1

Тема: Сирі сокети. ICMP

Колись я роздумував "Як ж працює ping". Тоді ж шукаючи відповідь я надибав як працювати з Сирими сокетами.
Сирий сокет це тип сокету коли всі заголовки створюються вручну. Це цікава штука, але потребує root-прав.
Так багато писати я не люблю то поясню все на прикладі

#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/ip_icmp.h>

/* Функція для обчислення чексуми */
unsigned short csum(unsigned short *buf, int nwords)
{
  register unsigned long sum;
  for(sum=0; nwords>0; nwords--)
    sum += *buf++;
  sum = (sum >> 16) + (sum &0xffff);
  sum += (sum >> 16);
  return (unsigned short)(~sum);
}

/* Функція для визанчення власного IP */
int get_self_IP(in_addr_t addr, const int port)
{
  struct sockaddr_in serv;

  int sock = socket ( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

  //Socket could not be created
  if(sock < 0)
  {
    return -1;
  }

  serv.sin_family   = AF_INET;
  serv.sin_addr.s_addr = addr;
  serv.sin_port    = htons(port);

  int err = connect( sock , (struct sockaddr*) &serv , sizeof(serv) );

  struct sockaddr_in name;
  socklen_t namelen = sizeof(name);
  err = getsockname(sock, (struct sockaddr*) &name, &namelen);

  close(sock);

  return name.sin_addr.s_addr;
}int ICMP(in_addr_t addr, char* data, int datalen)
{
  /* Буфери для збереження даних */
  char outbuffer[1500];
  char inbuffer[1500];
  /* Налаштовуємо вказівники */
  struct iphdr *sendip = (struct iphdr *) outbuffer,
         *recvip = (struct iphdr *) inbuffer;
  struct icmphdr *sendicmp = (struct icmphdr *) (outbuffer + sizeof(struct iphdr)),
          *recvicmp = (struct icmphdr *) (inbuffer + sizeof(struct iphdr));

  struct sockaddr_in sin, din;
  struct in_addr buff_for_addr;
  int one = 1;
  const int *val = &one;

  memset(outbuffer, 0, 1500);
  memset(inbuffer, 0, 1500);
  
  /* Створюємо сокет 
    SOCK_RAW - позначення сирого сокету
    IPPROTO_ICMP - тип пакету
  */
  int sd = socket(PF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP);
  if(sd < 0)
  {
    perror("socket() error");
    exit(-1);
  }
  else
    printf("socket() - Використання SOCK_RAW сокету і ICMP протокол OK.\n");

  sin.sin_family = AF_INET;
  din.sin_family = AF_INET;
  /* Налаштовуємо адреси */
  sin.sin_addr.s_addr = get_self_IP(addr, 80);
  din.sin_addr.s_addr = addr;
  
  /* Налаштовуємо IP заголовок */
  sendip->ihl   = 5;
  sendip->version = 4;
  sendip->tos   = 0;
  sendip->tot_len = sizeof(struct iphdr) + sizeof(struct icmphdr) + 6;
  sendip->frag_off = 0x40;
  sendip->id    = getpid();
  sendip->ttl   = 64;
  sendip->protocol = IPPROTO_ICMP; // Тип наступного заголовку
  sendip->saddr  = sin.sin_addr.s_addr;
  sendip->daddr  = din.sin_addr.s_addr;

  /* Налаштування ICMP заголовку */
  sendicmp->type  = ICMP_ECHO;
  sendicmp->code  = 0;
  sendicmp->un.echo.id = getpid();
  sendicmp->un.echo.sequence = 1;

  /* Записуємо передані дані в секцію даних */
  memcpy(outbuffer + sizeof(struct iphdr) + sizeof(struct icmphdr), data, datalen);

  /* Вказуємо, що ми самі "пишемо" заголовок */
  if(setsockopt(sd, IPPROTO_IP, IP_HDRINCL, val, sizeof(one)) < 0)
  {
    perror("setsockopt()");
    exit(-1);
  }
  else
    printf("setsockopt() OK.\n");
  while(1)
  { 
    /* Записуємо чексуми, 
   я записую 0 з початку, бо в мене інакше змінні не перезаписувались*/
    sendip->check = 0;
    sendip->check = csum((unsigned short *)outbuffer, sizeof(struct iphdr) + sizeof(struct icmphdr) + datalen);
    sendicmp->checksum = 0;
    sendicmp->checksum = csum((unsigned short *)sendicmp, sizeof(struct icmphdr) + datalen);

  /* Надсилаємо пакет */
    if(sendto(sd, outbuffer, sendip->tot_len, 0, (struct sockaddr *)&din, sizeof(din)) < 0)
    {
      perror("sendto() error");
      exit(-1);
    }
    else
      printf("sendto() is OK.\n");

    /* Приймаємо пакет */
    int len = sizeof(din);
    if (recvfrom(sd, inbuffer, 1500, 0, (struct sockaddr *) &din, &len) < 0)
    {
      perror("recvfrom() error");
      exit(-1);
    }
    else
    {
    /* Перевіримо чи це наш пакет */
      if (recvicmp->un.echo.id == sendicmp->un.echo.id)
      {
        buff_for_addr.s_addr = recvip->saddr;
        printf("Package return from %s, seq = %d, ttl = %d\n", inet_ntoa(buff_for_addr), recvicmp->un.echo.sequence, recvip->ttl);
        sendicmp->un.echo.sequence++;
      }
    }
  }
  close(sd);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  if(argc != 2)
  {
    printf("- Invalid parameters!!!\n");
    printf("- Usage %s <target hostname/IP>\n", argv[0]);
    exit(-1);
  }
  in_addr_t addr;
  struct hostent *info;
  if (info = gethostbyname(argv[1])) // Отримуємо дані про хост
  {
    addr = ((struct in_addr*)(info->h_addr_list[0]))->s_addr;
  }
  else
    addr = inet_addr(argv[1]); // Якщо нічого не знайдено то записуєи IP як є
  ICMP(addr, "drWoZD", 6);

  return 0;
}

P.S. Сподіваюсь хтось дізнався щось нове :)
P.P.S. Якщо щось незрозуміло пишіть :)

2

Re: Сирі сокети. ICMP

Один мій друг сказав що коментів в коді недостатьньо, тому треба виправляти :)
Тож вибачаюсь перед всіма хто думає так само. :[
Як я написав в попередньому повідомлені при відправлені пакету сирим сокетом треба всі загаловки заповнити самостійно.
Перший з них це ІР заголовок. Він описаний в netinet/ip.h, і виглядає так

struct iphdr
 {
#if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
  unsigned int ihl:4;
  unsigned int version:4;
#elif __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN
  unsigned int version:4;
  unsigned int ihl:4;
#else
# error  "Please fix <bits/endian.h>"
#endif
  u_int8_t tos;
  u_int16_t tot_len;
  u_int16_t id;
  u_int16_t frag_off;
  u_int8_t ttl;
  u_int8_t protocol;
  u_int16_t check;
  u_int32_t saddr;
  u_int32_t daddr;
  /*The options start here. */
 };

Наступним заголовком є заголовок ICMP. Він описаний в netinet/ip_icmp.h і виглядає так

struct icmphdr
{
 u_int8_t type;    /* message type */
 u_int8_t code;    /* type sub-code */
 u_int16_t checksum;
 union
 {
  struct
  {
   u_int16_t  id;
   u_int16_t  sequence;
  } echo;      /* echo datagram */
  u_int32_t  gateway;  /* gateway address */
  struct
  {
   u_int16_t  __unused;
   u_int16_t  mtu;
  } frag;      /* path mtu discovery */
 } un;
};

Детальніше про заголовки можна прочитати на вікіпедії.

Йдемо далі. Щоб не треба було визначати IP-адресу сайту вручну я вставив цей фрагмент

in_addr_t addr;
  struct hostent *info;
  if (info = gethostbyname(argv[1])) // Отримуємо дані про хост
  {
    addr = ((struct in_addr*)(info->h_addr_list[0]))->s_addr;
  }
  else
    addr = inet_addr(argv[1]); 

Функція gethostbyname приймає як параметр адресу і повертає вказівник на структуру hostent. Вона має поле s_addr - це набір адрес, які відповідають даному домену.
Далі в функції ICMP() оголошуються два буфери outbuffer і inbuffer, обидва довжиною 1500 байт.  Така довжина тому, що це максимальна довжина даних в ethernet фреймі. Потім я налаштовую всі вказівники.
При створені сокету як тип треба вказати SOCK_RAW. В якості протоколу теж можна вказати IPPROTO_RAW, але в даному випадку непотрібно, це б могло викликати зайві проблеми, оскільки сирий сокет працює як сніфер на рівні свого протоколу.
Структури sin і din потрібні для надсилання і отримування пакетів. В sin.sin_addr.s_add обовязково треба вказати свій IP (але якщо ви не хочете приймати пакет назад, а хочете просто закидати  когось фальшивими пакетами то можна вказати фальшивий IP).
Далі з ст 91-101 заповнюється заголовок IP, а з 103-107 Заповнюється заголовок ICMP. Після цього копіюються дані в середину пакету.
Виклик  setsockopt(sd, IPPROTO_IP, IP_HDRINCL, val, sizeof(one)) інформує систему що ІР заголовок створювався вручну.
Залишилось лише обчислити чексуми і можна відправляти. Після надсилання чекаємо на повернення відповіді, а так як сокет працює як сніфер то преревіряємо по id чи це наш пакет.

Ну от і все .
Код розрахований на компіляцію в будь якій UNIX системі. Для того щоб  скомпілити в ОС Форточка треба на початку main вставити

WSADATA wsaData;
int iResult;

// Initialize Winsock
iResult = WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData);
if (iResult != 0) {
  printf("WSAStartup failed: %d\n", iResult);
  return 1;
}

всі типи сокетів з int заміни на SOCKET, а інклуди на початку замінити на

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <netinet/ip.h>      //тут щоправда не впевнений
#include <netinet/ip_icmp.h>
#include <winsock2.h>
#include <ws2tcpip.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")

Але під віндою можуть бути проблеми, тому що в ній реалізація сирих сокетів обмежена