1

Тема: Файли. Дати.

Доброго дня. Дійшов до вивчення файлів. Трохи розібрався, щось зрозумів. Здебільшого виходить тільки з текстом. З числами - проблема.
Ось поставлені завдання:
Задано файл, що містить дати. Кожна дата – це число, місяць і рік. Знайти:
1) рік з найменшим номером;
2) всі весняні дати;
3) найближчу дату до сьогоднішньої.

Якщо маєте можливість, підкажіть. З весняними датами ніби все просто. Не знаю як саме все поєднати. На рахунок завдання 3, навіть уявлення не маю.


#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <Windows.h>
using namespace std;

const char* file = "ch.txt"; //стрічка з іменем файлу
struct date
{
  int day, month, year; //прискорення вільного падіння
};

int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  int min = 0, p[] = {3,4,5};
  date pl;
  cout << fixed << right;

  //друк вмістимого файлу

  ifstream fin; //створення об'єкту потоку вводу для нового файлу з іменем fin

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open()) //якщо файл відкрито

  {

    cout << "Дати у файлі: "

      << file << " file:\n";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl

    {
      if (pl.day !=0) {

        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
      }//друк даних на екран

    }

    fin.close(); //закриття файлу

  }

  //додавання нових даних до файлу

  ofstream fout(file, ios_base::out | ios_base::app | ios_base::binary);

  //створення об'єкту потоку виводу (доповнення) для двійкового файлу з іменем fout

  if (!fout.is_open()) //якщо файл НЕ відкрито

  {

    cout << "Файл " << file << " не відкривається:\n\n";

    return 1;

  }
 //введення нового імені планети
  cout << "Введіть день: ";
  while (cin >> pl.day)

  {
    while (pl.day < 0 || pl.day > 31) 
    { 
    cout << "Введіть коректну дату: ";
    cin >> pl.day;
    }
      cout << "Введіть місяць: ";

      cin >> pl.month; //введення населення
      while (pl.month < 0 || pl.month > 12)
      {
        cout << "Введіть коректну дату: ";
        cin >> pl.month;
      }

      cout << "Введіть рік: ";

      cin >> pl.year; //введення прискорення
      while (pl.year < 0)
      {
        cout << "Введіть коректну дату: ";
        cin >> pl.year;
      }

      fout.write((char*)&pl, sizeof pl); //запис у файл цілої введеної структури

      cout << "Натисніть будь-яку літеру щоб закінчити:\n";
    
  }

  fout.close(); //закриття файлу

  //друк доповненого файлу


  fin.clear(); //скинути fin (не обов'язково, але не завадить)

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open()) //якщо файл відкрито

  {
    cout << "Обновлений список дат: "

      << file << " file:\n\n";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl

    {
      if (pl.day != 0)
      {

        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
      } //друк даних на екран

    }
    fin.close(); //закриття файлу
  }

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання
  if (fin.is_open()) //якщо файл відкрито
  {
    cout << "Cписок весняних дат: " << file << " file:\n\n";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl

    {
      if (pl.month == p[0] || pl.month == p[1] || pl.month == p[2])
      {

        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
      } //друк даних на екран

    }
    fin.close(); //закриття файлу

  }

  cout << "\nDone.\n";
  return 0;

}

Завчасно дякую.

2

Re: Файли. Дати.

Limon написав:
//прискорення вільного падіння
//введення нового імені планети
//введення населення

От саме тому я й не люблю коментарі. Неправильний коментар - гірше за відсутній.

3

Re: Файли. Дати.

Limon написав:

Здебільшого виходить тільки з текстом. З числами - проблема.

Не бачу, щоб ви щось робили з текстом. Яка проблема з числами - теж лишається питанням, ми тут не телепати.
По пункту 3 - обчислюйте "відстань" (кількість днів між поточною датою і прочитаною), вам потрібна дата з мінімальною "відстанню". Взагалі краще було б вам стандартним типом скористатися.

4

Re: Файли. Дати.

Це типу код з гугл-перекладача напевне чи то з англійської, чи то з китайської :)

5

Re: Файли. Дати.

це було готове завдання накшталт того довідника.

6

Re: Файли. Дати.

З 1 та 2 розібрався, залишилося тільки 3. В 3 потрібно знайти найближчу дату, саме до поточної. Тобто якщо ви будете користуватися цим завтра, то потрібно уже буде ближчу дату до 5 червня  а не до 4.
Ось в чому полягає моя проблема в цілому. Коментар ваш я почитав на рахунок відстані, але не знаю чи тут його можна використати.

Ось повний код:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <ctime>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

const char* file = "ch.txt"; //стрічка з іменем файлу
struct date
{
  int day, month, year;
};

int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  int p[] = {3,4,5};
  date pl;
  cout << fixed << right;

  //друк вмістимого файлу

  ifstream fin; //створення об'єкту потоку вводу для нового файлу з іменем fin

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open()) //якщо файл відкрито

  {

    cout << "Дати у файлі: "

      << file << " file:\n";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl

    {
      if (pl.day !=0) {

        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
      }//друк даних на екран

    }

    fin.close(); //закриття файлу

  }

  //додавання нових даних до файлу

  ofstream fout(file, ios_base::out | ios_base::app | ios_base::binary);

  //створення об'єкту потоку виводу (доповнення) для двійкового файлу з іменем fout

  if (!fout.is_open()) //якщо файл НЕ відкрито

  {

    cout << "Файл " << file << " не відкривається:\n\n";

    return 1;

  }
  cout << "Введіть день чи натисніть будь-яку літеру щоб закінчити: ";
  while (cin >> pl.day)

  {
    while (pl.day < 0 || pl.day > 31) 
    { 
    cout << "Введіть коректну дату: ";
    cin >> pl.day;
    }
      cout << "Введіть місяць: ";

      cin >> pl.month;
      while (pl.month < 0 || pl.month > 12)
      {
        cout << "Введіть коректну дату: ";
        cin >> pl.month;
      }

      cout << "Введіть рік: ";

      cin >> pl.year; 
      while (pl.year < 0)
      {
        cout << "Введіть коректну дату: ";
        cin >> pl.year;
      }

      fout.write((char*)&pl, sizeof pl); //запис у файл цілої введеної структури

      cout << "Введіть день чи натисніть будь-яку літеру щоб закінчити: ";
    
  }

  fout.close(); //закриття файлу

  //друк доповненого файлу


  fin.clear(); 

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open())

  {
    cout << "Обновлений список дат: "

      << file << " file:\n\n";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl

    {
      if (pl.day != 0)
      {

        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
      } //друк даних на екран

    }
    cout << endl;
    fin.close(); //закриття файлу
  }
  fin.clear();
  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання
  
  if (fin.is_open())
  {
    cout << "Cписок весняних дат: " << file << " file:\n\n";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl

    {
      if (pl.month == p[0] || pl.month == p[1] || pl.month == p[2])
      {
        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
        //друк даних на екран
      } 
    }
    fin.close(); //закриття файлу
  }
  fin.clear();

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open())
  {
    int min = pl.year;
    cout << "\nНайменший рік: " << file << " file:\n\n";
    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl
    {
      if (pl.year < min)
        min = pl.year;
    }
    cout << min << " рік\n\n";
  }
  fin.clear();

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open())
  {
    time_t tm = time(NULL);
    cout << "Час в даний момент: " << ctime(&tm) << "\n";
    cout << "Найближча дата до сьогоднішньої: ";
    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl
    {
    }
  }

  cout << "\nDone.\n";
  return 0;

}

Не розумію, що саме тут можна добавити:

if (fin.is_open())
  {
    time_t tm = time(NULL);
    cout << "Час в даний момент: " << ctime(&tm) << "\n";
    cout << "Найближча дата до сьогоднішньої: ";
    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl
    {
    }
  }

7

Re: Файли. Дати.

Алгоритм пошуку найменшого знаєте?
А час між двома подіями можна знайти функцією difftime.

Подякували: Limon, leofun012

8

Re: Файли. Дати.

Переглянув більшість сайтів на рахунок difftime. Виникло питання, як його використати в циклі. Тому що при такому коді

fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open())
  {  
    time_t now = time(0);
    tm* ltm = localtime(&now);
    struct tm blr;
    blr = *localtime(&now);
    double timer;
    cout << "Сьогодні: " << endl;
    cout << "Рік: " << 1900 + ltm->tm_year << endl;
    cout << "Місяць: " << 1 + ltm->tm_mon << endl;
    cout << "День: " << ltm->tm_mday << endl;
    cout << "Час: " << ltm->tm_hour << " год ";
    cout << ltm->tm_min << " хв ";
    cout << ltm->tm_sec << " сек " << endl;
    cout << "\nРізниця між датами: ";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl))
    {
      blr.tm_year = pl.year - 1900;
      blr.tm_mon = pl.month - 1; 
      blr.tm_mday = pl.day;
      timer = difftime(now, mktime(&blr));
      cout << timer;
    }

нічого не виводить.(Окрім сьогоднішньої звісно).

9

Re: Файли. Дати.

Взагалі нічого? Дивно. Щонайменше мало б вивестися слово "Сьогодні". Можливо, файлу не існує?

Подякували: leofun011

10

Re: Файли. Дати.

Ось це виводить:

cout << "Сьогодні: " << endl;
    cout << "Рік: " << 1900 + ltm->tm_year << endl;
    cout << "Місяць: " << 1 + ltm->tm_mon << endl;
    cout << "День: " << ltm->tm_mday << endl;
    cout << "Час: " << ltm->tm_hour << " год ";
    cout << ltm->tm_min << " хв ";
    cout << ltm->tm_sec << " сек " << endl;
    cout << "\nРізниця між датами: ";

Не виводить саме цю частину коду:

while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl))
    {
      blr.tm_year = pl.year - 1900;
      blr.tm_mon = pl.month - 1; 
      blr.tm_mday = pl.day;
      timer = difftime(now, mktime(&blr));
      cout << timer;
    }

11

Re: Файли. Дати.

Взагалі правильно застосовувати цикл для такого роду функції?https://replace.org.ua/uploads/images/10171/0457a8424640a1cda82ed134546267e8.png

12

Re: Файли. Дати.

Цикл - це базова структура мови програмування. У вас же не виникають питання "чи правильно застосовувати дієслово в реченні" чи "чи правильно застосовувати літеру л у звороті". Конкретно тут саме цикл і потрібен.

Будь ласка, приділяйте більше уваги деталям. "Цю частину коду" і не має виводити. Має виводити в ній лише число timer, і лише за умови, що дата прочитається. Значить, ця умова і не виконується.
Я б вам радив рознести різні частини по різних функціях. Ви наразі використовуєте одні змінні в різних частинах (зокрема, файл), а це, хоча і не заборонено, може призводити до різних помилок.

Подякували: leofun011

13

Re: Файли. Дати.

Дякую що вказали на проблему. На рахунок того, що виводити має тільки timer я розумію)) Не розумію саме як це виправити. Не могли б Ви приблизно показати,якщо Вам не важко, що маєте на увазі під фразою "рознести різні частини по різних функціях". Можна на прикладі, якщо бажаєте.

14

Re: Файли. Дати.

У вас є кілька блоків коду, які між собою пов'язані виключно через файл. Тобто їм з одного в інший не треба нічого в коді передавати. Відповідно, ці блоки можна запхати в різні функції навіть без параметрів. main може виглядати приблизно так:

void output_all(); //передпроголошення функції. Насправді можна просто перенести сюди всю функцію, але тоді main
                 //буде в кінці файлу

int main()
{
  output_all();
  update_file();
  cout<<"Оновлені ";
  output_all();
  all_spring_dates();
  smallest_year();
  closest_date();
  // такий код взагалі не потребує коментарів, він і є власним коментарем
}

void output_all()
{
  ifstream fin(file, ios_base::in | ios_base::binary); // створення об'єкту потоку вводу для нового файлу з іменем fin
                                      // і одночасне відкриття двійкового файлу для читання
  if(!fin) //так теж можна
    return; //неструктурно, зате уникаємо зайвого рівня відступів

  cout << "Дати у файлі: "
      << file << " file:\n";

  while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl
  {
    if (pl.day !=0) {
        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
    }//друк даних на екран
  }
  //тут слід було б закрити файл, але оскільки ми виходимо з функції, то об'єкт fstream буде знищено, а деструктор його закриває
}
Подякували: Limon1

15

Re: Файли. Дати.

Думаєте допоможе? Чи це тільки припущення? Гаразд, в любому випадку, не помішає.

16

Re: Файли. Дати.

Ще трохи подумав і вийшло щось на подобі цього.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <ctime>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

const char* file = "ch.txt"; //стрічка з іменем файлу
struct date
{
  int day, month, year,closes_year, closes_month, closes_day,cy,cm,cd;
};

int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  int p[] = {3,4,5};
  date pl;
  cout << fixed << right;

  //друк вмістимого файлу

  ifstream fin; //створення об'єкту потоку вводу для нового файлу з іменем fin

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open()) //якщо файл відкрито

  {

    cout << "Дати у файлі: "

      << file << " file:\n";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl

    {
      if (pl.day !=0) {

        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
      }//друк даних на екран

    }

    fin.close(); //закриття файлу

  }

  //додавання нових даних до файлу

  ofstream fout(file, ios_base::out | ios_base::app | ios_base::binary);

  //створення об'єкту потоку виводу (доповнення) для двійкового файлу з іменем fout

  if (!fout.is_open()) //якщо файл НЕ відкрито

  {

    cout << "Файл " << file << " не відкривається:\n\n";

    return 1;

  }
  cout << "Введіть день чи натисніть будь-яку літеру щоб закінчити: ";
  while (cin >> pl.day)

  {
    while (pl.day < 1 || pl.day > 31) 
    { 
    cout << "Введіть коректну дату: ";
    cin >> pl.day;
    }
      cout << "Введіть місяць: ";

      cin >> pl.month;
      while (pl.month < 1 || pl.month > 12)
      {
        cout << "Введіть коректну дату: ";
        cin >> pl.month;
      }

      cout << "Введіть рік: ";

      cin >> pl.year; 
      while (pl.year < 1)
      {
        cout << "Введіть коректну дату: ";
        cin >> pl.year;
      }

      fout.write((char*)&pl, sizeof pl); //запис у файл цілої введеної структури

      cout << "Введіть день чи натисніть будь-яку літеру щоб закінчити: ";
    
  }

  fout.close(); //закриття файлу

  //друк доповненого файлу


  fin.clear(); 

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open())

  {
    cout << "Обновлений список дат: "

      << file << " file:\n\n";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl

    {
      if (pl.day != 0)
      {

        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
      } //друк даних на екран

    }
    cout << endl;
    fin.close(); //закриття файлу
  }
  fin.clear();
  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання
  
  if (fin.is_open())
  {
    cout << "Cписок весняних дат: " << file << " file:\n\n";

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl

    {
      if (pl.month == p[0] || pl.month == p[1] || pl.month == p[2])
      {
        cout << setw(2) << pl.day << "/" << setprecision(0) << setw(2) << pl.month << "/" << setprecision(0) << setw(4) << pl.year << endl;
        //друк даних на екран
      } 
    }
    fin.close(); //закриття файлу
  }
  fin.clear();

  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open())
  {
    int min = pl.year;
    cout << "\nНайменший рік: " << file << " file:\n\n";
    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl)) //читання цілої струтури з файлу у змінну pl
    {
      if (pl.year < min)
        min = pl.year;
    }
    cout << min << " рік\n\n";
    fin.close();
  }
  fin.clear();
  fin.open(file, ios_base::in | ios_base::binary); //відкриття двійкового файлу для читання

  if (fin.is_open())
  {
    time_t now = time(0);
    tm* ltm = localtime(&now);
    cout << "Сьогодні: " << endl;
    cout << "Рік: " << 1900 + ltm->tm_year << endl;
    cout << "Місяць: " << 1 + ltm->tm_mon << endl;
    cout << "День: " << ltm->tm_mday << endl;
    cout << "Час: " << ltm->tm_hour << " год ";
    cout << ltm->tm_min << " хв ";
    cout << ltm->tm_sec << " сек " << endl;
    cout << "\nНайближча дата:\n ";
    pl.closes_year = pl.year;
    pl.closes_month = pl.month;
    pl.closes_day = pl.day;
    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl))
    {
      pl.cy = abs(pl.year - 1900 + ltm->tm_year);
      pl.cm = abs(pl.month - 1 + ltm->tm_mon);
      pl.cd = abs(pl.day - ltm->tm_mday);
      if (pl.closes_year >= pl.cy)
      {
        if (pl.closes_year > pl.cy)
        {
          pl.closes_year = pl.cy;
          pl.closes_month = pl.cm;
          pl.closes_day = pl.cd;
          
        }
        else if (pl.closes_year == pl.cy)
        {
          if (pl.closes_month > pl.cm)
          {
            pl.closes_year = pl.cy;
            pl.closes_month = pl.cm;
            pl.closes_day = pl.cd;
            
          }
          else if (pl.closes_month == pl.cm)
          {
            if (pl.closes_day > pl.cd)
            {
              pl.closes_year = pl.cy;
              pl.closes_month = pl.cm;
              pl.closes_day = pl.cd;
              
            }
            else if (pl.closes_day == pl.cd)
            {
              pl.closes_year = pl.cy;
              pl.closes_month = pl.cm;
              pl.closes_day = pl.cd;
              
            }

          }

        }
      }
    }
    cout << abs(pl.closes_day) << "/" << abs(pl.closes_month) << "/" << abs(pl.closes_year);
  }

  cout << "\nГАРНОГО ДНЯ!\n";
  return 0;

}

Уже друкує і виникла інша помилка десь саме в цьому коді:

pl.closes_year = pl.year;
    pl.closes_month = pl.month;
    pl.closes_day = pl.day;
    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl))
    {
      pl.cy = abs(pl.year - 1900 + ltm->tm_year);
      pl.cm = abs(pl.month - 1 + ltm->tm_mon);
      pl.cd = abs(pl.day - ltm->tm_mday);
      if (pl.closes_year >= pl.cy)
      {
        if (pl.closes_year > pl.cy)
        {
          pl.closes_year = pl.cy;
          pl.closes_month = pl.cm;
          pl.closes_day = pl.cd;
          
        }
        else if (pl.closes_year == pl.cy)
        {
          if (pl.closes_month > pl.cm)
          {
            pl.closes_year = pl.cy;
            pl.closes_month = pl.cm;
            pl.closes_day = pl.cd;
            
          }
          else if (pl.closes_month == pl.cm)
          {
            if (pl.closes_day > pl.cd)
            {
              pl.closes_year = pl.cy;
              pl.closes_month = pl.cm;
              pl.closes_day = pl.cd;
              
            }
            else if (pl.closes_day == pl.cd)
            {
              pl.closes_year = pl.cy;
              pl.closes_month = pl.cm;
              pl.closes_day = pl.cd;
              
            }

          }

        }
      }
    }
    cout << abs(pl.closes_day) << "/" << abs(pl.closes_month) << "/" << abs(pl.closes_year);
  }

Видає не дату і ліміт типу.
https://replace.org.ua/uploads/images/10171/f273effb93fe60b504da9025497fb559.png

В інакшому випадку, якщо трохи змінити код. Друкує саме останню дату.

17

Re: Файли. Дати.

Ви так і не розклали код по функціях. Попередня проблема була в тому, що ви не закривали файл перед тим кодом, що виклали минулого разу, так?
Нащо вам 6 додаткових полів в структурі? Створіть просто додаткові змінні:

date close;
date c;
close = c; // це замість отих ваших pl.closes_year = pl.cy;pl.closes_month=pl.cy;pl.closes_day=pl.cd;

Ну і взагалі

    time_t now = time(nullptr);
    tm ltm = *localtime(&now);
    cout << "Сьогодні: " << endl;
    cout << "Рік: " << 1900 + ltm.tm_year << endl;
    cout << "Місяць: " << 1 + ltm.tm_mon << endl;
    cout << "День: " << ltm.tm_mday << endl;
    cout << "Час: " << ltm.tm_hour << " год ";
    cout << ltm.tm_min << " хв ";
    cout << ltm.tm_sec << " сек " << endl;
    cout << "\nНайближча дата:\n ";

    date best_date = {0,0,0};
    double best_diff = -1.0;//-1 - ознака, що ще жодної дати не перевірили

    while (fin.read((char*)&pl, sizeof pl))
    {
      ltm.tm_year = pl.year - 1900;
      ltm.tm_mon = pl.month - 1;
      ltm.tm_mday = pl.day;
      time_t read_date = mktime(&ltm);
      double diff = abs(difftime(now,read_date));
      if(best_diff<0 || diff<best_diff)
      {
        best_date = pl;
        best_diff = diff;
      }

    }
    cout << best_date.day << "/" << pl.month << "/" << pl.year << endl;
Подякували: Limon1

18

Re: Файли. Дати.

Виправив. Велике Вам дякую. Так дійсно набагато краще. Все працює.