1 Востаннє редагувалося Volodya (20.12.2012 23:07:08)

Тема: Двовимірний масив та функції.Є напрацювання, допоможіть дописати прогу

Вона має працюавати у win 32 application, source file
У двовимірному масиві записані слова, що представляють собою послідовність цифр, що завершуються 0. Необхідно роздрукувати слова через кому, взявши надрукований рядок у дужки. Довжина друкованого рядка 60 символів. Добування слова оформити у вигляді функції.
     Наприклад:
      вихідні дані - 123023402303450
                                         234450234567010
                                         234455677670450
       результат - (123,234,23,345)(23445,234567,1)(23445567767,45)

#include <iostream>
using namespace std;
void Input (int, int, int **)
void Output (int, int, int **)
char Ryadok (int, int, int **)
 void Input (int n, int m, int ** a);
 {
 for (int i = 0; i < n; i++)
  for (int j = 0; j < m; j++)
  {
   cout << "a["<< i <<"]["<< j <<"]";
   cin >> a[i][j];
 }
 }
 void Output (int n, int m, int ** a);
 {
 for (int i = 0; i < n; i++)
  for (int j = 0; j < m; j++)
  {
  cout << a[i][j];
  cout << endl;
  }
 }
 char Ryadok(int n, int m, int ** a);
 {
 for (int i = 0; i < n; i++)
 {
  for (int j = 0; j < m; j++)
  {
  char s[60];
  if (s[60] == ' ')
  s[60] = ',';
  return s[60];
  }
 }
 }
void main ()
{
 int n, m;
 cin >> n >> m;
 int ** a = new int * [n];
 for (int i = 0; i < n; i++)
 a[i] = new int[m];
 Input (n, m, a);
 Output (n, m, a);
 char ryadok = Ryadok (n, m, a);
 cout << ryadok;
}