41

Re: Вивід рядків із масиву колонками

koala, я розумію, я глянув на input() і зрозумів, що багато чого доведеться змінювати. У мене до цього не вдавалось використовувати ці функції взагалі - проблеми виникали і я не розумів чого саме. А тут у мене вперше вдалось саме отак використати calloc(). :)

42

Re: Вивід рядків із масиву колонками

Але все ж таки пробую використати calloc() за призначенням, і ніби то вийшло, але є свої проблеми:
1. Чи можна якось покращити частину input() ?
2. В функції output() є такі моменти коли curr_gr + curr_col дають результат більший ніж nlines. Тобто коли ми заповнюємо інші колонки пробілами, то ми перше перевіряємо рядок із цієї групи, чи він зараз на позиції нуль-символу (тобто чи він повністю виведений) і якщо так - виводимо пробіли. Але трапляються ситуації, коли в ряд із 4-ьох колонок залишилось вивести тільки один рядок. Наприклад у нас 9 рядків всього. Виходить в решту три треба вивести пробіли. Але зазвичай ми перевіряємо чи решта три рядки стоять на нуль символах, але тут у нас решти взагалі немає. В принципі цю проблему можна вирішити.
Я думав додати в input() код, який би доповнював би в пам’ять іще рядки, в яких тільки нуль-символи, щоб число було пропорційно колонкам. Або зробити теж саме в output.
В цілому проблема виникає тут:

        while( curr_ch < col_width // Іще є куди записувати
                      // і поточний рядок іще не закінчився (є іще символи)
            && ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] != '\0')

Коли curr_gr + curr_col, дають число більше ніж nlines. Треба б просто цей шматок коду просто пропустити і перейти до виведення пробілів. Але не можу придумати рішення, щоб воно підійшло нормально, порадьте щось.
Ось код

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define MAX_STRING_NUMBER 100
#define MAX_STRING_LENGTH 128
#define MAX_COLUMNS 5
#define OUTPUT_AREA 60

/*
*
*/
int input(char **ptr);
void output(char **ptr, int nlines, int columns);

int main(int argc, char** argv) {
  int i, j, cols, nlines;
  char *lineptr[MAX_STRING_NUMBER];

  /* визначення кількості колонок */
  do{
    printf("Input number of columns (0 - default): ");
    scanf("%d", &cols);
  } while (cols < 0 || cols > MAX_COLUMNS);
  
  if (cols == 0){
    cols = 1;
  }
  
  /* читання рядків із файлу */
  nlines = input(lineptr);
  /* вивід рядків в колонки */
  output(lineptr, nlines, cols);
  
  return (EXIT_SUCCESS);
}

int input(char **lineptr){
  int c, // Приймає символ
    i; // Лічильник
  int curr_ln = 0, // Поточний рядок
    curr_ch = 0; // Поточний символ
  char buffer[MAX_STRING_LENGTH]; // Буфер для поточного рядка
  FILE *fp; // Покажчик для лексем файлу
  
  fp = fopen("user_strings.txt", "r"); // Відкриваємо файл на читання
  
  if(!fp) // Файлу немає
    return (-1);
  
  while( ((c = fgetc(fp)) != EOF)    // Йдемо до кінця файлу
      && curr_ln < MAX_STRING_NUMBER // Запобігання виходу за межі масиву
      && curr_ch < MAX_STRING_LENGTH ){
    if(c != '\r' && c != '\n' && c > 0){ // Рядок не закінчився
      buffer[ curr_ch ] = (char) c;  // Запис символу в масив
      curr_ch++;            // Приготуємо лічильник для наступного символу
    } else if(c == '\n'){        // Рядок закінчився
      buffer[ curr_ch ] = '\0';    // Додаємо нуль-символ в кінець рядка
      lineptr[ curr_ln ] = calloc(curr_ch+1, sizeof(char)); // Виділяємо пам’ять для поточного рядка
      
      for(i = 0; i <= curr_ch; i++){
        lineptr[ curr_ln ][ i ] = buffer [ i ]; // Копіюємо поточний рядок із буфера 
                            // в виділену пам’ять
      }  
      
      curr_ln++;               // Приготуємо лічильник для наступного рядка
      curr_ch = 0;              // Обнулимо лічильник символів
    }
  }
  
  if(c == EOF && curr_ch != 0){         // Якщо після останнього рядку не був
                          // поставлений символ нового рядка
    buffer[ curr_ch ] = '\0';
    lineptr[ curr_ln ] = calloc(curr_ch, sizeof(char));
    for(i = 0; i <= curr_ch; i++){
        lineptr[ curr_ln ][ i ] = buffer [ i ]; // Копіюємо поточний рядок із буфера 
                            // в виділену пам’ять
    }
  }
  
  fclose(fp); // Закриваємо файл
  return curr_ln;
}

void output(char **ptr, int nlines, int cols){
  char c;
  int toprint, posv[MAX_COLUMNS];
  int curr_col = 0, // Поточна колонка
    curr_ch = 0, // Поточний символ
    last_ch = 0, // Останній символ, який виводився із поточного рядка
    curr_gr = 0, // Перший рядок поточної групи рядків
    col_width = ( OUTPUT_AREA - cols - 1 ) / cols; // визначення ширини колонок

  /* друк шапки */
  for(curr_col = 0; curr_col < cols; curr_col++){
    putchar('|');
    for(curr_ch = 0; curr_ch < col_width; curr_ch++){
      putchar('=');
    }
  }
  putchar('|');
  putchar('\n');
  
  /* друк колонок */
  for(curr_gr = 0; curr_gr <= nlines; curr_gr += cols){
    for(curr_col = 0; curr_col < cols; curr_col++){
      // Сюди записуються позиції,
      // на яких вивід поточного рядка був призупинений
      posv[curr_col] = 0;
    }
    toprint = 1; // Обов’язково на друк є хоча б один рядок
    while(toprint > 0){
      putchar('|');
      toprint = 0; // Поки що невідомо скільки рядків треба друкувати
      for(curr_col = 0; curr_col < cols; curr_col++){
        curr_ch = 0; // Перший символ поточного рядка
        last_ch = posv[curr_col]; // Останній символ поточного рядка
        while( curr_ch < col_width // Іще є куди записувати
                      // і поточний рядок іще не закінчився (є іще символи)
            && ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] != '\0'){
          // просто друкувати по порядку
          c = ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ];
          putchar( ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] );
          curr_ch++; // наступний символ
        }
        // Якщо цикл закінчився, але рядок іще не повністю виведений
        if(ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] != '\0'){
          toprint++; // Треба закінчити друк іще одного рядка
          posv[curr_col] += curr_ch; // Запам’ятовуємо місце, де ми зупинились
        } else { // В іншому разі треба запам’ятати місце нуль символу
             // виведеного рядка, якщо якийсь із рядків групи не 
             // повністю виведений
          posv[curr_col] = last_ch + curr_ch;
        }
        // Якщо ми закінчили виводити рядок, а місце іще залишилось -
        // заповнюємо його пробілами
        while(curr_ch < col_width){
          putchar(' ');
          curr_ch++;
        }
        putchar('|');
      }
      putchar('\n');
    }
  }
}

43

Re: Вивід рядків із масиву колонками

Допомогло таке рішення: додав (curr_gr+curr_col) <= nlines в дві конструкції if, де перевіряється поточний рядок чи він не на нуль символі. Вивід нормальний, але чи це достатньо хороше рішення:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define MAX_STRING_NUMBER 100
#define MAX_STRING_LENGTH 128
#define MAX_COLUMNS 5
#define OUTPUT_AREA 60

/*
*
*/
int input(char **ptr);
void output(char **ptr, int nlines, int columns);

int main(int argc, char** argv) {
  int i, j, cols, nlines;
  char *lineptr[MAX_STRING_NUMBER];

  /* визначення кількості колонок */
  do{
    printf("Input number of columns (0 - default): ");
    scanf("%d", &cols);
  } while (cols < 0 || cols > MAX_COLUMNS);
  
  if (cols == 0){
    cols = 1;
  }
  
  /* читання рядків із файлу */
  nlines = input(lineptr);
  /* вивід рядків в колонки */
  output(lineptr, nlines, cols);
  
  return (EXIT_SUCCESS);
}

int input(char **lineptr){
  int c, // Приймає символ
    i; // Лічильник
  int curr_ln = 0, // Поточний рядок
    curr_ch = 0; // Поточний символ
  char buffer[MAX_STRING_LENGTH]; // Буфер для поточного рядка
  FILE *fp; // Покажчик для лексем файлу
  
  fp = fopen("user_strings.txt", "r"); // Відкриваємо файл на читання
  
  if(!fp) // Файлу немає
    return (-1);
  
  while( ((c = fgetc(fp)) != EOF)    // Йдемо до кінця файлу
      && curr_ln < MAX_STRING_NUMBER // Запобігання виходу за межі масиву
      && curr_ch < MAX_STRING_LENGTH ){
    if(c != '\r' && c != '\n' && c > 0){ // Рядок не закінчився
      buffer[ curr_ch ] = (char) c;  // Запис символу в масив
      curr_ch++;            // Приготуємо лічильник для наступного символу
    } else if(c == '\n'){        // Рядок закінчився
      buffer[ curr_ch ] = '\0';    // Додаємо нуль-символ в кінець рядка
      lineptr[ curr_ln ] = calloc(curr_ch+1, sizeof(char)); // Виділяємо пам’ять для поточного рядка
      
      for(i = 0; i <= curr_ch; i++){
        lineptr[ curr_ln ][ i ] = buffer [ i ]; // Копіюємо поточний рядок із буфера 
                            // в виділену пам’ять
      }  
      
      curr_ln++;               // Приготуємо лічильник для наступного рядка
      curr_ch = 0;              // Обнулимо лічильник символів
    }
  }
  
  if(c == EOF && curr_ch != 0){         // Якщо після останнього рядку не був
                          // поставлений символ нового рядка
    buffer[ curr_ch ] = '\0';
    lineptr[ curr_ln ] = calloc(curr_ch, sizeof(char));
    for(i = 0; i <= curr_ch; i++){
        lineptr[ curr_ln ][ i ] = buffer [ i ]; // Копіюємо поточний рядок із буфера 
                            // в виділену пам’ять
    }
  }
  
  fclose(fp); // Закриваємо файл
  return curr_ln;
}

void output(char **ptr, int nlines, int cols){
  char c;
  int toprint, posv[MAX_COLUMNS];
  int curr_col = 0, // Поточна колонка
    curr_ch = 0, // Поточний символ
    last_ch = 0, // Останній символ, який виводився із поточного рядка
    curr_gr = 0, // Перший рядок поточної групи рядків
    col_width = ( OUTPUT_AREA - cols - 1 ) / cols; // визначення ширини колонок

  /* друк шапки */
  for(curr_col = 0; curr_col < cols; curr_col++){
    putchar('|');
    for(curr_ch = 0; curr_ch < col_width; curr_ch++){
      putchar('=');
    }
  }
  putchar('|');
  putchar('\n');
  
  /* друк колонок */
  for(curr_gr = 0; curr_gr <= nlines; curr_gr += cols){
    for(curr_col = 0; curr_col < cols; curr_col++){
      // Сюди записуються позиції,
      // на яких вивід поточного рядка був призупинений
      posv[curr_col] = 0;
    }
    toprint = 1; // Обов’язково на друк є хоча б один рядок
    while(toprint > 0){
      putchar('|');
      toprint = 0; // Поки що невідомо скільки рядків треба друкувати
      for(curr_col = 0; curr_col < cols; curr_col++){
        curr_ch = 0; // Перший символ поточного рядка
        last_ch = posv[curr_col]; // Останній символ поточного рядка
        while( curr_ch < col_width // Іще є куди записувати
                      // і поточний рядок іще не закінчився (є іще символи)
            && (curr_gr+curr_col) <= nlines
            && ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] != '\0'){
          // просто друкувати по порядку
          c = ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ];
          putchar( ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] );
          curr_ch++; // наступний символ
        }
        // Якщо цикл закінчився, але рядок іще не повністю виведений
        if((curr_gr+curr_col) <= nlines 
            && ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] != '\0'){
          toprint++; // Треба закінчити друк іще одного рядка
          posv[curr_col] += curr_ch; // Запам’ятовуємо місце, де ми зупинились
        } else { // В іншому разі треба запам’ятати місце нуль символу
             // виведеного рядка, якщо якийсь із рядків групи не 
             // повністю виведений
          posv[curr_col] = last_ch + curr_ch;
        }
        // Якщо ми закінчили виводити рядок, а місце іще залишилось -
        // заповнюємо його пробілами
        while(curr_ch < col_width){
          putchar(' ');
          curr_ch++;
        }
        putchar('|');
      }
      putchar('\n');
    }
  }
}

44 Востаннє редагувалося Ярослав (10.06.2014 10:59:18)

Re: Вивід рядків із масиву колонками

Прога трохи некоректно працювала із файлом де був останній пустий рядок. Виправив:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define MAX_STRING_NUMBER 100
#define MAX_STRING_LENGTH 128
#define MAX_COLUMNS 5
#define OUTPUT_AREA 60

/*
*
*/
int input(char **ptr);
void output(char **ptr, int nlines, int columns);

int main(int argc, char** argv) {
  int i, j, cols, nlines;
  char *lineptr[MAX_STRING_NUMBER];

  /* визначення кількості колонок */
  do{
    printf("Input number of columns (0 - default): ");
    scanf("%d", &cols);
  } while (cols < 0 || cols > MAX_COLUMNS);
  
  if (cols == 0){
    cols = 1;
  }
  
  /* читання рядків із файлу */
  nlines = input(lineptr);
  /* вивід рядків в колонки */
  output(lineptr, nlines, cols);
  /* очищення пам’яті */
  for(i = 0; i < nlines; i++){
    free(lineptr[i]);
  }
  
  return (EXIT_SUCCESS);
}

int input(char **lineptr){
  int c, // Приймає символ
    i; // Лічильник
  int curr_ln = 0, // Поточний рядок
    curr_ch = 0; // Поточний символ
  char buffer[MAX_STRING_LENGTH]; // Буфер для поточного рядка
  FILE *fp; // Покажчик для лексем файлу
  
  fp = fopen("user_strings.txt", "r"); // Відкриваємо файл на читання
  
  if(!fp) // Файлу немає
    return (-1);
  
  while( ((c = fgetc(fp)) != EOF)    // Йдемо до кінця файлу
      && curr_ln < MAX_STRING_NUMBER // Запобігання виходу за межі масиву
      && curr_ch < MAX_STRING_LENGTH ){
    if(c != '\r' && c != '\n' && c > 0){ // Рядок не закінчився
      buffer[ curr_ch ] = (char) c;  // Запис символу в масив
      curr_ch++;            // Приготуємо лічильник для наступного символу
    } else if(c == '\n'){        // Рядок закінчився
      buffer[ curr_ch ] = '\0';    // Додаємо нуль-символ в кінець рядка
      lineptr[ curr_ln ] = calloc(curr_ch, sizeof(char)); // Виділяємо пам’ять для поточного рядка
      
      for(i = 0; i <= curr_ch; i++){
        lineptr[ curr_ln ][ i ] = buffer [ i ]; // Копіюємо поточний рядок із буфера 
                            // в виділену пам’ять
      }  
      
      curr_ln++;               // Приготуємо лічильник для наступного рядка
      curr_ch = 0;              // Обнулимо лічильник символів
    }
  }
  
  if(c == EOF && curr_ch != 0){         // Якщо після останнього рядку не був
                          // поставлений символ нового рядка
    buffer[ curr_ch ] = '\0';
    lineptr[ curr_ln ] = calloc(curr_ch, sizeof(char));
    
    for(i = 0; i <= curr_ch; i++){
        lineptr[ curr_ln ][ i ] = buffer [ i ]; // Копіюємо поточний рядок із буфера 
                            // в виділену пам’ять
    }
    
    curr_ln++;
  }
  
  fclose(fp); // Закриваємо файл
  return curr_ln;
}

void output(char **ptr, int nlines, int cols){
  char c;
  int toprint, posv[MAX_COLUMNS];
  int curr_col = 0, // Поточна колонка
    curr_ch = 0, // Поточний символ
    last_ch = 0, // Останній символ, який виводився із поточного рядка
    curr_gr = 0, // Перший рядок поточної групи рядків
    col_width = ( OUTPUT_AREA - cols - 1 ) / cols; // визначення ширини колонок

  /* друк шапки */
  for(curr_col = 0; curr_col < cols; curr_col++){
    putchar('|');
    for(curr_ch = 0; curr_ch < col_width; curr_ch++){
      putchar('=');
    }
  }
  putchar('|');
  putchar('\n');
  
  /* друк колонок */
  for(curr_gr = 0; curr_gr < nlines; curr_gr += cols){
    for(curr_col = 0; curr_col < cols; curr_col++){
      // Сюди записуються позиції,
      // на яких вивід поточного рядка був призупинений
      posv[curr_col] = 0;
    }
    toprint = 1; // Обов’язково на друк є хоча б один рядок
    while(toprint > 0){
      putchar('|');
      toprint = 0; // Поки що невідомо скільки рядків треба друкувати
      for(curr_col = 0; curr_col < cols; curr_col++){
        curr_ch = 0; // Перший символ поточного рядка
        last_ch = posv[curr_col]; // Останній символ поточного рядка
        while( curr_ch < col_width // Іще є куди записувати
            && (curr_gr+curr_col) < nlines // і в буфері іще є рядок
            && ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] != '\0'){ // і поточний рядок іще не закінчився (є іще символи)
          // просто друкувати по порядку
          c = ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ];
          putchar( ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] );
          curr_ch++; // наступний символ
        }
        // Якщо цикл закінчився, але рядок іще не повністю виведений
        if((curr_gr+curr_col) < nlines // в буфері іще є рядок
            && ptr[ curr_gr+curr_col ][ last_ch+curr_ch ] != '\0'){ // і поточний рядок іще не закінчився (є іще символи)
          toprint++; // Треба закінчити друк іще одного рядка
          posv[curr_col] += curr_ch; // Запам’ятовуємо місце, де ми зупинились
        } else { // В іншому разі треба запам’ятати місце нуль символу
             // виведеного рядка, якщо якийсь із рядків групи не 
             // повністю виведений
          posv[curr_col] = last_ch + curr_ch;
        }
        // Якщо ми закінчили виводити рядок, а місце іще залишилось -
        // заповнюємо його пробілами
        while(curr_ch < col_width){
          putchar(' ');
          curr_ch++;
        }
        putchar('|');
      }
      putchar('\n');
    }
  }
}