1

Тема: Поможіть з кодом

Співвідношення площі прямокутного трикутника до площі квадрату, який побудовано на гіпотенузі першого дорівнює k. Розробіть програму, яка обчислює суму тангенсів гострих кутів трикутника.

2

Re: Поможіть з кодом

Напрацювання в студію.