1 Востаннє редагувалося kerimov_e (01.12.2018 19:04:07)

Тема: Помилка в коді

Допоможіть будь-ласка виправити помилки в коді:

using FigureCollections;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace SparseMatrix
{//основна программа
  class ClassName
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Rectangle rect = new Rectangle(5, 4);
      Square square = new Square(5);
      Circle circle = new Circle(5);
 
      Console.WriteLine("\nArrayList");
      ArrayList al = new ArrayList();
      al.Add(circle); al.Add(rect); al.Add(square);
 
      foreach (var x in al) Console.WriteLine(x);
 
      Console.WriteLine("\nArrayList - сортировка"); al.Sort();
      foreach (var x in al) Console.WriteLine(x);
 
      Console.WriteLine("\nList<Figure>");
      List<Figure> fl = new List<Figure>();
      fl.Add(circle);
      fl.Add(rect); fl.Add(square);
 
      foreach (var x in fl) Console.WriteLine(x);
 
      Console.WriteLine("\nList<Figure> - сортировка");
      fl.Sort();
      foreach (var x in fl) Console.WriteLine(x);
 
      Console.WriteLine("\nМатрица");
      Matrix3D<Figure> cube = new Matrix3D<Figure>(3, 3, 3, null);
      cube[0, 0, 0] = rect; cube[1, 1, 1] = square;
      cube[2, 2, 2] = circle;
      Console.WriteLine(cube.ToString());
 
      Console.WriteLine("\nСписок");
      SimpleList<Figure> list = new SimpleList<Figure>();
      list.Add(square); list.Add(rect);
      list.Add(circle);
 
      foreach (var x in list) Console.WriteLine(x);
 
      list.Sort();
      Console.WriteLine("\nСортировка списка");
      foreach (var x in list) Console.WriteLine(x);
 
      Console.WriteLine("\nСтек");
      SimpleStack<Figure> stack = new SimpleStack<Figure>();
      stack.Push(rect); stack.Push(square); stack.Push(circle);
 
      while (stack.Count > 0)
      {
        Figure f = stack.Pop();
        Console.WriteLine(f);
      }
 
      Console.ReadLine();
    }
 
  }
 
 
  //матриця
  namespace SparseMatrix
  {
    public class Matrix<T>
    {
    
      Dictionary<string, T> _matrix = new Dictionary<string, T>();  
      int maxX;
 
         
      int maxY;
 
      T nullElement;
 
      public Matrix(int px, int py, T nullElementParam)
      {
        this.maxX = px; this.maxY = py;
        this.nullElement = nullElementParam;
      }
 
  
      public T this[int x, int y]
      {
        get
        {
          CheckBounds(x, y); string key = DictKey(x, y); if (this._matrix.ContainsKey(key))
          {
            return this._matrix[key];
          }
          else
          {
            return this.nullElement;
          }
        }
        set
        {
          CheckBounds(x, y); string key = DictKey(x, y); this._matrix.Add(key, value);
        }
      }
  
      void CheckBounds(int x, int y)
      {
        if (x < 0 || x >= this.maxX) throw new Exception("x=" + x + " выходит за границы");
        if (y < 0 || y >= this.maxY) throw new Exception("y=" + y + " выходит за границы");
 
      }
 
      string DictKey(int x, int y)
      {
        return x.ToString() + "_" + y.ToString();
      }
 
  
      public override string ToString()
      {StringBuilder b = new StringBuilder();
 
        for (int j = 0; j < this.maxY; j++)
        {
          b.Append("[");
          for (int i = 0; i < this.maxX; i++)
          {
            if (i > 0) b.Append("\t");
            b.Append(this[i, j].ToString());
          }
          b.Append("]\n");
        }
 
        return b.ToString();
      }
 
    }
  }
  //однозв'язний список
  namespace FigureCollections
  {
        public class SimpleListItem<T>
    {
          public T data { get; set; }
      
      public SimpleListItem<T> next { get; set; }
                  public SimpleListItem(T param)
      {
        this.data = param;
      }
    }
 
  
    public class SimpleList<T> : IEnumerable<T> where T : IComparable
    {
      
      protected SimpleListItem<T> first = null;
 
          protected SimpleListItem<T> last = null;
 
      
      public int Count
      {
        get { return _count; }
        protected set { _count = value; }
      }
      int _count;    
      public void Add(T element)
      {
        SimpleListItem<T> newItem = new SimpleListItem<T>(element);
        this.Count++;
 
 
        if (last == null)
        {
 
          this.first = newItem; this.last = newItem;
        }
 
        else
        {
          this.last.next = newItem;
 
          this.last = newItem;
        }
      }
 
      
      public SimpleListItem<T> GetItem(int number)
      {
        if ((number < 0) || (number >= this.Count))
        {
 
          throw new Exception("Выход за границу индекса");
        }
 
        SimpleListItem<T> current = this.first; int i = 0;
 
 
        while (i < number)
        {
 
          current = current.next;
          i++;
        }
 
        return current;
      }
 
       
      public T Get(int number)
      {
        return GetItem(number).data;
      }
 
      public IEnumerator<T> GetEnumerator()
      {
        SimpleListItem<T> current = this.first;
 
        while (current != null)
        {
 
          yield return current.data;
          current = current.next;
        }
      }
      
      System.Collections.IEnumerator
      System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator()
      {
        return GetEnumerator();
      }
 
      public void Sort()
      {
        Sort(0, this.Count - 1);
      }
      private void Sort(int low, int high)
      {
        int i = low; int j = high;
        T x = Get((low + high) / 2); do
        {
          while (Get(i).CompareTo(x) < 0) ++i;
          while (Get(j).CompareTo(x) > 0) --j;
          if (i <= j)
          {
            Swap(i, j); i++; j--;
          }
        } while (i <= j);
 
        if (low < j) Sort(low, j); if (i < high) Sort(i, high);
      }
      private void Swap(int i, int j)
      {
        SimpleListItem<T> ci = GetItem(i);
        SimpleListItem<T> cj = GetItem(j);
        T temp = ci.data;
        ci.data = cj.data; cj.data = temp;
      }
    }
  }
}

http://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1963&amp;download=0

Post's attachments

Снимок.PNG 59.68 kb, 87 downloads since 2018-12-01 

2

Re: Помилка в коді

Не зовсім зрозуміло, що там на скріншоті (ви б ще китайською виклали), але зрозуміло, що перша помилка - про клас Rectangle (сподіваюся, вам вистачило клепки не обрізати скріншотом попередні помилки). І де ви визначаєте цей клас?
А, так, ще й тексти в коді іноземною. Вам хоч пристойно за це платять?

Подякували: DOP, leofun01, FakiNyan3