1

Тема: Не видає роль на сервері Discord.py

Пробую зробити бота який буде видават по реакціям ролі.
Бот зпускається і не виводить помилок але ролі чомусь не видає, при кліку на емоцію виводить повідомленння про те шо роль не знайдено.

 except KeyError as e:
      print('[ERROR] KeyError, роль не знайдено ' + emoji)
    except Exception as e:
      print(repr(e))

Я не розумію чому пробував різні вріанти коду з інтернету теж саме вихоить.
Як це пофіксити щоб працювало належним чином??
Ось основний файл.

import config
import discord
from discord.ext import commands
from discord import utils

client = commands.Bot(command_prefix='.')
client.remove_command('help')
@client.event
async def on_ready():
  print(f'Ви увійшли як {client.user}!')

@client.command()
async def help(ctx):
  await ctx.channel.purge(limit=1)
  emb = discord.Embed(title='Навігація по командам\nВітання я Dragon Soldiers')

  emb.add_field(name='Ролі'.format('.'), value='Я вмію видавати ролі по реакціям')
  await ctx.send(embed=emb)

@client.event
async def on_raw_reaction_add(payload):
  channel = client.get_channel(payload.channel_id) # получаем объект канала
  message = await channel.fetch_message(payload.message_id) # получаем объект сообщения
  guild = client.get_guild(payload.guild_id)
  member = utils.get(message.guild.members, id=payload.user_id)# получаем объект пользователя который поставил реакцию

  if payload.message_id == config.POST_ID:

    try:
      emoji = str(payload.emoji) # эмоджик который выбрал юзер
      roles = discord.utils.get(guild.roles, id=config.ROLES[emoji])
      await member.add_roles(roles)
      print('[SUCCESS] Користувач {0.display_name} отримав роль {1.name}'.format(emoji, roles))

    except KeyError as e:
      print('[ERROR] KeyError, роль не знайдено ' + emoji)
    except Exception as e:
      print(repr(e))

@client.event
async def on_raw_reaction_remove(payload):
  pass

intents = discord.Intents.default()
intents.members = True

client.run(config.TOCEN)

Конфіг файл

TOCEN = ''"

POST_ID = 994940723424133141 # ID of the message that can be reacted to to add/remove a role. 994940723424133141
ROLES = {
  '????': 995397171010613308,
  '????': 995397210097328258,
  '????': 995397214715260979,
}