1

Тема: Виділення сhar кольором

Як виділити max пропускі кольором. Я не знаю як це зробити.  Велика подяка за допомогу у вигляді коду.
P.S. В мене не має VS, користуюсь joodle.
Взагалі навіщо давати такі завдання на 2 курсі коледжу (=11 клас), курс "Основи програмування"?

#include <iostream>
#include <cstring>
#include<stdio.h>
#include <conio>
using namespace std;
//Написати програму, яка:
//виводить текст на екран дисплея;
//визначає найбільшу кількість підряд пропусків, що йдуть, в тексті;
//по натисненню довільної клавіші по черзі виділяє кожну з послідовностей пропусків максимальної довжини.

void PrintColor(char a)
{
  textcolor(YELLOW);
  textbackground(BLUE);
}
int main()
{
  setlocale(LC_ALL, "Russian");
  
  char str[] = "Тестові   дані насправді є вхідними   даними для програми. На пошук, створення та підтримку тестових даних витрачається до 60   відсотків робочого часу.";
  
  int l =strlen(str);
  int SIZE = l+1;
  
  cout<<"\nВ масиві записано рядок:"<<endl;
  puts(str);
  cout<<"\nКількість символів у рядку - "<<l<<"."<<endl;  
  
  char *str1=new char[SIZE];
  strcpy (str1, str);
      
  int countSpace=0;
  int countTemp=0;
  int countSpase=0;
  for(int i=0;i<SIZE;i++)
  {
    if(str1[i]==' ')
    {
      countTemp=1;
      while(str1[i] && str1[++i]==' ')
      countTemp++;
      countSpase=max(countTemp,countSpase);
    }
  }
  cout<<"\nНайбільша кількість підряд пропусків = "<<countSpase<<endl;
  
  int j=0;
  while(j<=SIZE)
  {
    int posfirstspace, poslastspace;
    if(str1[j]==' ') {
      posfirstspace = j;
      poslastspace = j;
      while(str1[j] && str1[j+1]==' ') {
        poslastspace++;
        j++;
      }
    }
    if (poslastspace-posfirstspace+1 == countSpase) {
      for (posfirstspace; posfirstspace<=poslastspace; posfirstspace++) {
        PrintColor(str1[posfirstspace]);
      }
    }
    j=poslastspace+1;
  }

  cout<<str1<<endl;
  return 0;
}

2

Re: Виділення сhar кольором

На жаль для вас, ніяк. Стандартний C/C++ узагалі не підтримує ніяких кольорів - зокрема тому, що вводити/виводити ви можете не з клавіатури на екран, а, наприклад, з мережі на принтер чи з файлу в інший файл, методи уніфіковані. Кольори є лише на пристроях під конкретними ОС, і вам необхідно використовувати бібліотеки для цих ОС, які не працюватимуть на інших ОС.

Подякували: reladon1

3

Re: Виділення сhar кольором

Ще одне питання - я так розумію, що неможливо звернутися з он-лайн компілятора до локального файла?