1

Тема: Лінійні списки

Написати програму, у якій використовуються списки студентів (структур Student).
Структура Student повинна містити такі поля: ім'я (текстовий рядок), прізвище
(текстовий рядок), 3 оцінки (цілі числа) та рейтинг (дійсне число).
Програма не повинна змінювати порядку елементів списку (у порівнянні з
прикладом). Дописати функцію знаходження довжини списку. Організувати
(якщо вже ці функції написані) впорядкування списку студентів за прізвищем
згідно абетки. Продемонструвати роботу всіх функцій роботи зі списком (у тому
числі створених) на прикладі списку зі студентів, дані для якого будуть зчитані з
файлу.
Для розв’язання завдання створити функцію Task1, яка приймає у якості
аргументів:
рядок адреси (назви) файлу, який містить дані про студентів;

nodeToShow, яке вказує номер вузла списку, який необхідно буде показати за
допомогою функції Show;
ціле число addAfterNodeNum, яке вказує номер вузла списку, після якого
необхідно буде додати новий елемент списку, який міститиме дані останнього
доданого при формуванні списку студента;
ціле число deleteNodeNum, яке вказує номер вузла списку, який необхідно
буде видалити за допомогою функції Delete.
Функція Task1 повинна забезпечувати наповнення (генерацію) списку на основі
даних із файлу та здійснювати демонстрацію роботи створених функцій для
роботи зі списком.

2

Re: Лінійні списки

Де ваш код? П.3.5 Правил бачили?