1

Тема: Заповнити матрицю за схемою

Є подібна програма, але тут заповнення спіраллю.

Post's attachments

Image 011.png 73.58 kb, 137 downloads since 2017-02-12