відомо перекладом займалась людина, яка не є програмістом, хоча можу помилятись.

3

Re: Переклад завдань по книзі Кернігана і Рітчі 1-20 ... 1-24

Суть уловити можна, де щось не ясно - читаю англійський варіант.
Але із завданнями біда.