Тема: Одновимірний масив з введенням кількості елементів

Задача на С++. Середовище: Dev-C++. Створити масив з N кількістю елементів, та знайти мінімальний елемент та записати останнім, змістивши елементи масиву вліво. Визначити кількість елементів, менших за задане користувачем значення.