1

Тема: поясніть будь ласка що роблят ці всі функції

#include<iostream>
#include<string.h>
#include<cstdio>
#include<ctype.h>


using namespace std;
int number(char *);
void prigolosna(char *);
void delet(char *);

int main() {
  const int &x = 9;
  system("color 0F");
  system("chcp 1251");
  system("cls");
  char inp[256];
  gets_s(inp);
  cout << number(inp) << endl;
  prigolosna(inp);
  delet(inp);
  system("pause");
  return 0;
}

int number(char *inp) {
  int root = 0;
  for (int x = 0; x < strlen(inp); x++) {
    if (isdigit(inp[x])) root++;
  }
  return root;
}

void prigolosna(char *inp) {
  char *xxx, kil[256];
  strcpy_s(kil, inp);
  for (int x = 0; x < strlen(inp); x++) {
    switch (kil[0]) {
    case('Q'):case('q'):case('W'):case('w'):case('R'):case('r'):case('T'):case('t'):case('P'):
    case('p'):case('S'):case('s'):case('D'):case('d'):case('F'):case('f'):case('G'):case('g'):
    case('H'):case('h'):case('J'):case('j'):case('K'):case('k'):case('L'):case('l'):case('Z'):
    case('z'):case('X'):case('x'):case('C'):case('c'):case('V'):case('v'):case('B'):case('b'):
    case('N'):case('n'):case('M'):case('m'): {
      cout << strtok_s(kil, " ", &xxx) << endl;
      x += strlen(strtok_s(kil, " ", &xxx));
      if (x < strlen(inp)) {
        strcpy_s(kil, &inp[x + 1]);
      }
      continue;
    }
    }
    x += strlen(strtok_s(kil, " ", &xxx));
    strtok_s(kil, " ", &xxx);
    strcpy_s(kil, &inp[x+1]);
  }
}

void delet(char *inp) {
  char *root, xx[256]="";
  root = strtok(inp, " ");
  do {
    if(root[0]!=root[strlen(root)-1]){
      strcat(xx, root);
      xx[strlen(xx)] = ' ';
      root = strtok('\0', " ");
      //xx[strlen(root)] == '\0';
    }
    else {
      root = strtok('\0', " ");
    }
  } while (root);
  cout << xx;
}
2030

2

Re: поясніть будь ласка що роблят ці всі функції

Уперше їх бачу. А чому ви вирішили, що тут є хтось, хто знає це?

Подякували: leofun01, sensei, Chemist-i3

3

Re: поясніть будь ласка що роблят ці всі функції

Функція number - підраховує кількість цифр в реченні.
Функція prigolosna = виводить слова які починаються с приголосної, с голосної видаляє.
Функція delet = видаляє слова в яких перший та останній символ однакові.

Однак на мій погляд рішення не зовсім оптимальне.