1 Востаннє редагувалося Ярослав (25.02.2013 17:11:53)

Тема: Глосарій англійських термінів

Прихований текст

Заради популяризації нашого форуму я відсканував та розпізнав Додаток 1 із книги В.В. Самсонова та А. Л. Єрохіна Методи та засоби Інтернет-технологій. Ось його вміст.

Глосарій англійських термінів

Active Channel
вузол Web, що поставляється автоматично на робочий стіл користувача.

Active Desktop
інтерфейс, інтегрований з робочим столом Windows і броузером Microsoft Internet Explorer.

ActiveMovie
технологія цифрового відео, що дозволяє через Web переглядати файли avi, QuickTime або mpeg.

Active
термін програмного інтерфейсу технології Microsoft, що дозволяє розробникам створювати інтерактивний контент для Web, а також для компонентів програмного забезпечення, створених різними мовами. Основні елементи технології Active — СОМ і DCOM.

Address
унікальний код з інформацією, що міститься у файлі конкретної мережі.

Anchor
якір, що утворює гіперпосилання.

ANSI
кодування або таблиця кодування символів — American National Standards Institute.

Applet
аплет, невелика програма (додаток).

АРІ
прикладний інтерфейс програмування — Application Programming Interface.

ASCI
кодування або таблиця кодування символів — American Standard Code for Information Interchange. Один із найстаріших стандартів кодування.

Authorization
право, що дається користувачеві на той або інший ресурс комп’ютерної системи.

Batch-file
пакетний файл (містить сценарій запуску декількох команд або програм).

BBS
Bulletin Board System. Тип комп’ютерного сервісу, призначений для читання і публікації різних повідомлень, передачі або скачування файлів.

Bookmark
закладка — файл Gopher або WWW. Інформація в цьому файлі розміщена так, що отримати доступ до сторінки можна без додаткового серфінгу.

Browser
браузер (або броузер) — програма клієнтської сторони, яка надає графічний інтерфейс для перегляду інформації з мережі Інтернет.

Bullet
маркер, елемент оформлення тексту або списку (коло, квадрат, зірочка тощо).

CGI
сценарій шлюзу (Common Gateaway Interface), який виконується в середовищі Unix аналогічно batch-файлам.

Character Set
символи, об’єднані у певну групу, тобто набір символів, наприклад ASCII, ANSI, UNICODE.

Character
символ, введений з клавіатури до комп’ютера.

Chart
діаграма — рисунок, що показує взаємодію даних.

Check Box
прапорець у вигляді хрестика. Один з елементів графічної операційної системи. Дозволяє вмикати або вимикати ту чи іншу дію.

Combo Box
поле зі списком, що розкривається.

CompuServe
комерційна комп’ютерна мережа США.

Cookies
технологія, що дозволяє зберігати індивідуальну інформацію про користувача мережі на комп’ютері користувача.

Cracker
хакер, який зламує складні програмні коди.

CSS
Cascading Style Sheets — каскадні таблиці стилів.

Cybermall
електронний магазин.

DNS
Domain Name System — доменна система адресації. База даних, яка конвертує доменне (складене з літер) ім’я у набір цифр. Цей набір цифр є ІР-адресою.

Domain Name Server
ім’я сервера домену. Кожен підрозділ Інтернету має два домени Основний DNS зазвичай розташовується на мережній машині. Будь-який хост може отримати відповідний DNS у найближчого інформаційного сервера DNS через мережний протокол DNS. Хост надсилає запит на відому ІР-адресу DNS-сервера: свою ІР- адресу й ім’я сервера. Сервер DNS знаходить у БД IP-адресу і відправляє на хост. Якщо ж сервер DNS не знаходить потрібну комбінацію, то він відсилає запит на так званий кореневий сервер, який, у свою чергу, звіряє інформацію з файлом настроювань root.cache. Так відбувається, поки ім’я хоста не буде знайдене в мережі.

Domain
підрозділ мережі Інтернет. У кожного домену є своя мітка. Наприклад, мітки .com, .net, .org означають, що це відповідно домени комерційної, мережної і громадської організацій.

Download
закачування програмного забезпечення з іншого комп’ютера на власний вінчестер.

DTD
Document Type Definition — визначення типу документа.

Ethernet
мережна технологія, в якій використовується шинна топологія; працює на швидкості 10 Мбіт/с. Її версії: Fast Ethernet (100 Мбіт/с), Gigabit Ethernet (1 Гбіт/с).

Event Model
модель подій.

FAQ
Frequently Asked Questions — збірники відповідей на запитання, які часто виникають.

Firewall
мережний бар’єр, який створюється з метою, щоб до внутрішньої мережі не санкціоновано не заходили зовнішні користувачі.

Font
шрифт або сімейство шрифтів з індивідуальним стилем.

Freeware
безкоштовне програмне забезпечення.

FTP
File Transfer Protocol — метод пересилання файлів на комп’ютер клієнта та відповідний йому протокол мережі.

FTP client
програмне забезпечення, яке дозволяє під’єднатися до сервера FTP.

FTP-команди
команди з синтаксисом FTP.

FTP-mail
засіб для Отримання файлів від серверів FTP електронною поштою.

FTP-server
вузол-комп’ютер, який надає інформацію і підтримує протокол FTP.

Gateway
шлюз, інтерфейс між двома різними за структурою чи протоколами мережними системами.

GIF
Graphic Interchange Format — один зі стандартних графічних файлів Інтернет.

Gopher
система, яка забезпечує можливість звертання до ресурсів мережі (файлів, баз даних, архівів). Ресурси відображаються у вигляді ієрархічних меню. Є попередником WWW.

Hacker
особа, яка зламує комп’ютерні системи. Може проникати в мережу, наприклад, через порт термінала або порт електронної пошти. Хакер насамперед визначає, чи є на сервері легкі паролі, погано побудоване програмне забезпечення або вразлива операційна система, а потім обирає метод власної безпеки.

Homepage
одно або декілька web-сторінок, які представляють у мережі Інтернет фізичну або юридичну особу.

HTML
HyperText Markup Language — мова гіпертекстової розмітки, що лежить в основі створення документів World Wide Web.

HTTP
HyperText Transport Protocol — протокол, за допомогою якого передаються документи HTML мережею.

Hyperlink
гіперзв’язок — фрагмент тексту або елемент графіки, який посилається на інше місце поточного документа, на інший документ або на інше місце іншого документа.

Hypertext
гіпертекст — це технологія зберігання й обробки текстових документів, що дозволяє встановлювати і підтримувати зв’язки між документами та/або окремими їх фрагментами, забезпечуючи для користувача можливості навігації в такій структурі для переходу від одного її компонента до іншого. Оскільки такого роду організація інформації звільняє користувача від необхідності тільки послідовного перегляду документів, гіпертекст називають також нелінійним текстом. Гіпертекстові технології знаходять широке застосування для побудови різних електронних підручників, енциклопедій і т. д. Особливого поширення гіпертекст отримав у зв’язку з розвитком мережі Інтернет як базова технологія представлення інформаційних ресурсів WWW. Термін «гіпертекст» був введений 1965 року Т. Нельсоном.

Hypermedia
гіпермедіа (гіпермедія) — це узагальнення концепції гіпертексту, що передбачає можливість використання в якості вузлів. У структурі гіпертексту не тільки розмічених тестових документів, але й графічних об’єктів, а також інформаційних ресурсів У середовищі аудіо та відео.
Internet Information Server, IIS
Формаційний сервер мережі Інтернет, сервер IIS — мережний Сервер, що підтримує численні протоколи; передає інформацію переважно мовою HTML, використовуючи протокол переду гіпертексту (HTTP).

Informatics
інформатика — комплексний науковий міждисциплінарний напрямок, що вивчає моделі, методи і засоби збору, збереження обробки і передачі інформації. Теоретичною інформатикою називають науку про структури, що ґрунтуються на математиці та логіці. Практична інформатика є інженерною дисципліною, щ спирається на мережі і системи. До кола її питань входять бази даних і знань, інформаційно-пошукові системи, гіперсередовище, питання мов, комп’ютерного перекладу. Вона спирається на теорію інформації, штучний інтелект, електроніку, семіотику та ін.

Information Society
інформаційне суспільство — концепція постіндустріального суспільства; нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є інформація і знання. Характерними рисами інформаційного суспільства є:
-    збільшення ролі інформації і знань у житті суспільства;
-    зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті;
-    створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їхній доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб в інформаційних продуктах і послугах.

Informatization
інформатизація — організаційний соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів.

Information system
інформаційна система — частина структури, відповідальна в розробку, експлуатацію й обслуговування комп’ютерних систем. Інша назва — інформаційна технологія, технологія інформаційних систем або обробка даних.

Internet
Інтернет — світова вільна конфедерація комп’ютерних мереж, що поєднує безліч локальних мереж, безліч комп’ютерів і користувачів.

IP Address
4-байтова адреса протоколу Інтернет, що містить номери вузла і мережі.

IP
міжмережпий протокол, який дозволяє файлу при пересиланні проходити через різні мережі.

IRC
Internet Relay Chat — спосіб, за допомогою якого користувачі можуть спілкуватися між собою на одному з IRC-серверів.

ISP
Internet service provider — Інтернет-провайдер, компанія, яка надає користувачам доступ до мережі Інтернет.

ISDN
цифрова телефонна мережа, яка забезпечує високу швидкість передачі даних за допомогою спеціального модема.

Java
розроблена фірмою Sum незалежна від платформи мова програмування, мета якої — зробити Інтернет інтерактивним.

Java-applet
додаток, створений мовою Java, який завантажується браузером і виконується у вікні, але у спеціальному віртуальному середовищі — віртуальній машині Java.

JavaScript
на відміну від Java, це мова для створення сценаріїв (скриптів), які виконуються безпосередньо в документі.

JPEG
Joint Photographic Experts Group — графічний формат, прийнятий за стандартний формат при створенні web-контенту.

Lamer
недосвідчений користувач.

Login
реєстраційне ім’я користувача.

Mail server
ПОШТОВИЙ сервер — комп’ютер, ЩО обробляє електронну пошту Mailing list
список розсилання електронних поштових повідомлень. Marquee
рядок, що біжить (у документі HTML).

МІМЕ
Multipurpose Internet Mail Extensions — протокол передачі звуку, графіки й інших двійкових даних.

Mosaic
найдавніший графічний користувальницький інтерфейс, що дозволяє переглядати WWW.

MPEG
Moving Pictures Expert Group — протокол, за яким упаковуються відеозаписи.

Netscape Communicator
один із найвідоміших браузерів.

Newsgroup
область повідомлень у конференціях Usenet.

NNTP
мережний протокол, за допомогою якого користуються можливостями конференцій Usenet.

Object Model
об’єктна модель.

Offlinе
автономний режим роботи комп’ютера

Online
інтерактивний режим роботи мережного комп’ютера.

Prompt
поле запиту для віддаленого термінала.

Protocol
метод, за допомогою якого передається інформація від хост-комп’ютера до клієнта.

Provider
постачальник послуг, у тому числі й доступу до мережі Інтернет.

SMTP
Simple Mail Transfer Protocol — протокол передачі даних для електронної пошти.

Tag
тег, дескриптор, контейнер.

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol — сімейство протоколів, на основі яких передаються дані в мережі Інтернет.

Telnet
протокол емуляції термінала і програма, яка дозволяє одержувати доступ до віддаленої комп’ютерної системи.

URL
адреса в мережі Інтернет, яка однозначно ідентифікує сторінку зданими.

Winsock
Windows-інтерфейс, який забезпечує доступ додатків операційні системи Windows до служб мережі Інтернет.

2

Re: Глосарій англійських термінів

Кілька уточнень:

Batch-file
пакетний файл (містить сценарій запуску декількох команд або програм).

Для ОС: DOS, OS/2, Windows.

ASCI
кодування або таблиця кодування символів — American Standard Code for Information Interchange. Один із найстаріших стандартів кодування.

ASCII.

CGI
сценарій шлюзу (Common Gateaway Interface), який виконується в середовищі Unix аналогічно batch-файлам.

Common Gateway Interface.

3

Re: Глосарій англійських термінів

Java
розроблена фірмою Sum незалежна від платформи мова програмування,

%s 'Sun'

4

Re: Глосарій англійських термінів

@Bartash

Для ОС: DOS, OS/2, Windows.

А також для ReactOS, FreeDOS, DR DOS, CP/M і емулятора IBM PC із MS DOS середовищем DOSBox.

Якщо цей глосарій має закликати гуглу, то я тільки за.