1 Востаннє редагувалося leofun01 (14.03.2021 00:53:57)

Тема: автоматизована система ЖД станції C++

Написати програму «Автоматизована інформаційна система залізничного вокзалу».
// Система містить: відомості про відправлення поїздів далекого прямування.
// Для кожного поїзда вказуємо: номер, час відправлення, станцію призначення.
// Забезпечити:
// ■■ Введення даних в систему;
// ■■ Виведення інформації по всіх потягах;
// ■■ Виведення інформації про потрібний потяг.
// Використовувати контейнерний клас vector

Програма працює. Тільки не знаю як правильно реалізувати пункт 2 - searchinfo()
При виборі пункту 2 потрібно реалізувати введення номеру потягу і так далі і порівняти їх з наявними в базі.

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <iterator>
#include <algorithm>

using namespace std;

class train
{
  protected:
  string departure;
  string arrival;
  int train_number;

  public:
  train()
  {
    departure = " ";
    arrival = " ";
    train_number = 0;
  }
  train(string dp, string a, int tn)
  {
    departure = dp;
    arrival = a;
    train_number = tn;
  }
  void set_departure()
  {
    cout << "введить станцію відправлення" << endl;
    cin >> departure;
  }
  void set_arrival()
  {
    cout << "введіть станцію прибуття" << endl;
    cin >> arrival;
  }
  void set_train_number()
  {
    cout << "введіть номер потяга" << endl;
    cin >> train_number;
  }
  void new_train()
  {
    set_arrival();
    set_departure();
    set_train_number();
  }
  string get_daparture()
  {
    return this->departure;
  }
  string get_arrival()
  {
    return this->arrival;
  }
  string get_train_number()
  {
    return to_string(this->train_number);
  }
  friend ostream &operator <<(ostream &out, train &obj);
};
ostream &operator <<(ostream &out, train &obj)
{
  return out
    << obj.departure << endl
    << obj.arrival << endl
    << obj.train_number << endl;
}

class railway_station
{
  private:
  vector<train> station;

  public:
  railway_station()
  {
    station.clear();
  }
  void add_train()
  {
    train *TMP = new train();
    TMP->new_train();
    this->station.push_back(*TMP);
    delete TMP;
  }
  void add_train(train TMP)
  {
    this->station.push_back(TMP);
  }
  void Output1()
  {
    vector<train>::iterator IT = station.begin();
    for(; IT != station.end(); IT++)
      cout << *IT << endl;
  }
  //пошук по номеру потяга
  void Search_by_TrainNumber(string tn)
  {
    bool a = false;
    vector<train>::iterator IT = station.begin();
    for(; IT != station.end(); IT++)
    {
      if((tn) == (*IT).get_train_number())
        cout << *IT << endl;
      a = true;
    }
    if(!a)
      cout << "немає потяга з таким номером" << endl;
  }
  void Search_by_arrival(string a)
  {
    bool b = false;
    vector<train>::iterator IT = station.begin();
    for(; IT != station.end(); IT++)
    {
      if(a == (*IT).get_arrival())
      cout << *IT << endl;
      b = true;
    }
    if(!b)
      cout << "нет поезда на данное время" << endl;
  }
  void Search_by_departure(string dp)
  {
    bool c = false;
    vector<train>::iterator IT = station.begin();
    for(; IT != station.end(); IT++)
    {
      if(dp == (*IT).get_daparture())
      cout << *IT << endl;
      c = true;
    }
    if(!c)
      cout << "нет поезда на ето время" << endl;
  }
  void searchinfo(string value)
  {
    vector<train>::iterator iter = station.begin();
    for(; iter != station.end(); iter++)
    {
      if(
        (*iter).get_arrival() == value ||
        (*iter).get_daparture() == value ||
        (*iter).get_train_number() == value
      )
        break;
    }
    cout << *iter << endl;
  }
};

void Menu_()
{
  cout << "Введіть будь-ласка дані" << endl;
  cout << "1 - додати новий запис" << endl;
  cout << "2 - вивести інформацію по певному потягу" << endl;
  cout << "3 - вивести інформацію по всіх потягах " << endl;
  cout << "4 - exit" << endl;
}
int main()
{
  setlocale(LC_ALL, "rus");
  train T;
  railway_station RS;
  string TMP;
  int Menu = 0;
  do
  {
    system("cls");
    Menu_();
    cin >> Menu;
    switch(Menu)
    {
      case 1:
        cout << "додавання нового запису" << endl;
        RS.add_train();
        break;
      case 2:
        cout << "вивід інформації про потяг на вимогу" << endl << endl;
        RS.searchinfo2(TMP);
        cin >> TMP;
        break;
      case 3:
        cin >> TMP;
        RS.Output1();
        cout << "Пошук інформації завершено" << endl;
        break;
    }
    system("pause");
  }
  while(Menu != 4);
  system("pause");
  return 0;
}
Оригінал
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <iterator>
#include <algorithm>
using namespace std;
class train
{
  protected:
  string departure;
  string arrival;
  int train_number;
  public: 
  train()
  {
  
    departure=" ";
    arrival=" ";
    train_number=0;
  }
  train(string dp, string a, int tn)
  {
    departure=dp;
    arrival=a;
    train_number=tn;
  }
  void set_departure()
  {
    cout<<"введить станцію відправлення"<<endl;
    cin>>departure;
  }
    void set_arrival()
    {
      cout<<"введіть станцію прибуття"<<endl;
      cin>>arrival;
    }
    void set_train_number()
    {
    cout<<"введіть номер потяга"<<endl;
    cin>>train_number;  
    }
    void new_train()
    {
    set_arrival();
    set_departure();
    set_train_number();  
    }
    string get_daparture()
    {
      return this->departure;
    }
    string get_arrival()
    {
      return this->arrival;
    }
    
    string get_train_number()
    {
    
    return to_string(this->train_number);  
    }
    friend ostream & operator <<(ostream& out, train& obj);
};
std::ostream& operator <<(std::ostream& out, train& obj)
{
out<<obj.departure<<endl;
out<<obj.arrival<<endl;
out<<obj.train_number<<endl;
return out;  
}

class railway_station
{
private:
vector<train>station;
public:
railway_station()
{
station.clear();  
}
void add_train()
{
  train *TMP=new train();
  TMP->new_train();
  this->station.push_back(*TMP);
  delete TMP;
}
void add_train(train TMP)
{
this->station.push_back(TMP);  
}
void Output1()
{
vector<train>::iterator IT=station.begin();
for(;IT!=station.end();IT++)
  {
cout<<*IT<<endl;  
  }
}
  //пошук по номеру потяга
  void Search_by_TrainNumber(string tn)
  {
  bool a=false;
  vector<train>::iterator IT=station.begin();
    for(;IT!=station.end();IT++)
    {
      if((tn)==(*IT).get_train_number())
      cout<<*IT<<endl;
      a=true;
    }
    if (!a)
    cout<<"немає потяга з таким номером"<<endl;
  }
  void Search_by_arrival(string a)
  {
  bool b=false;
  vector<train>::iterator IT=station.begin();
    for(;IT!=station.end();IT++)
    {
      if(a==(*IT).get_arrival())
      cout<<*IT<<endl;
      b=true;
    }
    if (!b)
    cout<<"нет поезда на данное время"<<endl;
  }
  void Search_by_departure(string dp)
  {
  bool c=false;
  vector<train>::iterator IT=station.begin();
    for(;IT!=station.end();IT++)
    {
      if(dp==(*IT).get_daparture())
      cout<<*IT<<endl;
      c=true;
    }
    if (!c)
    cout<<"нет поезда на ето время"<<endl;
  }
  void searchinfo(string value)
  {
  vector<train>::iterator iter=station.begin();
  for (; iter!=station.end();iter++)
  {
    if ((*iter).get_arrival()==value||
    (*iter).get_daparture()==value||
    (*iter).get_train_number()==value)
    break;
  }
  cout<<*iter<<endl;
  
  }
  
};
  
void Menu_()
{
cout<<"Введіть будь-ласка дані"<<endl;
cout<<"1 - додати новий запис"<<endl;
cout<<"2 - вивести інформацію по певному потягу"<<endl;
cout<<"3 - вивести інформацію по всіх потягах "<<endl;
cout<<"4 - exit"<<endl;
}
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"rus");
  train T;
  railway_station RS;
  string TMP;
  int Menu=0;
  do
  {
  system("cls");
  Menu_();
  cin>>Menu;
  switch (Menu)
  {
  case 1:
  cout<<"додавання нового запису"<<endl;
  RS.add_train();
  break;
  case 2:
  cout<<"вивід інформації про потяг на вимогу"<<endl;
  cout<<""<<endl;
  RS.searchinfo2(TMP);
  cin>>TMP;
  break;
  case 3:
  cin>>TMP;
  RS.Output1();
  cout<<"Пошук інформації завершено"<<endl;
  break;
  }
  system("pause");  
  }
  while (Menu!=4);
  system("pause");
  return 0;
}

2

Re: автоматизована система ЖД станції C++

???

3

Re: автоматизована система ЖД станції C++

яка мова

4

Re: автоматизована система ЖД станції C++

c++

5

Re: автоматизована система ЖД станції C++

тоді навіщо тобі сішні функції?

6

Re: автоматизована система ЖД станції C++

Мені так зручно.
Я писав за зразком, який у мене є.
То як зробити, щоб функція працювала?

7 Востаннє редагувалося ur_naz (13.03.2021 22:44:30)

Re: автоматизована система ЖД станції C++

 cout<<*iter<<endl;

що це таке? і такого там достатньо. змішав мухи з котлєтами.
пс твій зразок - лайно

8

Re: автоматизована система ЖД станції C++

тобто, мухи з котлетами?

9

Re: автоматизована система ЖД станції C++

спочатку треба розробити об'єктну модель. а потім лише починати писати, щоб не було такого

void set_arrival()
        {
            cout<<"введіть станцію прибуття"<<endl;
            cin>>arrival;
        }

10

Re: автоматизована система ЖД станції C++

більш детально на рахунок розробити об'єктну модель можна будь-ласка?

11

Re: автоматизована система ЖД станції C++

Пане sasha87, я взагалі не розумію питання.

sasha87 написав:

Програма працює.

Дуже легко переконатися, що це не так. В програмі є виклик searchinfo2, але немає його визначення. Натомість є визначення searchinfo, але його не викликають.

sasha87 написав:

Тільки не знаю як правильно реалізувати пункт 2 - searchinfo()
При виборі пункту 2 потрібно реалізувати введення номеру потягу і так далі і порівняти їх з наявними в базі.

А чим саме вас не влаштовує ваша реалізація?

Ну і раджу:
- звернути увагу на наявність оператора ->;
- подумати про використання стандартних функцій STL та/або циклів по колекціях замість оцих страшних ітераторів. C++11, зрештою, 10 років справляє.

ur_naz написав:
 cout<<*iter<<endl;

що це таке? і такого там достатньо. змішав мухи з котлєтами.
пс твій зразок - лайно

Це, пане, friend ostream& operator <<. Збочення від Страуструпа. Не подобається Страуструп - не користуйтеся плюсами.

12

Re: автоматизована система ЖД станції C++

Я пробував по іншому зробити реалізацію пункту 2 і створив search2, а потім забув його видалити. Все ж таки як зробити, зоб цен пункт меню працював?

13

Re: автоматизована система ЖД станції C++

Вибачте, але я не бачу ніякої функції search2. Можливо, ви мали на увазі searchinfo2, але з таким ставленням до кодування ви цю програму ще довго писатимете.
Щоб пункт меню запрацював, необхідно запустити програму. Якщо ви цього чомусь не можете зробити - то кажіть конкретно, що саме у вас відбувається, ми не телепати.

14

Re: автоматизована система ЖД станції C++

Вибачаюсь. Саме так. Searchinfo2.
Я запускаю програму, запускаю пункт 2 і в терміналі не можна нічого зробити

15

Re: автоматизована система ЖД станції C++

Ще раз: ця програма не компілюється, бо в ній немає функції searchinfo2. Ви запускаєте якусь іншу програму, мабуть, отриману з цієї якимись змінами, але я вже задовбався повторювати: МИ НЕ ТЕЛЕПАТИ, якщо ви не надаєте проблемний код - ми не можемо вам допомогти.

16

Re: автоматизована система ЖД станції C++

Витріть 2 і буде компілюватись

17

Re: автоматизована система ЖД станції C++

        RS.searchinfo2(TMP);
        cin >> TMP;

А якщо ці два рядки місцями поміняти?

18

Re: автоматизована система ЖД станції C++

переробив трохи функцію, але всеодно трохи не корректно працює

void searchinfo(string Value)
  {
    
    bool found = false;
    cout<<"введіть станцію відправлення"<<endl;
    
    vector<train>::iterator iter=station.begin();
    for (; iter!=station.end();++iter)
  {
    if (iter->get_arrival()==Value)
    {
      cout<<iter->get_train_number()<<"\t"<<iter->get_daparture()<<endl;
      found=true;
      break;
    }
    
  }
  if(!found)cout<<"нічого не знайдено"<<endl;
  
  }

ось повний код

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <iterator>
#include <algorithm>

using namespace std;

class train
{
  protected:
  string departure;
  string arrival;
  int train_number;

  public:
  train()
  {
    departure = " ";
    arrival = " ";
    train_number = 0;
  }
  train(string dp, string a, int tn)
  {
    departure = dp;
    arrival = a;
    train_number = tn;
  }
  void set_departure()
  {
    cout << "введить станцію відправлення" << endl;
    cin >> departure;
  }
  void set_arrival()
  {
    cout << "введіть станцію прибуття" << endl;
    cin >> arrival;
  }
  void set_train_number()
  {
    cout << "введіть номер потяга" << endl;
    cin >> train_number;
  }
  void new_train()
  {
    set_arrival();
    set_departure();
    set_train_number();
  }
  string get_daparture()
  {
    return this->departure;
  }
  string get_arrival()
  {
    return this->arrival;
  }
  string get_train_number()
  {
    return to_string(this->train_number);
  }
  friend ostream &operator <<(ostream &out, train &obj);
};
ostream &operator <<(ostream &out, train &obj)
{
  return out
    << obj.departure << endl
    << obj.arrival << endl
    << obj.train_number << endl;
}

class railway_station
{
  private:
  vector<train> station;

  public:
  railway_station()
  {
    station.clear();
  }
  void add_train()
  {
    train *TMP = new train();
    TMP->new_train();
    this->station.push_back(*TMP);
    delete TMP;
  }
  void add_train(train TMP)
  {
    this->station.push_back(TMP);
  }
  void Output1()
  {
    vector<train>::iterator IT = station.begin();
    for(; IT != station.end(); IT++)
      cout << *IT << endl;
  }
  //пошук по номеру потяга
  void Search_by_TrainNumber(string tn)
  {
    bool a = false;
    vector<train>::iterator IT = station.begin();
    for(; IT != station.end(); IT++)
    {
      if((tn) == (*IT).get_train_number())
        cout << *IT << endl;
      a = true;
    }
    if(!a)
      cout << "немає потяга з таким номером" << endl;
  }
  void Search_by_arrival(string a)
  {
    bool b = false;
    vector<train>::iterator IT = station.begin();
    for(; IT != station.end(); IT++)
    {
      if(a == (*IT).get_arrival())
      cout << *IT << endl;
      b = true;
    }
    if(!b)
      cout << "нет поезда на данное время" << endl;
  }
  void Search_by_departure(string dp)
  {
    bool c = false;
    vector<train>::iterator IT = station.begin();
    for(; IT != station.end(); IT++)
    {
      if(dp == (*IT).get_daparture())
      cout << *IT << endl;
      c = true;
    }
    if(!c)
      cout << "нет поезда на ето время" << endl;
  }
  
void searchinfo(string Value)
  {
    
    bool found = false;
    cout<<"введіть станцію відправлення"<<endl;
    
    vector<train>::iterator iter=station.begin();
    for (; iter!=station.end();++iter)
  {
    if (iter->get_arrival()==Value)
    {
      cout<<iter->get_train_number()<<"\t"<<iter->get_daparture()<<endl;
      found=true;
      break;
    }
    
  }
  if(!found)cout<<"нічого не знайдено"<<endl;
  
};

void Menu_()
{
  cout << "Введіть будь-ласка дані" << endl;
  cout << "1 - додати новий запис" << endl;
  cout << "2 - вивести інформацію по певному потягу" << endl;
  cout << "3 - вивести інформацію по всіх потягах " << endl;
  cout << "4 - exit" << endl;
}
int main()
{
  setlocale(LC_ALL, "rus");
  train T;
  railway_station RS;
  string TMP;
  int Menu = 0;
  do
  {
    system("cls");
    Menu_();
    cin >> Menu;
    switch(Menu)
    {
      case 1:
        cout << "додавання нового запису" << endl;
        RS.add_train();
        break;
      case 2:
        cout << "вивід інформації про потяг на вимогу" << endl << endl;
        cin>>TMP;
        RS.searchinfo(TMP);
    
        break;
      case 3:
        cin >> TMP;
        RS.Output1();
        cout << "Пошук інформації завершено" << endl;
        break;
    }
    system("pause");
  }
  while(Menu != 4);
  system("pause");
  return 0;
}

19

Re: автоматизована система ЖД станції C++

sasha87 написав:

трохи не корректно працює

Виправіть щось, щоб працювало коректніше.

Подякували: Betterthanyou1

20

Re: автоматизована система ЖД станції C++

Виправив
Тепер працює корректно.
Але мені здається, що функції void Search_by_TrainNumber(string tn),void Search_by_departure(string dp),void Search_by_arrival(string a) є зайвими.
Як ви думаєте?

Подякували: Betterthanyou1