1 Востаннє редагувалося Chemist-i (10.11.2018 17:55:03)

Тема: Не виконуюється жодна процедура в административній частині з модуля

текст models.py

django - остання версія Django 2.1.3
puthon - 3.7.1

class ProductInOrder(models.Model):
  Order = models.ForeignKey(Order, on_delete=models.CASCADE, blank=True, null=True, default=None)
  Product = models.ForeignKey(Product, on_delete=models.CASCADE)
  is_active = models.BooleanField(default=True)
  Count = models.IntegerField(default=1)
  #Prices = models.ForeignKey(PriceOfProduct, on_delete=None, blank=True, null=True, default=None)
  Price = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2, default=Decimal('0.00'))
  Summa = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2, default=Decimal('0.00'))

def product_of_order_post_save(sender,instance,create,**kwargs):
  order = instance.Order
  order_total = 0

  all_product_in_order = ProductInOrder.objects.filter(Order=order,is_active=True)


  for item in all_product_in_order:
    #TypePrices = self.Pirces.TypePrices
    #Prices = self.Pirces
    mProduct = item.Product
    mType = TypePrices.objects.get(id=3)
    # вибираємо всі товари з з типом ціни 1 запис, по замовчуванні
    PirceForProductType = PriceOfProduct.objects.filter(Product=mProduct, TypePrices=mType)
    # Вибираємо тепер максимальної датою тобто останні актуальні ціни
    LastPrice = PirceForProductType.avarage(models.Max("Date"))
    item.Price = LastPrice.Price
    item.Summa = item.Price*item.Count
    order_total += item.Summa
    instance.save()
    instance.Order.Summa = order_total
    instance.Order.save(force_update=True)

  assert isinstance(post_save.connect, object)
  post_save.connect(product_of_order_post_save,ProductInOrder)


def save(*args, self, **kwargs):
  self.Summa = 300.05
  super(ProductInOrder, self).save(*args, **kwargs)

2

Re: Не виконуюється жодна процедура в административній частині з модуля

не виконуються функції save, product_of_order_post_save якщо я пробую добавляти через admin модуль