1

Тема: Проблема з визначенням максимального числа

Завдання
Дано цілочисельну прямокутну матрицю. Визначіть:

 1. Кількість рядків, що не містять  нульового елемента;

 2. Максимальне з чисел, що зустрічається у заданій матриці більше одного разу.

#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cmath>int main()
{
  srand(time(NULL));
  setlocale(LC_CTYPE, "ukr");
  int a[6][6], i, j, rowc = 0, k = 0, N, M;
  
  printf("Введiть кількість рядків M: ");
  scanf_s("%d", &M);
  printf("Введіть кількість стовпців N: ");
  scanf_s("%d", &N);
  int r[6] = { 0 };// r – масив кількості нульових елементів рядків матриці
  int max = a[0][0];
  for (i = 0; i < M; i++)
  {
    for (j = 0; j < N; j++)
    {
      a[i][j] = rand() % 11;
      if (a[i][j] == 0)
      {
        r[i]++;
      }
      
      if (a[i][j] > max)
        max = a[i][j];
    }
  }
  for (i = 0; i < M; i++)
  {
    for (j = 0; j < N; j++)
    {
      printf("%i\t", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  for (i = 0; i < M; i++)
  {
    if (r[i] == 0)  // r[i]=0 означає, що в і-му рядку немає нульових елементів
    {
      rowc++;
    }
  }
  int **b = (int **)calloc(M * N, sizeof(int));  // Виділення пам’яті для динамічної матриці b
  for (i = 0; i < rowc; i++)
  {
    b[i] = (int*)calloc(N, sizeof(int));
  }
  for (i = 0; i < M; i++)
  {
    if (r[i] == 0)    // Якщо в і-му рядку відємних елементів немає, відбувається
    {
      for (j = 0; j < N; j++)
      {
        b[k][j] = a[i][j];  //копіювання рядка у нову матрицю
      }
      k++;  // і збільшення індексу рядка нової матриці.
    }
  }
  
  printf(" %d - рядків які не містять нульових елементів \n", rowc);
  printf(" %d - максимальний елемент\n", max);
  printf("Матриця, в рядках якої немає нульових елементiв: \n");
  for (i = 0; i < rowc; i++)
  {
    for (j = 0; j < N; j++)
    {
      printf("%i\t", b[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  

  for (int i = 0; i < rowc; i++)
    free(b[i]);    // Звільнення пам’яті від динамічної матриці
  free(b);
  system("pause>>void");
  return 0;
}

Не можу правильно виконати друге завдання, знайшов тільки максимальне число.

2

Re: Проблема з визначенням максимального числа

шо складного?

3

Re: Проблема з визначенням максимального числа

ur_naz написав:

шо складного?

Не докінця розумію, як це правильно оформити

4

Re: Проблема з визначенням максимального числа

Створіть допоміжний масив чисел, які вже зустрічалися в матриці, і перевіряйте всі числа в матриці: якщо числа ще немає в масиві - додаєте туди, якщо вже є - перевіряєте, чи це не максимум.
В принципі, можна і без додаткового масиву, але тоді буде додаткова перевірка по кожному числу, чи воно не зустрічалося в матриці, тому раджу саме додатковий масив.