1

Тема: Потрібно виправити помилку в боті

Доброго дня, потрібно виправити помилку в боті: Введена стрічка має не корректний формат(Input string was not in a correct format)

using System;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using Telegram.Bot;
using Telegram.Bot.Extensions.Polling;
using Telegram.Bot.Types;
using Telegram.Bot.Exceptions;
using Telegram.Bot.Types.ReplyMarkups;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
namespace TelegramBotExperiments
{
  class Program
  {
    static ITelegramBotClient bot = new TelegramBotClient("Мій токен");
    public static async Task HandleUpdateAsync(ITelegramBotClient botClient, Update update, CancellationToken cancellationToken)
    {
      Console.WriteLine(Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(update));
      if (update.Type == Telegram.Bot.Types.Enums.UpdateType.Message)
      {
        var message = update.Message;
        if (message.Text.ToLower() == "/start")
        {
          await botClient.SendTextMessageAsync(message.Chat, "Привіт!");
          return;
        }
        if(message.Text.ToLower().Contains("/api"))
        {
          try
          {
            Match latitude;
            Match longitude;
            string information;
            Match match = Regex.Match(message.Text, "/api (.*?)");
            using (WebClient wc = new WebClient())
              information = wc.DownloadString($"http://free.ipwhois.io/xml/{match.Groups[1].Value}");
            latitude = Regex.Match(information, "<latitude>(.*?)</latitude>");
            longitude = Regex.Match(information, "<longitude>(.*?)</longitude>");
            await botClient.SendLocationAsync(
              chatId: message.Chat.Id,
              longitude: Convert.ToDouble(longitude.Groups[1].Value),
              latitude: Convert.ToDouble(latitude.Groups[1].Value),
              cancellationToken: cancellationToken);
          }
          catch(Exception e)
          {
            await botClient.SendTextMessageAsync(message.Chat, e.Message);
          }
        }
        
      }
    }
    public static async Task HandleErrorAsync(ITelegramBotClient botClient, Exception exception, CancellationToken cancellationToken)
    {
      Console.WriteLine(Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(exception));
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      var cts = new CancellationTokenSource();
      var cancellationToken = cts.Token;
      var receiverOptions = new ReceiverOptions
      {
        AllowedUpdates = { },
      };
      bot.StartReceiving(
        HandleUpdateAsync,
        HandleErrorAsync,
        receiverOptions,
        cancellationToken
      );
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

2

Re: Потрібно виправити помилку в боті

Бот повинен виводити місцезнаходження людини за її API

3

Re: Потрібно виправити помилку в боті

Спробуйте замість

botClient.SendTextMessageAsync(message.Chat, e.Message);

відправляти або писати в лог щось більш притомне, хоча б e.ToString().
А так лише зрозуміло, що якесь перетворення зі стрічки у щось не спрацювало; мені видаються підозрілими виклики Convert.ToDouble - може, у вас у даних десятково крапка, а локаль у системі вимагає коми чи навпаки?