1

Тема: Як обчислити сумарну зарплату осіб віком від 19 до 35 років?

Необхідно обов’язково передбачити копіювання введених данних до типізованого файла та подальшу обробку цього файла. Виведення результатів проводити як на екран, так і в спеціально створений типізований файл. Ввести з клавiатури масив з 10 записiв. Кожен запис повинен мiстити такi поля: прiзвище, iм'я, рiк народження, освiта, зарплата. Вивести масив на екран у виглядi таблицi, впорядкувавши рядки таблицi за прiзвищами. Обчислити сумарну зарплату осiб з таблицi вiком вiд 19 до 35 рокiв.

Post's attachments

Z.dpr 1.29 kb, 271 downloads since 2014-09-08 

2

Re: Як обчислити сумарну зарплату осіб віком від 19 до 35 років?

Кому лінь качати, код виглядає так
program Z;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

type
 Worker = Record
  Prizvistche : string[20];
  Imya : string[20];
  Rik : integer;
  Osvita : string[20];
  Zarplata : real;
 end;
 myfile=file of Worker;
var c1:Worker;
 arr : array [1..10] of Worker;
 i, j, n : integer;
 temp : Worker;
 f:myfile;
begin
 writeln('Input number of records');
 readln(n);
 assign(f,'1.docx');
 rewrite(f);
 writeln('Input records');
 for i := 1 to n do
  with arr[i] do begin
   writeln('Input prizvistche');
   readln(c1.Prizvistche);
   writeln('Input Imya');
   readln(c1.Imya);
   writeln('Input rik');
   readln(c1.rik);
   writeln('Input osvita');
   readln(c1.osvita);
   write(f,c1);
   end;
   close(f);
   reset(f);
   for i:=1 to n do
   read(f,arr[i]);
 for i := 1 to n do
  for j := 1 to n - i do
    if(arr[j].Prizvistche > arr[j+1]. Prizvistche) then begin
     temp := arr[j];
     arr[j] := arr[j+1];
     arr[j+1] := temp;
    end;
 writeln('     Prizvistche  Imya  Rik  Osvita   Zarplata  ');
 writeln;
 for i := 1 to n do
  with arr[i] do begin
   writeln(Prizvistche:20,' ', Imya:20,' ', Rik:4,'   ',Osvita:10,'    ', Zarplata:6:2,' ');
  end;

3

Re: Як обчислити сумарну зарплату осіб віком від 19 до 35 років?

Подібні теми: http://replace.org.ua/topic/2160/ http://replace.org.ua/topic/2524/