21

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

можна і бітами здвигу бітів в право і ліво застосувати

Подякували: Betterthanyou1

22

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

А ще існує команда lea, яка зазвичай рахує зсув, але може обмежено обчислювати прості арихметичні вирази. Наприклад, lea ax, [bx+1] додасть до bx регістру одиницю та одержаний резутьтат запише у ax

Подякували: reverse2500, koala, Betterthanyou, leofun014

23 Востаннє редагувалося koala (22.07.2017 18:52:06)

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

0xDADA11C7 випередив :)

Подякували: 0xDADA11C71

24 Востаннє редагувалося Betterthanyou (23.07.2017 23:41:47)

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

не актуально

DD означає Define DoubleWord тобто 4 байти або 32 біти ? Чому я не можу записати в змінну SUM число 211261 ?
Завдання
Виконати обчислення SUM=(X1+X2+X3)^2-15*C

В рядку 42-43, DX=00:03, a CX=39:3D, разом 0003393Dh або 211261d
Спочатку я намагаюся записати молодших 16 біт - записує, а старші (рядок 43) не хоче

data segment
  X1 DB 250d
  X2 DB 199d
  X3 DB 12d
  C1 DB 84d     
  SUM DD ?
ends

code segment
start:
; set segment registers:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  
  ;X1+X2+X3
  MOV AL, X1
  MOV AH, 0
  
  MOV BL, X2
  MOV BH, 0
  
  ADD AX, BX
  MOV BX, AX
  
  MOV AL, X3
  MOV AH, 0 
  ADD AX, BX
  
  ;^2
  MUL AX
  MOV CX, AX  
  
  ;15*C
  MOV AL, 15d
  MOV BL, C1  
  MUL BL
  
  ;EXPRESSION1-EXPRESSION2  
  SUB CX, AX
  
  ;SUM
  MOV WORD PTR SUM, DX
  MOV WORD PTR SUM+2, CX
  
  mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
  int 21h  
ends

end start ; set entry point and stop the assembler.

кому цікаво як виправити
поміняти місцями 42-43 рядки

MOV WORD PTR SUM, CX
MOV WORD PTR SUM+2, DX

на дебагері включити розмір для змінних dword

SUM=(X1+X2+X3)^2-15*C1

;Calculate SUM=(X1+X2+X3)^2-15*C1

data segment
  X1 DB 250d
  X2 DB 199d
  X3 DB 12d
  C1 DB 84d     
  SUM DD ?
ends

code segment
start:
; set segment registers:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  
  ;X1+X2+X3
  MOV AL, X1
  MOV AH, 0
  
  MOV BL, X2
  MOV BH, 0
  
  ADD AX, BX
  MOV BX, AX
  
  MOV AL, X3
  MOV AH, 0 
  ADD AX, BX
  
  ;^2
  MUL AX
  MOV CX, AX  
  
  ;15*C
  MOV AL, 15d
  MOV BL, C1  
  MUL BL
  
  ;EXPRESSION1-EXPRESSION2  
  SUB CX, AX
  
  ;SUM
  MOV WORD PTR SUM, CX
  MOV WORD PTR SUM+2, DX
  
  mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
  int 21h  
ends

end start ; set entry point and stop the assembler.
Подякували: 0xDADA11C7, koala, leofun013

25

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Розгалуження
Задача
y = {
a*b+c, if x=0
a+b*c, if x=2
(a+b)*c, if x!=0 and x!=2
}
Розв'язок
(крім "х" бажано нічого не міняти, якщо будуть великі числа програма працюватиме не правильно, звичайно це можна виправити, але мені лінь)

data segment
  Y DW ?
  X DB 1
  A DB 4
  B DB 5
  C DB 8
ends

code segment
start:
; set segment registers:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  
  ;A*B+C, X=0
  ;A+B*C, X=2
  ;(A+B)*C, X!=0 AND X!=2
  
  CMP X, 0
  JE X0
  CMP X, 2
  JE X2
  JMP XN0N2
  
  X0:
  ;A*B+C, X=0
  MOV AH, 0
  MOV AL, A
  MUL B
  MOV BH, 0
  MOV BL, C
  ADD AX, BX
  MOV Y, AX
  JMP IFEND
  X2:
  ;A+B*C, X=2
  MOV AH, 0
  MOV AL, B
  MUL C   
  MOV BH, 0
  MOV BL, A
  ADD AX, BX
  MOV Y,AX
  JMP IFEND
  XN0N2:  
  ;(A+B)*C, X!=0 AND X!=2
  MOV AH, A
  MOV AL, B
  ADD AL, AH
  MUL C
  MOV Y, AX
  
  IFEND:
  
  mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
  int 21h  
ends

end start ; set entry point and stop the assembler.
Подякували: 0xDADA11C71

26 Востаннє редагувалося Betterthanyou (26.07.2017 06:17:06)

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

до речі, для тих хто хоче вивчати асемблер, не потрібно вчити таблицю переходів

оцю

https://image.slidesharecdn.com/108086instructionset-141212191052-conversion-gate02/95/10-8086-instruction-set-61-638.jpg?cb=1418411543

Достатньо зрозуміти логіку.

Спочатку йде J(JUMP)
потім йде N(NOT) - якщо заперечення
ще дальше йде L(LESS) - менше, G(GREATER) - більше; - для цілих чисел зі знаком
A(ABOVE) - менше, B(BELOV) - більше; - для цілих чисел без знаку
і в кінці E(EQUAL) - рівне
тобто виходить така конструкція Jx(заперечення)x(більше/менше)x(рівне)

Або, якщо порівняння йде з флагами (flag), то пишеться перша буква флага.

Є тільки одне виключення JCXZ

Подякували: 0xDADA11C7, Chemist-i, 221VOLT3

27

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Саме так, варто вчити лише прапорці процесора, а ота таблиця сама потім в голову сяде.

Подякували: Betterthanyou, koala2

28

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Цикли
Серед 100 заданих чисел визначити кількість додатних, від'ємних і нульових.
(сто чисел заданих немає, але я думаю код буде працювати і при 100 )

data segment
  ARR1 DB 10, 81, 0, -9, 5, 0, -8, 0, 0, -9, -10, 121, 44
  SIZE_OF_ARR1 DB $-ARR1
  NUMADD DB 0
  NUMSUB DB 0
  NUMZERO DB 0 
ends

code segment
start:
; set segment registers:
  mov ax, data
  mov ds, ax
            
  MOV CH, 0            
  MOV CL, SIZE_OF_ARR1  
    
  LOOPBEGIN:
  MOV SI, CX
  DEC SI
  CMP ARR1[SI], 0  
  JL NUMLESS
  JG NUMGREATER
  
  ;EQUAL ZERO
  MOV AL, NUMZERO
  INC AL
  MOV NUMZERO, AL
  JMP IFEND:
  
  ;MORE THAN ZERO
  NUMGREATER:
  MOV AL, NUMADD
  INC AL
  MOV NUMADD, AL
  JMP IFEND:
  
  ;LESS THAN ZERO
  NUMLESS:
  MOV AL, NUMSUB
  INC AL
  MOV NUMSUB, AL
    
  
  IFEND:
  LOOP LOOPBEGIN
  
  mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
  int 21h  
ends

end start ; set entry point and stop the assembler.

зараз ще три задачки скину...

Подякували: 0xDADA11C71

29 Востаннє редагувалося Betterthanyou (27.07.2017 04:20:42)

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Задача - перевернути число. (12345-54321)
Мала бути задача на цикли, але щось не вийшло робити через цикли. Мені не зручна умова CX=0, тому я не використовував  LOOP, LOOPE, LOOPNE і JCXZ. Я зробив цикли через розгалуження, логіка така:
В кінці, коли вже буде ділитися останнє число (наприклад 5/10 = 0 - частка і 5 - залишок), перевіряється частка  (тобто АХ), очевидно якщо частка = 0 значить "число закінчилося" і пора виходити з розгалуження.

Також, додатково, я використав розгалуження-цикл для знаходження степеня. Можливо в емуляторі 8086 є бібліотеки для математики, але я поки що вивчаю синтаксис, вже на MASM32 буду пробувати використовувати бібліотеки (якщо вони існують).

Загалом алгоритм такий

 - є число input - вхідне
 - є число output - вихідне
 - є число i = 1 

q - частка, r - залишок = input/10;
output=output * 10^i + q;
i++;
input = q;
поки q!=0

Програма

data segment
  INPUT DW 12345
  OUTPUT DW 0  
ends

code segment
start:
; set segment registers:
  mov ax, data
  mov ds, ax
       
  MOV CX, 1
  MOV AX, INPUT 
  
  LOOPBEGIN:    
  MOV BX, 10    
  DIV BX   ;AX/10
  PUSH AX  ;SAVE REMAINDER
  PUSH DX  ;SAVE QUOTIENT           
  PUSH CX  ;SAVE COUNTER
  
  ;10 ^ INCREMENT
  MOV AX, 0
  LOOPBEGIN2:
  CMP CX, 1
  JE CONTINUE
  MOV AX, 1
  MUL BX    
  DEC CX  
  JMP LOOPBEGIN2
        
  CONTINUE:
  MOV BX, AX
  POP CX ;GET COUNTER
  MOV AX, OUTPUT  
  ;OUTPUT * (10 ^ INCREMENT) + QUOTIENT
  MUL BX 
  INC CX ;INC++  
  POP BX ;GET QUOTIENT
  ADD AX, BX
  MOV OUTPUT,AX
  POP AX ;GET REMAINDER
  ;WHILE AX!=0    
  CMP AX, 0
  JE LOOPEND 
  JMP LOOPBEGIN
  LOOPEND:
  
  mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
  int 21h  
ends

end start ; set entry point and stop the assembler.
Подякували: 0xDADA11C71

30

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Betterthanyou написав:

Можливо в емуляторі 8086 є бібліотеки для математики

Є одна така, FPU називається
Колись ми її на форумі трохи обговорювали http://replace.org.ua/post/42089/

Подякували: Betterthanyou1

31 Востаннє редагувалося Betterthanyou (02.08.2017 00:08:43)

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Питання про "чергу", чи правильну організацію "стеку"
є такий код

  PUSH CRAMER[SI]
  PUSH CRAMER[SI+2]
  PUSH CRAMER[SI+4]
  PUSH CRAMER[SI+8]
  PUSH CRAMER[SI+10]  
  CALL DETERMINANT3X3
mov ax, 4c00h

Я хочу зробити так, щоб CALL записався самим першим у стек (тобто адрес на наступну команду + зміщення)

PUSH адрес команди "mov ax, 4c00h"
PUSH CRAMER[SI+2]
  PUSH CRAMER[SI+4]
  PUSH CRAMER[SI+8]
  PUSH CRAMER[SI+10]  
  виклик функції без запису в стек DETERMINANT3X3

Так можна зробити ?

що я хочу зробити

Я знаю про регістр BP, але я не знаю як організувати виклик іншої функції в поточній функції

DETERMINANT3X3 PROC
  POP BP   
  CALL DERERMINANT2X2
  ...
  PUSH BP
  RET   
DETERMINANT3X3 ENDP

DERERMINANT2X2 PROC
  POP BP
  
  ...
    
  PUSH BP
  RET  
DERERMINANT2X2 ENDP

виходить перезапис BP, і програма зациклюється на рядку 5-6. Я хочу це виправити.

32

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Ви хочете виконати команду call не виконуючи команду call?

    PUSH CRAMER[SI]
    PUSH CRAMER[SI+2]
    PUSH CRAMER[SI+4]
    PUSH CRAMER[SI+8]
    PUSH CRAMER[SI+10]  
    CALL DETERMINANT3X3
  mov ax, 4c00h

Як би я зробив

    PUSH CRAMER[SI]
    PUSH CRAMER[SI+2]
    PUSH CRAMER[SI+4]
    PUSH CRAMER[SI+8]
    PUSH CRAMER[SI+10]  
    PUSH OFFSET END_OF_PROGRAM
    JMP DETERMINANT3X3
END_OF_PROGRAM:
  mov ax, 4c00h
Подякували: Betterthanyou, leofun012

33 Востаннє редагувалося koala (02.08.2017 07:40:26)

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Для початку:
PUSH щось еквівалентно SUB SP, розмір чогось + MOV [SP], щось.
POP щось еквівалентно MOV щось, [sp] + ADD SP, розмір чогось
CALL X еквівалентно PUSH NEXT_INSTRUCTION + JMP X, де NEXT_INSTRUCTION - адреса наступної команди
RET еквівалентно POP IP

Стек викликів використовується для зберігання:
- адрес повернення з функцій, тому так і зветься
- збереження значень регістрів

PUSH BP ;нам цей BP ще знадобиться
MOV BP, ... ;якась робота, що змінює BP
...
POP BP ; відновлюємо значення BP

- зберігання локальних змінних

MOV BP, SP;тепер BP вказує на верхівку стека
PUSH AX ;"створюємо змінну", частіше просто відніманням від SP потібної кількості байтів
MOV [BP-2],2 ;BP-2 - адреса нашої змінної, поки ми не змінимо BP

Якщо функція з локальними змінними буде викликана рекурсивно, то вона створить собі нову змінну.
- передачі параметрів у функцію
Працює так само, як і з локальними змінними, тільки треба чітко домовитися, де саме вони будуть розташовані і які регістри можуть бути змінені, а які - ні. Оскільки існує інструкція CALL, яка, вочевидь, має бути останньою перед початком роботи функції, то природно робити так:

PUSH аргумент
CALL функція
POP аргумент ; або просто ADD SP,2 - викидаємо зі стеку аргументи функції

функція:
PUSH BP ; BP знадобиться функції, що нас викликала
MOV BP, SP ; в стеку зараз: зовнішній BP = [BP], адреса повернення = [BP+2], аргумент = [BP+4]
... ;працюємо
POP BP ; відновлюємо BP
RET 

Хоча ніхто не може заборонити вам зробити власний стандарт виклику функцій, заміняти PUSH, POP, CALL і RET на аналоги і викликати що вам хочеться:

PUSH адреса_повернення
PUSH аргумент
JMP функція
адреса_повернення: ...

функція:
...
POP аргумент ;викидаємо аргумент
RET ; відновлюємо адресу IP на наступну команду після виклику функції
Подякували: 0xDADA11C7, Betterthanyou, leofun013

34

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

ще

CALL [ESP]

еквівалент

RET

35

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

reverse2500 написав:

ще

CALL [ESP]

еквівалент

RET

CALL - це PUSH+JMP, а RET - це POP+JMP. Так що не виходить. Ви краще Лінукс критикуйте, там без конкретики у вас краще виходить.

Подякували: 0xDADA11C7, Betterthanyou, leofun013

36

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

коли йде використання початок стекового фрейму, а приблизно так виглядає:
адресс: байт код
адресс: call [adress} // перехід по адресу, і якщо буде повернення назад в разі успішного повернення, то в стеку буде, адреса що за call інструкцією виконується ret, це святе в пошуку по переповнення буфера.

не вірю словам теж, по можливості загляну в отладчик

37

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

reverse2500 написав:

коли йде використання початок стекового фрейму, а приблизно так виглядає:
адресс: байт код
адресс: call [adress} // перехід по адресу, і якщо буде повернення назад в разі успішного повернення, то в стеку буде, адреса що за call інструкцією виконується ret, це святе в пошуку по переповнення буфера.

не вірю словам теж, по можливості загляну в отладчик

Ви початківцю пишете не забувайте, а оце бурмотіння з неправильним синтаксисом й наполовину видране з дампу стека знежучувача з додаванням святих пошуків в переповненні бухвера початківець не розпарсить.

Подякували: 221VOLT1

38

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Ви початківцю пишете не забувайте

я ж не пишу, про інклуд dll бібліотеки і це початківцю.
коли буде цікаво, колись згадає і згодиться

39 Востаннє редагувалося Betterthanyou (03.08.2017 00:10:30)

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

Як записати в стек додатне число?

PUSH 00A6h

Як не пробую, всеодно в стеку опиняється "FFA6"

40

Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)

це не проблема стеку - це проблема вашого сприйняття стеку, гадаю ви просто не туди дивитесь. спробуйте пересвідчитись в цьому за допомогою всунення в стек 0A6h і діставання в якийсь регістр загального призначення - наприклад, аумулятор ax

Подякували: Betterthanyou, koala2