1 Востаннє редагувалося Betterthanyou (13.04.2020 10:18:38)

Тема: [HTTP, SOAP] Як передавати List від клієнта до серера

Ніяк не можу знайти інформації, як правильно передавати контейнер List від клієнта до сервера (Веб сервіс, SOAP, .net).

Є такий лист

List<string> selectedParticipantsId = new List<string>();

Він перетворюється у масив байтів

byte[] SPIAsBytes = selectedParticipantsId.SelectMany(s =>
          Encoding.UTF8.GetBytes(s + Environment.NewLine)).ToArray();

І передається через клас ServiceInvoker до серверу
Викликається InvokeService де
_SOAPRequest - XML запит
requestURLString - веб адреса (URL)
methodName - назва методу

class ServiceInvoker
  {
    private static readonly string _contentType = "text/xml;charset=\"utf-8\"";
    private static readonly string _accept = "text/xml";
    private static readonly string _method = "POST";

    public static string InvokeService(
      string _SOAPRequest,
      string requestURLString,
      string methodName)
    {
      //Calling CreateSOAPWebRequest method 
      HttpWebRequest request = CreateSOAPWebRequest(
        requestURLString,
        methodName
        );
      XmlDocument SOAPReqBody = new XmlDocument();
      //SOAP Body Request 
      SOAPReqBody.LoadXml(_SOAPRequest);

      using (Stream stream = request.GetRequestStream())
      {
        SOAPReqBody.Save(stream);
      }
      //Geting response from request 
      using (WebResponse Serviceres = request.GetResponse())
      {
        using (StreamReader rd = new StreamReader(Serviceres.GetResponseStream()))
        {
          XmlSerializer serializer =
            new XmlSerializer(typeof(ServiceResult));
          
          //reading stream 
          var ServiceResult = rd.ReadToEnd();
          
          //load xml
          XmlDocument doc = new XmlDocument();
          doc.LoadXml(ServiceResult);

          //writting stream result 
          return doc.GetElementsByTagName("soap:Body")[0].
            ChildNodes[0].
            ChildNodes[0].
            InnerText;
        }
      }
    }

    public static HttpWebRequest CreateSOAPWebRequest(string requestURLString,
      string methodName)
    {
      //Making Web Request 
      HttpWebRequest Req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(requestURLString);
      //SOAPAction 
      Req.Headers.Add(@"SOAPAction:http://tempuri.org/" + methodName);
      //Content_type 
      Req.ContentType = _contentType;
      Req.Accept = _accept;
      //HTTP method 
      Req.Method = _method;
      //return HttpWebRequest 
      return Req;
    }
  }

Ось так виглядає XML запит

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header>
</soap:Header>
<soap:Body>
<SaveGroup xmlns="http://tempuri.org/">
<groupName>?</groupName>
<description>?</description>
<additionalInformation>?</additionalInformation>
<selectedParticipantsId>?</selectedParticipantsId>
</SaveGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Сервер має [WebMethod] який це все приймає, а потім в зворотньому порядку з string робить list контейнер

    [WebMethod]
    public string SaveGroup(
      string groupName,
      string description,
      string additionalInformation,
      string selectedParticipantsId)
    {
      byte[] SPIAsBytes = Convert.FromBase64String(selectedParticipantsId);
      var a = Encoding.UTF8.GetString(SPIAsBytes);
      List<string> _selectedParticipantsId = new List<string>();

      _selectedParticipantsId = a.Split(new[] { Environment.NewLine }, StringSplitOptions.None).ToList<string>();
      _selectedParticipantsId.RemoveAt(_selectedParticipantsId.Count - 1);

    }

Є простіший спосіб передачі контейнера list від клієнту до серверу ? (Без конвертації даних)

2

Re: [HTTP, SOAP] Як передавати List від клієнта до серера

Для цього ж є серіалізація, описуємо якийсь контейнер серіалізуємо до xml чи json,а потім ганяємо туди/сюди як звичайний текст.

Подякували: Betterthanyou, FakiNyan, leofun013