21

Re: Закони України, які варто знати.

Обов’язок платити податки закріплено:

Стаття 67. Конституції України:
Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Уточнено дане положення в Податковому кодексі, а саме, хто є платником податку (зверніть увагу, цей розділ є Загальним і тут слово податок (-ки) вживається в широкому сенсі):

Стаття 15. Платники податків
15.1. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

В розумінні цієї статті об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку.

Щодо статті 181 Податкового кодексу, яка розміщена у розділі Податок на додату навартість, то вона стосується лише і тільки ПДВ

Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який  входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). Розміри ставок податку визначає Податковий кодекс України.

Тож, у цьому пункті, як і у попередньому законодавстві, з метою спрощення адміністрування податку зазначено, що особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку (МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ ПОДАТКУ ПДВ) у разі перевищення обсягу її оподатковуваних операцій за останні дванадцять календарних місяців 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість). Така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

P.S. Роз'яснення від професійного юриста.

Подякували: 221VOLT, leofun012