Тема: алгоритмів роботи з двовимірними масивами, обробка матриць

Дано натуральне число m, цілочисельний масив А(m), матрицю
В  . Рядок з номером і матриці В назвемо відміченим, якщо  , і невідміченим в іншому випадку. Всі елементи, що знаходяться у відмічених рядках матриці перетворити за правилом: від’ємні елементи замінити на
–100, додатні – на 100, а нульові – на 20. Для введення та виведення елементів матриць скласти процедури, які забезпечують ввід та вивід елементів у вигляді таблиці.

2

Re: алгоритмів роботи з двовимірними масивами, обробка матриць

Усе погано
П.3.5 Правил