21

Re: С++ Qt ввід і вивід полів через перевантажені оператори >> <<

Тоді можете його викласти для прийдешніх поколінь?

22

Re: С++ Qt ввід і вивід полів через перевантажені оператори >> <<

Це ви про те, щоб закинути сюди готовий код? В такому випадку без проблем. Лише трохи його покращу(в плані читабельності) і викладу сюди.

Подякували: koala, FakiNyan2

23 Востаннє редагувалося andriymatiiv (15.04.2019 21:01:20)

Re: С++ Qt ввід і вивід полів через перевантажені оператори >> <<

Ось я додаю готовий код для вирішення заданої проблеми. Наперед скажу, що створений клас MyFrame має 3 поля типу QLineEdit. Перевантажені оператори >> << використовуються для вводу  полів в моєму кастомному класі Triangle  - сторін трикутника з форми(фрейму) та виводу їх на форму.(вибачте, але розбивку на файли не зробив - не знаю як це тут робити)

Клас MyFrame(оголошення)

#ifndef MYFRAME_H
#define MYFRAME_H

//#include <interface.h>
//#include <qwidget.h>
#include <QTextEdit>
#include <QLineEdit>
#include<QFrame>

class MyFrame : public QFrame
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit MyFrame(QWidget *parent = nullptr);

  QLineEdit * sideA;
  QLineEdit * sideB;//= new QLineEdit(this);
  QLineEdit * sideC;//=new QLineEdit(this);
};
MyFrame& operator >> (MyFrame &frame, Triangle *itemm);
MyFrame& operator << (MyFrame &frame, Triangle *item);

#endif // MYFRAME_H

MyFrame.cpp

#include "myframe.h"

MyFrame::MyFrame(QWidget *parent):QFrame(parent)
  {
    sideA =new QLineEdit(this);
    sideB= new QLineEdit(this);
    sideC=new QLineEdit(this);
    sideA->setObjectName(QString::fromUtf8("sideA"));
    sideA->setGeometry(QRect(10,10,120,25));
    sideB->setObjectName(QString::fromUtf8("sideB"));
    sideB->setGeometry(QRect(10,40,120,25));
    sideC->setObjectName(QString::fromUtf8("sideC"));
    sideC->setGeometry(QRect(10,70,120,25));
  }

перевантажені оператори << >>

MyFrame& operator << (MyFrame &frame, Triangle *item)
{
  frame.sideA->setText(QString::number(item->getA()));
  frame.sideB->setText(QString::number(item->getB()));
  frame.sideC->setText(QString::number(item->getC()));
  return frame;
}

MyFrame& operator >> (MyFrame &frame, Triangle *itemm)
{
  bool ok=false;
  itemm->setA(frame.sideA->text().toDouble(&ok));
  if(!ok) abort();
  itemm->setB(frame.sideB->text().toDouble(&ok));
  if(!ok) abort();
  itemm->setC(frame.sideC->text().toDouble(&ok));
  if(!ok) abort();
  return frame;
}

Виклик

...
ui->setupUi(this);//формування інтерфейсу разом з кастомним фреймом(в редакторі потрібно додати фрейм з назвою класу-MyFrame)
*ui->frame >> item;...//там, де вам потрібно