1

Тема: потрібна допомога!!!

Написати програму, процедуру, яка видаляє із списку М перший від’ ємний елемент, якщо такий є.

Дано текстовий файл, що містить числову інформацію. Виберіть з нього числа і занесіть в чергу. Виведіть вміст черги на екран і порахуйте кількість від’ ємних чисел.

Напишіть програму, процедуру, яка кожний елемент дерева підносить до квадрату.

оце мені треба зробити якщо хтось знає то напишіть бажано із коментарями))

2

Re: потрібна допомога!!!

По-перше оберіть мову програмування, якою ви б хотіли написати програму.
На цьому форумі найбільш популярною є C та C++.
Створіть тему у відповідному форумі C/C++
У назві теми не пишіть потрібна допомога!!!, бо це суперечить правилам форуму.
Краще назвіть свою тему: "Операції із деревом, текстовими файлами та списками".