1

Тема: Виведення масиву структур на екран у вигляді таблиці

У програмі повинні бути реалізовані наступні функції: 2) Виведення масиву структур на екран у вигляді таблиці;

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<iostream>
#include<string.h>
#include <Windows.h>
using namespace std;
struct person{
public:
  char* name1, *name2, *name3, *sex, *nationality;
  int height, weight;
  int year, month, number;
  long long phone_number;
  int zip_code;
    char* country, *region, *city, *street;
    int house, apartment;
};
  void PrintArr(person per[], int index);
  void PrintHeader();
  void line1();
  void line2();
  void PrintElement(int index);
  void PrintHeader();
void Input(person per[], int index)
{
  for (int i = 0; i < index; i++)
  {
    printf("Людина : %d\n", i + 1);
    printf("Ведіть Прізвище людини:");
    per[i].name1 = new char[12];
    cin.get();
    cin.getline(per[i].name1, 12);

    printf("Ведіть Імя людини:");
    per[i].name2 = new char[12];
    cin.get();
    cin.getline(per[i].name2, 12);

    printf("Ведіть По-батькові людини:");
    per[i].name3 = new char[17];
    cin.get();
    cin.getline(per[i].name3, 17);

    printf("Ведіть стать людини:");
    per[i].sex = new char[55];
    cin.get();
    cin.getline(per[i].sex, 55);

    printf("Ведіть національність людини:");
    per[i].nationality = new char[55];
    cin.get();
    cin.getline(per[i].nationality, 55);

    printf("Ведіть ріст людини:");
    scanf_s("%d", &per[i].height);

    printf("Ведіть вагу людини:");
    scanf_s("%d", &per[i].weight);

    printf("Ведіть рік народження людини:");
    scanf_s("%d", &per[i].year);

    printf("Ведіть місяць народження людини:");
    scanf_s("%d", &per[i].month);

    printf("Ведіть число народження людини:");
    scanf_s("%d", &per[i].number);

    printf("Ведіть номер телефону людини:");
    scanf_s("%d", &per[i].phone_number);

    printf("Ведіть zip code людини:");
    scanf_s("%d", &per[i].zip_code);

    printf("Ведіть країну людини:");
    per[i].country = new char[15];
    cin.get();
    cin.getline(per[i].country, 15);

    printf("Ведіть регіон людини:");
    per[i].region = new char[12];
    cin.get();
    cin.getline(per[i].region, 12);

    printf("Ведіть місто людини:");
    per[i].city = new char[12];
    cin.get();
    cin.getline(per[i].city, 12);

    printf("Ведіть вулицю людини:");
    per[i].street = new char[14];
    cin.get();
    cin.getline(per[i].street, 14);

    printf("Ведіть будинок людини:");
    scanf_s("%d", &per[i].house);

    printf("Ведіть квартиру людини:");
    scanf_s("%d", &per[i].apartment);
    printf("\n");
  }
}
int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  const int index = 1;
  person arr[index];
  int selection;
  do
  {
    printf("\n");
    printf("Виберіть потрібну функцію:\n");
    printf("1 - Створення нового запису\n");
    printf("2 - Виведення масиву структур на екран у вигляді таблиці\n");
    printf("3 - Пошук запису за параметром\n");
    printf("4 - Видалення запису із масиву\n");
    printf("5 - Сортування масиву структур за деяким параметром\n");
    printf("0 - Вихід\n");
    scanf_s("%d", &selection);
    switch (selection)
    {
    case 1:Input(arr, index); break;
    case 2:PrintArr(arr, index); break;
    case 3:(arr, index); break;
    case 4:(arr, index); break;
    case 5:(arr, index); break;
    case 0:(arr, index); break;
    default:printf("Такої функції не існує\n");
    }
  } while (selection != 0);
  system("pause");
}
void line1() {
  printf_s("___________________________________________________________________________________________________________________________________________________\n");
}
void line2() {
  printf_s("---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n"); //лінії для таблиці
}
void PrintArr(person per[]) //виведення таблиці
{
  for (int i = 0; i < 1; i++)
  {
    PrintHeader();
    PrintElement(i);
    line2();
  }
}
void PrintHeader() {
  line1();
  printf_s("| № ");
  printf_s("|  Ім'я  |");//12
  printf_s("  Прізвище |");//12
  printf_s(" По-батькові |");//14
  printf_s("стать|");//4
  printf_s("національність|");//6
  printf_s(" зріст |");//5
  printf_s("вага|");//5
  printf_s("рік|");//4
  printf_s("місяць|");//5
  printf_s("день|");//4
  printf_s("Номер телефона|");//20
  printf_s("zip_code|");//20
  printf_s("країна |");
  printf_s("регіон |");
  printf_s("місто |");
  printf_s("вулиця |");
  printf_s("будинок|");
  printf_s("квартира |");
  line2();
}
void PrintElement(person per[], int index)
{
  for (int i = 0; i < index; i++) {
    printf_s("|%5d", index);
    printf_s("|%-12s|", per[i].name1);
    printf_s("%-12s|", per[i].name2);
    printf_s("%-14s|", per[i].name3);
    printf_s("%4d|", per[i].sex);
    printf_s("%4d|", per[i].nationality);
    printf_s("%6d|", per[i].height);
    printf_s("%6d|", per[i].weight);
    printf_s("%5d|", per[i].year);
    printf_s("%5d|", per[i].month);
    printf_s("%5d|", per[i].number);
    printf_s("+%-14lld|\n", per[i].phone_number);
    printf_s("%5d|", per[i].zip_code);
    printf_s("%5d|", per[i].country);
    printf_s("%5d|", per[i].region);
    printf_s("%5d|", per[i].city);
    printf_s("%5d|", per[i].street);
    printf_s("%5d|", per[i].house);
    printf_s("%5d|", per[i].apartment);
  }
}

проблема в тому що я не можу вести масиву структур на екран у вигляді таблиці. Я прописав функції, воно не працює.

2

Re: Виведення масиву структур на екран у вигляді таблиці

Увімкніть для початку комп'ютер.
Або просто замість "не працює" опишіть конкретно, що відбувається.

3

Re: Виведення масиву структур на екран у вигляді таблиці

Тобі потрібно написати клас Persons, який буде містити масив структур. В ньому будуть функції Add та Print. Потрібна лише одна функція, яка буде спілкуватися з користувачем, а після поверне посилання на екземпляр класу Person. Цю функцію треба зациклити на термінальне введення типу

поки результ = Створити(&Персону):
 Песоналії.Додати(Персону)
Персоналії.ДрукуватиУсіх()

от і вся задача