1

Тема: Про ініціалізацію об'єктів класів в статичному класі

Хаі-хаі! Чому, якщо в статичному класі написати

public static MyClass myClass;

то оцей myClass автоматично ініціалізується??? Це нормально чи якийсь глюк? А-то я спершу написав так

public static MyClass myClass=new MyClass();

А потім пів дня гадав, чому клієнт в мене два рази підключається до серверу...
p.s. ну то в конструкторі классу MyClass йде відразу й підключення

2

Re: Про ініціалізацію об'єктів класів в статичному класі

Якось це дивно, таке враження ніби в вас в класі MyClass 2 конструктора, причому один статичний.

3

Re: Про ініціалізацію об'єктів класів в статичному класі

FakiNyan написав:

Хаі-хаі! Чому, якщо в статичному класі написати...

http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/79b3xss3.aspx

Статический класс в основном такой же, что и нестатический класс, но имеется одно отличие: нельзя создавать экземпляры статического класса.

Ви вже розберіться, що і як створюєте. А то розгадувати ваші загадки не цікаво.

4

Re: Про ініціалізацію об'єктів класів в статичному класі

koala написав:
FakiNyan написав:

Хаі-хаі! Чому, якщо в статичному класі написати...

http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/79b3xss3.aspx

Статический класс в основном такой же, что и нестатический класс, но имеется одно отличие: нельзя создавать экземпляры статического класса.

Ви вже розберіться, що і як створюєте. А то розгадувати ваші загадки не цікаво.

Які загадки. Є статичний клас, є нестатичний. В статичному оголошується екземпляр нестатичного класу, де тут загадка?
от статичний

using System.Threading;
using UnityEngine;
using System.Collections;
using SCdll.NSClient;

public static class TempStorage
{
  private static string errorMessage = "";
  public static MyGUIManager gui;

  public static string ErrorMessage
  {
    get { return errorMessage; }
    set { errorMessage = value; }
  }

  public static Communicator communicator; // оцей класс

  public static ScreenSize screenSize=new ScreenSize();
  public static int userId;
  public static string login, password;
}

от нестатичний

using System;
using System.Threading;
using UnityEngine;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Net.Sockets;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using SCdll.NSClient.ClientInterface;
using SCdll.NSServer;
using SCdll.NSServer.ServerInterface;

public class Communicator
{
  private Dictionary<string, Delegate> executeResults; 
  private Client client;
  private string host;
  private int port;
  private byte[] buffer1 = new byte[1024];

   public Communicator()
  {
    executeResults=new Dictionary<string, Delegate>();
    host = "127.0.0.1";
    port = 9070;
    client = new Client();
    client.socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
     Start();
     Debug.Log("starting connection...");
  }

  public void Start()
  {
    TempStorage.ErrorMessage = "Trying to connect...";
    client.socket.BeginConnect(host, port, new AsyncCallback(ConnectionCallback), client);
  }

  private void ConnectionCallback(IAsyncResult result)
  {
    try
    {
      Client client = (Client) result.AsyncState;
      client.socket.EndConnect(result);
      Debug.Log("status = "+client.socket.Connected);
      client.socket.BeginReceive(buffer1, 0, buffer1.Length, SocketFlags.None,
        new AsyncCallback(ReceiveCallback), client);
      TempStorage.ErrorMessage = "";
    }
    catch (Exception e)
    {
      TempStorage.ErrorMessage = e.Message;
      Debug.Log(e.Message);
    }
  }

  private void SendCallback(IAsyncResult result)
  {
    try
    {
      Client client1 = (Client) result.AsyncState;
      client1.socket.EndSend(result);
    }
    catch (Exception e)
    {
      Debug.Log(e.Message + " | SendCallback");
    }
  }

  public void Send(IClientData data,Delegate del)
  {
    try
    {
      if (client.socket.Connected)
      {
        executeResults.Add(data.GetKeyWord(), del);
        Debug.Log(data.GetKeyWord());
        Send_1(data);
      }
      else
      {
        Debug.Log("starting from Send 0");
        Start();
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      Debug.Log(e.Message + " | Send");
    }

  }

  public void Send(IClientData data)
  {
    try
    {
      if (client.socket.Connected)
      {
        Send_1(data);
      }
      else
      {
        Debug.Log("starting from Send 1");
        Start();
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      Debug.Log(e.Message+" | Send");
    }
  }

  private void Send_1(IClientData data)
  {
    IFormatter formatter = new BinaryFormatter();
    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
    formatter.Serialize(memoryStream, data);
    client.buffer = memoryStream.GetBuffer();
    client.socket.BeginSend(client.buffer, 0, client.buffer.Length, SocketFlags.None,
      new AsyncCallback(SendCallback), client);
  }

  private void ReceiveCallback(IAsyncResult result)
  {
    try
    {
      Client client1 = (Client) result.AsyncState;
      int numberReceiveBytes = client1.socket.EndReceive(result);
      Debug.Log("received data "+numberReceiveBytes+" bytes");
      if (numberReceiveBytes > 0)
      {
        IFormatter formatter = new BinaryFormatter();
        IServerData serverResult = (IServerData) formatter.Deserialize(new MemoryStream(buffer1));
        serverResult.Execute(executeResults);
        client1.socket.BeginReceive(buffer1, 0, buffer1.Length, SocketFlags.None,
        new AsyncCallback(ReceiveCallback),
        client1);
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      Debug.Log(e.Message+" | ReceiveCallback");
    }
  }
}

5

Re: Про ініціалізацію об'єктів класів в статичному класі

все окей, я не помітив, що також ініціалізую цей класс в іншому скрипті..
/thread