1

Тема: Ранг матриці

Визначити ранг матриці. Вхідні дані: ціле позитивне
число «, довільна матриця А розмірності п х п. Розв'язати задачу двома способами:
1) кількість потоків є вхідним параметром, причому
розмірність матриць може бути не кратна кількості потоків;
2) кількість потоків наперед невідомо і не є параметром задачі.

2

Re: Ранг матриці

Де ваш код?