1

Тема: зміна елементу строки у таблиці, після зміни(jquery)

Я змінюю статус декількох осіб у таблиці (за допомогою ajax jquery запит до сервера), статус змінюється, і це відображається на екрані. Якщо я хочу ще раз змінити статус осіб, то в базі даних статус змінюється, але на екрані зміни не має, доводеться перезагружати сторінку.  У коді після коментарів(STATUS EDIT)

 $("[name='OK']").click(function(e) {
        e.preventDefault();

        var table = []
        var id = [];
        
        $(".delete-id:checked").each(function() {
          
          id.push($(this).val());
          table.push($(this).closest('tr'));
          element = this;
        });

       
         $('#msg2').html('');

        if (id == 0) {
          $("#CheckboxCheck").modal('show');
          return false;
        }

        // if(status==undefined){
        //   status=0;
        // }


        $('#userId').val(id);
        $('#deleteId').val(id);
        $("#Editstatus").val(status);

        if ((status < 1 || status == null || status == undefined)) {
          $("#SelectCheck").modal('show');

        }

        // **********MASS DELETE************
        else if ((id != 0 && status == 3)) {

          $("#MassDeleteModal").modal('show');

          $("[name='massDel']").click(function() {
            var id = [];
            id = $('#deleteId').val();

            let Pass = 'App/View/Connector.php'

            $.ajax({
              url: Pass,
              type: 'post',
              data: {
                mass_delete: 'mass',
                mass_id: id
              },
              success: function(response) {

                $(table).each(function(key, value) {

                  value.remove()
                })

              },
              error: function(response) {
                $('#msg2').html('Not send');
              }
            })
          })
        }


        // **********STATUS EDIT************

        if ((status == 1 || status == 2)) {
          $("#statusModal").modal('show');
          $(document).on('click', "[name='StatusEdit']", function() {
            let id = [];
            id = $('#userId').val();

            var status = $("#Editstatus").val();
            let Pass = 'App/View/Connector.php'
            t_id = $('#' + id);

            if (status == 0 || status == undefined) {
              $('#msg2').html("status' => false, 'error' => array('code' => '8', 'message' => 'please choose status'")
            }

            $.ajax({
              url: Pass,
              type: 'post',
              data: {
                edit_status: 'edit',
                status: status,
                id: id
              },
              success: function(data) {
                console.log(id);
                arr = JSON.parse(data);
                t_id = $('#' + id);
                var t_name = $('#' + id).children('td[data-target=first_name]').text();

                var t_role = $('#' + id).children('td[data-target=role]').text();

                var some_status = arr['user']['status'];
                var str = null;
                if (some_status == 1) {
                  str = '<i class="fa-solid fa fa-circle fa-2x " style="color:green">'
                } else if (some_status == 2) {
                  str = '<i class="fa-solid fa fa-circle fa-2x " style="color:grey">'
                }

                var rowContent = `<td class="text-center align-middle">${str}</td>`
                

                $(table).each(function(key, value) {

                  value.children('td[data-target=status]').replaceWith(`<td class="text-center align-middle">${str}</td>`);
                })
                // $('#' + id).children('td[data-target=status]').replaceWith(`<td class="text-center align-middle">${str}</td>`);

              }

            })

          })
        }


      })